Sluiten
Interview

Test titel

Test omschrijving

Test titel

Tekst aanvrager

Interview

Ervaringen voor het leven met Beeldkracht

De Vrolijkheid - Beeldkracht

Ervaringen voor het leven met Beeldkracht

Stichting de Vrolijkheid organiseerde al een tijd verschillende activiteiten voor kinderen in asielzoekerscentra. Maar ook onder jongeren groeide een behoefte aan passende en inspirerende kunstactiviteiten. Met het project Beeldkracht speelt De Vrolijkheid daarop in. Niels de Groot, coördinator KunstLab Tieners bij De Vrolijkheid, vertelt over dit project waarin kunst bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording.

 

Niels de Groot: ‘Tieners hebben andere interesses dan kinderen. Ze staan met een voet in hun kindertijd en een voet in de puberteit. Om aan hun behoefte te voldoen, zijn we begonnen met Beeldkracht. Speciaal voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Met het project wil De Vrolijkheid niet alleen investeren in de ontwikkeling en empowerment van tieners in asielzoekerscentra, maar ze ook ervaringen laten opdoen die verrijkend zijn en soms zelfs bepalend voor een heel leven.’

Heft in eigen hand

‘Tieners zijn volop in ontwikkeling en hongerig naar nieuwe ervaringen. Ze zijn vaak redelijk uitgesproken en niet bang zichzelf te laten zien of van zich te laten horen. Dit maakt ontmoetingen en gesprekken bijna altijd verrassend en de resultaten van de workshops vaak ontwapenend en persoonlijk.

 

‘In Beeldkracht nemen de deelnemers het heft in eigen hand. Ze krijgen de volledige ruimte om te onderzoeken en te experimenteren met verschillende kunstdisciplines. Ze worden daarbij geholpen door workshopleiders en professionele kunstenaars.

 

‘Ondanks wat ze allemaal hebben meegemaakt, zitten de jongeren in asielzoekerscentra vol energie en zijn ze druk bezig een eigen identiteit te ontwikkelen. Vaak zijn ze ook niet bang om hun grenzen en wensen aan te geven. Bijzonder aan Beeldkracht vind ik de samenwerking en de uitwisseling van inspiratie tussen deelnemers, workshopleiders en kunstenaars. Gezamenlijk komen ze tot ideeën voor bijvoorbeeld choreografieën, TikTok-challenges, videoclips en nog veel meer. In cocreatie wordt dat vervolgens uitgewerkt.’

 

Jezelf laten zien

‘Het effect van cocreatie is dat de jongeren zich in een veilige context open en kwetsbaar durven op te stellen. Ook krijgen ze de tools aangereikt om iets van zichzelf te laten zien. Dit was bijvoorbeeld goed te  zien in het asielzoekerscentrum in Drachten. Hier werd met hart en ziel gewerkt aan het maken van een magazine. Als onderdeel hiervan kregen de moeders een make-over van hun tienerdochters. Wat heel bijzonder is, want in veel culturen is men terughoudend zichzelf te laten zien.

 

‘Een ander mooi voorbeeld vind ik het VideoLab in Heerhugowaard, waarin een groepje jongeren onder leiding van filmmaker en docent Ron Hamers aan de slag ging met een eigen film. Sommige deelnemers produceerden zelfs (onder leiding van componist Lex Pantelic) hun eigen filmmuziek. Veel van de films gaven een speels, vrolijk, maar ook ontroerend beeld van hun ervaringen en verhalen. De jongeren waren trots op het resultaat. Op deze manier ontdekken ze hun eigen talenten en verhalen, maar ook hun dromen. De mooie resultaten geven ze ook iets om trots op te zijn, om te lachen en te delen met anderen.’

 

Doorgaan

‘Maar Beeldkracht levert op meer plekken in Nederland mooie initiatieven op. Zo start er in Almere een Movie Night om elkaar op een informele te leren kennen, maar ook om te praten over wat jonge bewoners graag zouden willen doen. Vooral activiteiten als dans (streetdance, breakdance), mode en muziek (hiphop/rap) slaan daar aan. In Overloon en Ter Apel wordt enthousiast meegedaan met TikTok-challenges en volop geschreven en gerapt.

 

‘Ondanks de coronasituatie blijft De Vrolijkheid mooie resultaten delen. Als dat niet ‘live’ lukt, dan doen we dat wel via de digitale weg. De komende tijd werken we dat verder uit in samenwerking met de verschillende centra. Ik kijk enorm uit naar nieuwe reeksen workshops. Dat betekent dat we weer verrast worden met nog veel meer verhalen.’

Momenten met impact

Niels de Groot: ‘De tieners zijn heel enthousiast over de activiteiten van De Vrolijkheid. Ze vinden het fijn dat we de tijd nemen om met ze in gesprek te gaan over waar ze behoefte aan hebben en waar hun interesses liggen. We passen het programma daar altijd op aan. En soms zijn er van die momenten die je niet zomaar vergeet.

 

‘Tijdens een jamsessie in Almere kwam de enigszins verlegen jongen Walim erbij zitten. Na hem een beetje aan te sporen begon hij te rappen. Aan het einde van de sessie richtte hij zich tot de groep: "Today was a bad day for me and I was feeling not so good. But after this session I am happy again. Thanks guys!”

 

‘De impact van de activiteiten van De Vrolijkheid op tieners is niet te onderschatten. Zo sprak een meisje onze workshopleidster Yesim aan na de muziekworkshop MuziekLab 12+ in Almelo: ‘Ik heb veel verdriet. Te veel om over te praten. Maar ik voel de vrijheid in de muziek om dit te uiten. Ik ben dankbaar dat je er voor ons bent als docent.’

 

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project vanuit de pijler Kunst & Educatie. Beeldkracht wordt uitgevoerd door een organisatie die veel ervaring heeft met de doelgroep. De jongeren komen bij De Vrolijkheid op een positieve manier in contact met anderen en vergroten het netwerk dat ze in Nederland hebben. Het project richt zich op een groep jongeren waarvoor weinig ondersteuningsaanbod is. Door deelname aan Beeldkracht krijgen de deelnemers inzicht in hun talenten en ambities. Ook geeft deelname hun handvatten om te reflecteren op het (meestal heftige) verleden en vooruit te blikken op de toekomst. Fonds 21 steunt dit project met een meerjarige toekenning voor 2020 en 2021 van €90.000.

Interview

BLKNWS - Dichtbij (t)huis

Bonnefanten - BLKNWS

BLKNWS - Dichtbij (t)huis

Hoe wordt het leven van de zwarte gemeenschap in media en kunst voor het voetlicht gebracht? Filmmaker en kunstenaar Kahlil Joseph onderzoekt het in de installatie BLKNWS. In een ‘nieuwsuitzending’ die real time vernieuwd wordt, wisselt Joseph actuele nieuwsbeelden af met door hem zelf gefilmde scènes en archiefbeelden van de zwarte cultuur. ‘Je wordt als kijker meegenomen in een rollercoaster van emoties’, vertelt Charmaine Wartes. Vanaf het eerste moment dat OSCAM in Amsterdam-Zuidoost het kunstwerk in huis kreeg, is Wartes er als productieleider bij betrokken.

Charmaine Wartes Foto: www.oscam.nl

De installatie BLKNWS is aangekocht door het Bonnefanten in Maastricht. Voorwaarde voor de aankoop was dat het museum twee extra licenties kreeg om BLKNWS gelijktijdig ook op satellietlocaties te vertonen. Hierdoor werd de impact en het publieksbereik groter en gevarieerder. Bonnefanten vond in OSCAM in Amsterdam en het HipHopHuis in Rotterdam de twee gastlocaties.

 

Vertellen met perspectieven

De installatie bestaat uit twee naast elkaar geplaatste videoschermen, die zijn gemonteerd op een achtergrond van fotobehang. Het lijken zo twee kanalen waarop een nieuwsuitzending te zien is. De scheidingslijn tussen journalistiek, kunst, ondernemerschap en cultuur laat Joseph vervagen. Door het gebruik van real time verbinding, verandert de content continu. Hierdoor wordt BLKNWS zowel een kunstwerk als een denktank, een wereldwijd netwerk, een platform en een levendig archief.

 

Dichtbij

Wartes: ‘Wij ontvingen het project met open armen. De keus viel op ons, omdat OSCAM

een actieve positie inneemt binnen het huidige culturele discours over meerstemmigheid, en ook de noodzaak voelt om kunststructuren te dekoloniseren en te decentraliseren. Daarbij heeft onze doelgroep en de nabije omgeving veel met zwarte cultuur. Er is de afgelopen tijd een hoop op dit gebied gebeurd. Dat raakt zoveel mensen. De inhoud van deze video-installatie is gericht op Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten, maar veel mensen uit onze directe omgeving spreekt het ook enorm aan. Hoe wordt nieuws gebracht als het over de zwarte gemeenschap gaat?

 

‘Bij OSCAM en het HipHopHuis komt BLKNWS goed tot zijn recht. Ik denk dat de omgeving waarin je het ervaart heel belangrijk is. Het werk roept veel emoties op en die laat je misschien makkelijker zien in een veilige en bekende omgeving. Voor de zwarte gemeenschap is het werk hier heel toegankelijk.

 

‘Ikzelf vind dat er goed is nagedacht over hoe de beelden worden getoond. Het narratief zit sterk in elkaar. Joseph heeft een vertaalslag gemaakt naar de essentie van wat er in de zwarte gemeenschap speelt. Voor mij komt het in ieder geval heel dichtbij. Ik ben zelf geen Afro-Amerikaan, maar als zwarte Nederlandse vrouw zie ik zoveel herkenbare elementen. En omdat verdriet wordt afgewisseld door humor, is het toegankelijk. Dat is ook in onze cultuur zo: humor wordt onder andere gebruikt om met moeilijke situaties om te gaan.

 

Toekomstwensen

Wartes: ‘We zochten naar verschillende presentatiemanieren, waarbij we uiteraard de missie en visie van Joseph in acht hielden. Op 17 september 2020 werd de tentoonstelling geopend. We waren toen officieel nog een doorstroomlocatie, dus we moesten van tevoren allerlei maatregelen nemen. Het was een mooi moment. Achteraf mochten bezoekers een kaartje invullen met daarop hun wensen voor zwarte mensen.

Online verder

‘Helaas moesten niet lang na de première ook onze deuren dicht. We organiseerden daarna drie online sprekerssessies, waarin mensen die een binding met de installatie en de kunstenaar hadden via een livestream met elkaar in gesprek gingen, onder wie Kees de Koning en Akwasi. De installatie zou in eerste instantie tot april 2021 bij ons blijven, maar gelukkig is dit nu verlengd tot eind 2021. Hopelijk mogen we snel weer open. Dit werk moet je in het echt zien om het te kunnen ervaren.’

 

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

De filminstallatie BLKNWS behandelt een zeer actueel thema. Het project is nog dit jaar te zien en kan worden uitgevoerd binnen de huidige coronamaatregelen. Bonnefanten kiest ervoor om het werk niet alleen te tonen binnen de muren van het eigen museum, maar brengt het werk tevens naar OSCAM in Amsterdam en het HipHopHuis in Rotterdam. Op deze twee locaties krijgt de installatie een nieuwe, dynamische en actuele context. Fonds 21 steunt dit project binnen de stimuleringsregeling Kunst & Cultuur om nieuw, coronaproof aanbod te ontwikkelen dat nog in 2020 werd gerealiseerd met €45.300.

Interview

Ontwerpkracht als basis voor een succesvol BredaPhoto

BredaPhoto 2020

Ontwerpkracht als basis voor een succesvol BredaPhoto

Iedere twee jaar vindt in Breda de grootste fototentoonstelling van de Benelux plaats. Wat begon als een club van fanatieke fotoliefhebbers is nu uitgegroeid tot een tweejaarlijkse internationale tentoonstelling met tientallen exposities van circa zestig fotografen en maar liefst tachtigduizend bezoekers. Tegen de verwachtingen in kwamen er in coronajaar 2020 maar liefst 55.000 bezoekers langs.

 

Direct na aankondiging van de eerste lockdown in maart 2020 ging de organisatie aan de slag met een alternatief plan voor in september. Hoewel niemand wist hoe de rest van het jaar eruit zou zien werd alles op alles gezet om BredaPhoto toch zo goed mogelijk zichtbaar en toegankelijk te maken. Dat betekende een periode van doorzetten, flexibel zijn en telkens op zoek gaan naar werkbare oplossingen.

 

Uiteenlopende scenario’s

Voor Fleur van Muiswinkel een vuurdoop: per 1 april 2020 was zij aangesteld als directeur van het festival. ‘We moesten ergens beginnen, terwijl we ook nog niet wisten wat wel en niet kon. Daarom dachten we in uiteenlopende scenario’s. Deze werkten we tot in de diepte uit. Tot hoever konden we gaan? Welke locaties zouden wel en niet werken? Waar konden we het publiek op een verantwoorde manier naartoe laten gaan? Hoeveel publiek zou er komen? Wat vonden onze financiers van de plannen?’

Fleur van Muiswinkel, Foto www.bredaphoto.nl

 

Diverse scenario’s werden uitgeschreven. Werkte iets niet, dan ging iedereen weer terug naar de tekentafel. Zo ontstond een hybride vorm waar iedereen achter stond: met buitententoonstellingen en een online programma, BredaPhoto Digital. Van Muiswinkel: ‘Aan dit plan hielden we uiteindelijk vast.’ Wat het des te spannender maakte was de timing van het festival. ‘Uiteindelijk zaten we tussen twee golven in. De strenge maatregelen eindigden 1 september en acht dagen later, op 9 september, ging BredaPhoto 2020 in première. Zeven weken lang hebben we publiek zowel op locatie als online mogen ontvangen.’

 

Buiten en in the cloud

‘In hybride vorm konden we op een aantal locaties verantwoord buitententoonstellingen organiseren. De gemeente Breda heeft ons hier heel goed in gesteund. Van de grote (foto)boekwinkel die jaarlijks duizenden bezoekers trekt, waren we genoodzaakt een klein winkeltje te maken. Alles wat een festival een festival maakt, zoals de horeca, moesten we dit keer helaas laten gaan.’ Ook kon het festival niet veel van de industrie laten zien. Wel verrijkte het online programma BredaPhoto Digital de tentoonstelling met achtergrondinformatie over de werken, kwamen de fotografen zelf aan het woord en werden er portfolioreviews en workshops gegeven.

 

Online mogelijkheden

‘Van bezoekers kregen we heel veel goede reacties. Het werkte goed, zowel binnen als buiten. De kaartverkoop bleef maar doorgaan. Opvallend was ook de grote hoeveelheid inschrijvingen uit de hele wereld voor de portfolioreviews. We toonden werk uit 26 landen. Dat willen we voor de volgende edities dan ook zeker bestendigen via online kanalen en social media. Community building is een van de belangrijkste pijlers voor de volgende editie. Net als een nieuwe website. Dat staat niet altijd zo op het netvlies, maar is nu natuurlijk een heel belangrijke voorwaarde om kwaliteit te kunnen leveren.’

 

Kracht van het stilstaande beeld

‘De kracht van fotografie zit hem in het verhaal en de vele visuele en esthetische mogelijkheden om dit te vertellen. Als campagne hadden we een hele mooie bijlage in de Volkskrant waar uiteenlopende mensen reflecteerden op specifieke werken en ze in een actueel kader plaatsten.

 

‘Als ik nu terugkijk op het afgelopen jaar voel ik een enorme trots over wat we allemaal bereikt hebben. Het was keihard werken, maar we hebben het gehaald. Gelukkig hebben wij voor nu even wat rust, zodat we op ons gemak naar de toekomst kunnen gaan kijken.’

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

BredaPhoto is een toegankelijk, publieksgericht festival dat met een actueel en maatschappelijk thema (inter)nationale fotografie van hoge kwaliteit laat zien. Het behoort daarmee tot de nationale top van fotografiefestivals; met goede waarderingscijfers van het publiek, goede recensies van de pers, een groot publieksbereik in de zuidelijke regio en goede inhoudelijke en financiële evaluaties van eerdere edities. De organisatie blijft het festival steeds positief ontwikkelen en laat het groeien, met name op het gebied van educatie- en participatie, bezoekersaantallen en publiekinkomsten. Fonds 21 steunt BredaPhoto met €50.000.

Reactie van een bezoeker

 

‘Indeed, the photos at the exhibition tell inspiring stories of social issues happening in the world this very moment. It is this visual storytelling that dominates the exhibition and makes this event so inspiring and interesting.

 

‘The number of people visiting an exhibition site had to be limited and controlled but nonetheless BredaPhoto has already proven – even in the worst times – to be a successful event. Perhaps it came at a time when many people needed it, to come out of isolation and bring back a bit of normalcy in the abnormal times. In a way photography works like medicine – a dose ‘joie de vivre’ to cope with the reality of COVID-19.’

 

Hong Chi, fotograaf en schrijver

Interview

Het typische filmfestivalgevoel, maar dan online

Videocontainer IDFA, IFFR, NFF en Cinekid

Het typische filmfestivalgevoel, maar dan online

Toen bleek dat de stoelen in de filmzalen in 2020 grotendeels leeg zouden blijven, gingen filmfestivals Cinekid, IDFA, IFFR en NFF gezamenlijk met Indyvideo in een hoog tempo op zoek naar een oplossing. Een oplossing waarmee het festivalgevoel van elk festival in ere zou kunnen worden gehouden en de bezoeker een volledig festivalprogramma kon volgen. Het antwoord vonden ze in een uniek online platform met een op maat gemaakte infrastructuur per festival.

 

De uitdaging was groot om alles naar de virtuele wereld te verhuizen, want naast filmvertoningen, moest het publiek tijdens het festival ook kunnen deelnemen aan Q&A’s, debatten, masterclasses, online pitches en 1-op-1 meetings voor professionals. Ook de kaartverkoop moest worden geïntegreerd in de websites van de festivals. Hierdoor hoeft het publiek niet meer te schakelen tussen verschillende schermen of apps en werd het een complete ervaring op één scherm.

Rosa Lohman (foto: LinkedIn)

‘Het was heel heftig om het te realiseren, maar ik ben er enorm trots op.’

Rosa Lohman, productiecoördinator IDFA

Rosa Lohman, productiecoördinator bij IDFA, was vanaf het ontwerp tot aan de realisatie van het platform betrokken. ‘Toen de eerste coronamaatregelen werden aangekondigd, was het onduidelijk wat we moesten doen. Een ding was al snel zeker: we moesten doorgaan, ook voor de filmmakers en natuurlijk ons publiek. Het festival moest doorgaan, maar dan online.’

 

Rosa: ‘We zijn direct op zoek gegaan naar een technische partner die ons kon helpen bij het ontwerpen en bouwen van een geschikt platform. Een van de belangrijkste eisen was dat dit nieuwe platform niet alleen films kon tonen, maar ook nagesprekken en pitches goed tot zijn recht kon laten komen. En boven alles: het festivalgevoel te behouden.

 

Samen met het IFFR, Cinekid, NFF startten we een werkgroep. Als eerste onderzochten we wat we precies wilden en hoe we zo goed mogelijk het publiek, maar ook de professionals tegemoet konden komen. Na de oplevering van de eerste prototypes, testten we een aantal events en op basis daarvan hebben we direct verbeteringen doorgevoerd.’

 

Steeds meer één lijn

‘In het begin zag je dat alles alle kanten op ging, maar gaandeweg kwam er steeds meer een lijn in. Het een-op-een kopiëren van het festival naar een online variant, werkte in veel gevallen niet. Sommige wensen waren moeilijk of helemaal niet online te vertalen. Dat betekende dat we over elk programma onderdeel anders moesten nadenken. Omdat de realisatietijd heel kort was, moesten we  onze aandacht er goed bij houden. We hadden enorm veel vragen die beantwoord moesten worden. Hoe krijg je interactie met een publiek dat meekijkt via een scherm? Hoe brengen we de juiste mensen in beeld? Wat hebben we allemaal aan techniek nodig? En hoe is dit voor de filmmakers? Dat allemaal stroomlijnen op een hoog tempo was een enorme klus.’

 

Alles op één scherm

‘Toen het festival eenmaal online van start ging, was dat natuurlijk een heel spannend moment. Van voorstelling tot aan nagesprek en kaartverkoop, het publiek kon alles op één plek regelen. Daar kregen we positieve reacties op. Bijna elke bezoeker vond zijn weg makkelijk online. Van de nagesprekken werd verrassend veel gebruik gemaakt. Bezoekers deden vanaf hun scherm heel actief mee. We beantwoordden de vragen in real time. De films waren achteraf niet beschikbaar (wat sommige bezoekers wel jammer vonden), maar we hebben die timing heel bewust gekozen, zodat mensen er echt bij konden zijn.

 

Het was niet leuk dat het zo moest, maar dat gold natuurlijk voor iedereen die betrokken was. Vanaf het eerste moment dat we ons realiseerden dat we snel iets anders moesten doen, zijn we positief gebleven. Anders werkte het niet. Maar we kregen achteraf enorm veel complimenten.’

 

Vooruitblik

‘Het was heftig om te bedenken en neer te zetten, maar ik ben er trots op het eindresultaat en dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Voor het festival in 2021 moeten we kijken hoe het gaat lopen. Maar ik weet wel zeker dat dit een hybride festival wordt. De vertoningen blijven waarschijnlijk online te volgen. Zo kunnen meer meedoen, maar is het bereik ook groter. Voordeel is ook dat we de wereldwijde industrie kunnen aanspreken en grote namen kunnen programmeren.’

 

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 moedigde via een speciale stimuleringsregeling culturele instellingen aan om coronaproof aanbod te ontwikkelen. Daar werd door Cinekid, IDFA, IFFR en NFF gehoor aan gegeven met het plan om een online platform te ontwikkelen. Fonds 21 ondersteunt het platform op basis van professionaliteit, artistieke kwaliteit, actualiteit en publieksbereik. Het samenbrengen van verschillende programmaformats onder één dak maakt dit project uniek. Er wordt een festivalervaring gecreëerd, met vertoningen op vaste tijdstippen, met voor- en nagesprekken en de mogelijkheid om vragen te stellen. Het platform biedt een grote meerwaarde door de contextprogrammering en interactie met het publiek en wordt ook beschikbaar gesteld voor andere filmfestivals. Fonds 21 steunt de ontwikkeling van het online platform met €200.000.

De online bezoeker van IDFA: ‘Nu van hot naar her op een scherm.’

 

Anne van der Linden Taverne, zelf filmregisseur, volgde IDFA vanuit huis en werd ook gelijk Vriend van het IDFA. Van tevoren had ze geen idee hoe ze het festival online zou beleven. Hoewel ze in 2021 wel weer het liefst fysiek met bekenden napraat, is het online IDFA haar heel goed bevallen.

 

‘Tijdens een festival vlieg ik altijd van de ene naar de andere film, maar nu heb ik er volgens mij meer gezien dan ik ooit live had gekund. En dat vanaf mijn luie stoel. In het begin waren er nog wat kleine hick-ups in het systeem, maar dat werd gaandeweg steeds meer verbeterd. Als ik zie wat ze in die korte tijd hebben gemaakt, is dat echte een hele prestatie.’

 

Wel de sfeer, maar in je eentje

‘Ik heb enorm veel gezien. Ik ben er dan ook echt voor gaan zitten. Mijn telefoon stond uit. Precies zoals ik gedaan zou hebben bij een fysiek festival. Ik heb waanzinnig genoten. Af en toe sprong ik op voor een kopje koffie, maar verder heb ik aan een stuk door gekeken. De sfeer die er normaliter omheen zit, die ontbreekt wel. Je hebt tussendoor geen contact met andere mensen en film kijken op een levensgroot scherm is toch echt wel anders dan via mijn tv. En ook mijn boxen zijn natuurlijk niet te evenaren met die in een bioscoopzaal.’

 

Niet direct contact

‘Alles was live. Ik kon zien wat ik wilde zien. Bij IFFR kon je kiezen uit een live voorstelling of 72 uur on demand. Bij IDFA was het alleen live. Op zich was dat wel jammer, maar aan de andere kant is dat ook precies hoe dat op een festival gaat. Er zijn ook aan aantal dingen die minder goed uitpakken op het scherm. Je bent bijvoorbeeld niet direct met de maker in contact. Via een scherm heeft dat op mij wel minder impact. Hoewel er wel de mogelijkheid was om vragen te stellen en de nagesprekken interessant waren, heb ik dat voor het eerst niet gedaan. Ik luisterde vooral. Ook voor regisseurs lijkt met het me niet makkelijk dat je nu niet met je film kan reizen en dat alles vanaf een scherm moet.

 

Ik ben heel blij dat IDFA online is gegaan. In een onzeker jaar, ook voor mij als filmmaker, ging dat gewoon door. Hoewel thuiszitten en in je eentje films kijken wat vreemder is dan een fysiek festival, heeft IDFA er alles uit gehaald wat er in zat. Hulde aan de techneuten en de bedenkers van dit platform. Het medium film is er heel geschikt voor.’

Interview

Met een zetje van FULL vol vertrouwen de toekomst in

Stichting Twisted - FULL

Met een zetje van FULL vol vertrouwen de toekomst in

Wat als er iemand is die je ziet zoals je bent? Een groep mensen die je verwelkomt met een glimlach, ongeacht waar je vandaan komt of wat je me met je meedraagt. Het was Jazz die hier tijdens een eindvoorstelling van FULL in stilte van genoot. Liefst zat ze achterin, onzichtbaar, maar nu werd ze langzaam verliefd. Verliefd op deze bijzondere groep mensen. Inmiddels wil ze niet meer weg bij FULL. ‘Het is alsof ik iedereen al jaren ken. Het voelt als een grote familie. Hier kan ik helemaal mezelf zijn.’

Cheryl Mak, Foto www.stichtingtwisted.nl

Hoewel ze eigenlijk niet zo van zingen houdt, durft Jazz nu haar stem te laten horen. Niet alleen op het toneel, maar ook over wat ze in dit leven wil. ‘Niets is fout bij FULL. Dat is zo fijn. Hoewel ik nog onzeker ben over mijn zangtalent, voel ik hier de motivatie om de ontdekken waar ik goed in ben en wat ik leuk vind. Op dit moment is dat acteren. Bij FULL kan ik kleine stappen naar voor mij grote overwinningen zetten. Ik had een extra push nodig en die heb ik van FULL gekregen.’

 

Eerste stap

FULL is een initiatief van Stichting Twisted en is er voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar die aan hun toekomst willen werken. Hier krijgen jongeren uit Almere en omstreken de kans om een half jaar lang, drie dagen per week te werken aan hun dromen. Ze krijgen de tijd en begeleiding om te bedenken wat ze willen in de toekomst en in de huidige maatschappij. Samen met leeftijdsgenoten en professionals volgen ze trainingen, workshops en masterclass. Maar FULL is meer: een leerwerkbedrijf waar jongeren zoals Jazz worden opgeleid tot allround horecamedewerkers niveau 1/2. Dit doen ze in de (hiphop) lunchroom van Stichting Twisted, met de naam ‘Finish Your Breakfast’, wat ook zoveel wil zeggen als: maak af waar je aan begint. 

 

Aan het roer van FULL staat directeur Cheryl Mak. Zeven jaar geleden nam ze dit stokje over van haar zus Valery Mak, oprichter van de stichting. ‘Vroeger hadden wij thuis niet de (financiële) middelen om ons talent te ontdekken waardoor we dit op eigen kracht zijn gaan doen. Stichting Twisted en FULL zijn er om talenten van jongeren te benutten. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een professionele organisatie.’ Een van de belangrijkste uitgangspunten is dat jongeren zelf de eerste stap zetten. Daarna worden ze door FULL bij de hand genomen. ‘Heel belangrijk’, beaamt Jazz. ‘Wil je vooruit, dan moet je zelf de eerste stap zetten.’

Wil je vooruit dan moet je zelf de eerste stap zetten

Jazz, deelnemer FULL

Lunchpakketten voor de corona-teststraat

Cheryl en Jazz kennen elkaar inmiddels drie jaar. Een van de belangrijkste momenten die ze samen meemaakten, was de oprichting van de lunchroom Finish Your Breakfast. Cheryl: ‘Begin 2020 werd de lunchroom geopend, maar na zeven weken moesten we door de coronamaatregelen alweer sluiten. Dat was even schakelen, maar we besloten positief te blijven en met iedereen aan boord door te gaan. We hebben als sociale onderneming een belofte gedaan en die moeten we nakomen. Hoe moeilijk deze tijd ook is, we gaan gewoon door. We bleven daarom continu in beweging. We verzonnen van alles, zoals lunchpakketten voor de corona teststraat hier in Almere. De zaken gingen op een gegeven moment zo goed, dat we echt moesten bikkelen om alles bij te houden. Binnenkort beginnen we met een eigen bezorgservice. Ook hebben we een giftcard gelanceerd. Wij doen dit vooral om jongeren kansen te bieden en niet om onze zaak redden. Soms, als je het even hebt gehad, dan weten we alweer snel waarvoor we het doen.’

 

Een hele fijne plek

Jazz is inmiddels uitgegroeid tot de rechterhand van de chef van Finish Your Breakfast. ‘Vroeger wilde ik kapster worden, maar dit vind ik veel leuker! Ik leer hier ontzettend veel, maar hoef me ook niet anders voor te doen dan ik ben. Bij drukte mag en kan ik mezelf even afzonderen. En dat is helemaal oké hier. Er is namelijk altijd een back-up plan. Ze laten niemand zitten.

 

We maken en verzinnen zoveel lekkers. We zitten op een in Almere niet-populaire locatie, maar toch weet iedereen ons te vinden. Wij maken op onze beurt ook contact met de mensen in de buurt. Iedereen is welkom. Ook de mensen die zich een outcast voelen.’ Enthousiast voegt ze daaraan toe: ‘Het liefst zeg ik tegen iedereen: kom kijken bij FULL! Het is een hele fijne plek.’

 

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt FULL binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Twisted heeft veel ervaring met het begeleiden van jongeren en is een gevestigde naam in Almere. Met FULL richt de stichting zich op jongeren die doorgaans moeilijk te bereiken zijn. Het project wordt mede uitgevoerd door coaches die raakvlakken hebben met de doelgroep (peer education). Met aansprekende workshops, trainingen, masterclasses en samenwerking met ROC’s lukt het Twisted om deze jongeren te begeleiden naar het behalen van een startkwalificatie.

Interview

Klassen: Impactprogramma voor gelijke kansen in het onderwijs

Impactprogramma Klassen

Klassen: Impactprogramma voor gelijke kansen in het onderwijs

Waar je wieg staat, bepaalt vaak de weg die voor je ligt. De documentaireserie Klassen legt de groeiende kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs bloot. Een jaar lang volgden makers Sarah Sylbing en Ester Gould een aantal kinderen en jongeren in Amsterdam-Noord. Ze legden overwinningen en worstelingen vast. De spanningen rondom het schooladvies van de leraren: wat wordt hun vervolgopleiding? En hoe doen kinderen het die niet op hun sociale omgeving kunnen terugvallen, in armoede leven of er zelfs helemaal alleen voor staan? En dan doet corona ook nog een duit in het zakje.

 

Toen Klassen bij het grote publiek bekend werd, liet de documentaireserie weinig mensen onberoerd. Veel mensen leefden mee met de zorgen en het doorzettingsvermogen van Anyssa. Met de warmte van juf Jolanda en juf Astrid. Met de ambitieuze Tama en Evy die de lat voor zichzelf enorm hoog legden. En met de woorden en steun die Gianny en Waïl vonden om met immense obstakels om te gaan.

Strijders gezocht

Wat vind je echt belangrijk in het leven? En kun je alles bereiken wat je wil? De praktijk wijst uit dat hard werken vaak niet genoeg is om een stapje verder te komen. Door de coronacrisis wordt deze kansenongelijkheid nog meer zichtbaar, maar door Klassen ook beter bespreekbaar. Na de laatste aflevering van Klassen reist HUMAN samen met Stichting Een van de Jongens met een impactprogramma door het hele land om met betrokkenen te praten en samen te zoeken naar oplossingen om kans(on)gelijkheid te bestrijden. Hasse van Nunen, eigenaar van Stichting Een van de Jongens en producent van het impactprogramma van Klassen: ‘Kansenongelijkheid is een veelkoppig monster. Maar wat we wel zien is dat een strijder – een docent, schoolleider, schoolbestuurder die net dat stapje extra zet – echt verschil kan maken in het leven van een kind. Het gros van de mensen die wij ontmoeten wil een strijder zijn, maar hoe?’

Klassen brengt een ingewikkeld gesprek op gang.

Hasse van Nunen, Stichting Een van de Jongens

Hasse: ‘We hebben dus meer strijders nodig. Het onderwijs wil die rol graag oppakken, maar hoeveel invloed hebben ze? In het onderwijs gaat het vaak over wat de Rijksoverheid moet bijdragen, wat er aan het stelsel moet veranderen. En er moet ook veel veranderen, dat zien wij ook, maar de verandering ligt ook bij het besef dat het onderwijs echt invloed kan hebben. Wij geven ze graag handvatten en kennis over wat er mogelijk is. Met het impactprogramma proberen we zoveel mogelijk mensen aan elkaar te koppelen en kennis op te doen.’ Het impactprogramma bestaat uit drie verschillende trajecten: Klassen Meetups, Met Klassen de Scholen In en een toolkit. Daarnaast is er een jongerenraad die meedenkt over oplossingen.

 

Klassen Meetups

Op verschillende plekken in het land worden Klassen Meetups georganiseerd voor mensen die bij het onderwerp betrokken zijn. Hasse: ‘We reizen door het hele land en praten met allerlei betrokkenen over oplossingen. Dit doen we aan de hand van zestien thema’s waarbinnen onderwijsprofessionals invloed hebben.’ Uitgangspunt voor het gesprek zijn fragmenten uit Klassen. Wat is het probleem? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Wat werkt goed? Wat zou er anders moeten op school, maar ook op beleidsniveau? Bij elke Meetup zijn ook regisseurs Ester Gould en Sarah Sylbing aanwezig. Zij geven hun inzichten en schuwen daarbij een sterke kritische blik op het onderwijs zelf niet. Hun motto: ‘Niet wijzen, niet wachten.’ Hasse: ‘Belangrijkste is dat we mensen met elkaar verbinden en dat we alle kinderen helpen. Elk dorp of elke stad heeft een Anyssa, juf Jolanda of een juf Astrid.’

 

Met Klassen de scholen in

Naast de Meetups worden er samen met Stichting LeerKRACHT ook scholendagen georganiseerd. Een programma op maat voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs waarin docenten, (intern) begeleiders en schooldirecteuren concreet met elkaar aan de slag gaan voor hun school. Waar loopt een docent tegenaan? Wat zijn de mogelijke oplossingen? Wat voor steun heb je nodig? Ook hier functioneert de documentaireserie als referentiekader. Tenslotte worden er met het hele team ambities geformuleerd en een plan van aanpak gemaakt, maar ook eerste stappen benoemd die je de volgende dag al kunt zetten.

 

Hasse: ‘Voor het eerste schooljaar hebben we ruimte voor 26 scholen. De opkomst is hoog! We willen van deze scholen kansrijke scholen maken. We willen strijders creëren en met hen aan de slag gaan. En dat willen zij ook. Het delen van kennis is enorm belangrijk. De werkdruk is hoog, maar de kennis over kansenongelijkheid vaak nog beperkt. Dat bijt elkaar soms, maar de wil is er absoluut. Een van de concrete dingen die we meegeven is een toolkit in eenvoudige taal, zodat kennis over kansen(on)gelijkheid toegankelijk wordt.’

 

Jongerenraad van Klassen

‘En tenslotte is er nog de Jongerenraad van Klassen, bestaande uit leerlingen uit groep 8 en hoger die meepraten over kansenongelijkheid in het onderwijs. Het zijn stuk voor stuk ervaringsdeskundigen die ook willen strijden. Dit doen ze door mee te denken over oplossingen en hun ervaringen te delen met de buitenwereld. ‘Je ziet wat dat bijvoorbeeld op een Meetup doet; het doet de mensen in het onderwijs realiseren waarvoor ze het doen.’ Een van hun belangrijkste vragen: ‘Goede docenten zijn belangrijk, maar wanneer is een docent goed? Waar moet deze aan voldoen?’

Hasse van Nunen, foto: www.eenvandejongens.nl

Een beetje cynisch, maar ook hoopvol

‘Na de geboorte van mijn eerste kind realiseerde ik me ineens hoe groot de invloed van het onderwijs is op een kind. Ook ik wilde alleen het beste. Maar ik ben ook realistisch: we leven altijd in een bubbel met gelijkgestemden. En dan kiezen we ook voor het onderwijs dat bij die bubbel past.

Hoe ongelijkheid werkt, zie je vaak niet. Iemand kan zomaar aan de start van zijn of haar leven met 10-0 achterstaan, wat niet zichtbaar is. Ik zag het onderwijs altijd als de grote gelijkmaker, maar helaas is dat niet altijd het geval. Dat zou hier in Nederland niet mogen gebeuren. Toch is het zo. Het heeft mij helaas ook cynischer gemaakt. Gelukkig zijn er oplossingen te vinden binnen het onderwijs zelf. Dat is hoopgevend. De kansongelijkheid wordt wel gevoeld. Ik geloof er ook heilig in dat de documentaireserie Klassen het gesprek op gang brengt en hopelijk houdt.’

Kijk naar het kind, niet naar de cijfers.

Leerling (12)

Sinds vorig jaar is Jaylin Siahaija (12 jaar) lid van de Jongerenraad van Klassen. Een ervaringsdeskundige die zich hard maakt voor het bestrijden van kansenongelijkheid. Maar ook een leerling in groep 8 die hard moet werken, zeker tijdens corona, om haar dromen waar te kunnen maken. Hasse over Jaylin: ‘Jaylin is het jongste lid van de Jongerenraad. Ik vind haar zo volwassen praten. Ze komt echt voor haar leeftijdsgenoten op. Ik vind het bijzonder om te zien dat iemand op zo’n jonge leeftijd al zo strijd voor iets abstracts als kansenongelijkheid en dan ook nog met echt goede oplossingen komt.’

 

Waar strijd je voor?

Jaylin Siahaija: ‘Voor gelijke kansen voor kinderen in het onderwijs. Groep 8 is daarin een belangrijk jaar. Dan wordt er bepaald op welk niveau je verder kan. Dat brengt enorme stress met zich mee, zeker nu we door corona moeten thuiswerken. Dan is mijn concentratie snel weg. En niet iedereen krijgt hulp van zijn of haar ouders. En als je wel hulp krijgt, dan helpt een moeder anders dan een leraar. Een achterstand is dan zo opgebouwd.

 

‘Nu ik weer op school ben, moet ik nog harder werken. En als je dan een snotneus hebt moet je weer thuisblijven. Dan heb ik gelijk allemaal toetsen gemist en moet ik daarna alles inhalen. Dit jaar wordt er kansrijk geadviseerd. Dan kijken ze vooral naar hoe je de lessen hebt gedaan. Maar hoewel ik al wel een goed schooladvies heb gekregen, moet ik toch de Cito-toets maken om te kijken of ik daarmee op hetzelfde advies uitkom.

 

‘Ik vind dat je ook op deze leeftijd de tijd en ruimte moet krijgen die je nodig hebt. Soms wil ik dat zeggen, maar ik doe het niet, want het helpt niet. De prestatiedruk is heel hoog. En alles is heel erg op taal gericht. Er is al kansenongelijkheid voor kinderen die niet goed zijn in begrijpend lezen. Die begrijpen dan ook de sommen niet die in een verhaaltje staan.’

 

Wat is jouw belangrijkste advies?

‘Luister naar het kind en kijk niet naar de cijfers. Een kind is een persoon en niet een getal, en ook niet een robot, maar een mens met gevoelens. Een 6 kan voor iemand een hele prestatie zijn, terwijl een 9 dat voor een ander die altijd tienen haalt niet is. Havo is voor sommigen een droom, terwijl dat voor anderen een nachtmerrie is, maar dat zou niet uit moeten maken. Met geld kun je veel dingen regelen voor een kind, maar ook anderen verdienen die kans. Kijk naar een kind en onderzoek het onderwijssysteem dat we in Nederland hebben.’

 

Waar wil jij voor studeren?

‘Ik zou later wel een orthodontist willen zijn met een eigen praktijk. Of rechter. Met als specialisatie strafrecht. Ik zou geen advocaat kunnen zijn, want dan zou ik moeten pleiten voor mensen die iets slechts gedaan hebben.’

 

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Jongeren verdienen een goede start in de samenleving, vol kansen en ontwikkelmogelijkheden. Fonds 21 steunt projecten die hieraan bijdragen en steunt het Impacttraject van Klassen met €50.000.

 

Interview

Land&Hand: handen en voeten geven aan het vakmanschap van de toekomst

Ketter&Co - Land&Hand

Land&Hand: handen en voeten geven aan het vakmanschap van de toekomst

Land&Hand is een educatieproject waarin mbo-studenten door professionele ontwerpers worden begeleid om de relatie te herstellen tussen landschap, materiaal en vakmanschap. In dit initiatief van KETTER&Co krijgt de toekomstige generatie handvatten om niet alleen verbanden te leggen, maar daar vervolgens ook echt iets mee te doen. Hoe is alles met elkaar verbonden? Hoe leg je nieuwe verbindingen waar de wereld beter van wordt? Mbo-studenten uit alle delen van Nederland hebben inmiddels bijzondere, duurzame projecten gerealiseerd, of zijn dat nu aan het doen.

KETTER&Co is een organisatie met veel ontwerpkracht en met het publieke domein als werkveld. Carine Middeldorp, projectmanager bij KETTER&Co: ‘Er werken hier onder anderen een kunstenaar en allerlei ontwerpers. We denken in beelden en kijken met een vragende en onderzoekende blik naar de wereld. Vanuit die visie initiëren we al onze projecten, en daarin nemen we ook de mbo-studenten mee.’

Carine Middeldorp (foto:www.ketter&co.nl)

Kracht van oude stoffen

Verspreid over heel Nederland zijn voor Land&Hand initiatieven gestart waarbij in nauwe samenwerking met verschillende partners (van onderzoekers tot bedrijfsleven) het oude met het nieuwe wordt verbonden. Zo is in Drenthe samen met de Zwolse mbo-vakschool Cibap gewerkt aan het ontwerp van een veenspa. In het Drentse veenlandschap zitten stoffen zoals humuszuur. De studenten hebben onderzocht of een veenbad een aanvulling kan zijn op de Finse sauna. Vervolgens hebben ze een serie duurzame wellnessproducten ontwikkeld onder de naam VEENlijn.

 

Een ander initiatief van de mbo-studenten is De Dubbele Bodem in Noord-Holland. Hoe is het hier gesteld met de bodem? En wat kun je eruit halen? Samen met het bedrijf MediGran gaan studenten van een groenschool in proeftuinen aan de slag om inheemse zaden en eetbare bloemen een plek te geven in het landschap. Kun je daar een keten mee opzetten? En zo ja, hoe pak je dat aan?

 

Kijken, luisteren en pionieren

Carine: ‘Voor de start van een project kijken we eerst wat er lokaal speelt. Wat is de problematiek? En is er een overkoepelend thema? Kunnen we er een concept van maken? Daarnaast is draagvlak creëren op de scholen en bij partnerorganisaties een hele essentiële stap. We zijn dan ook constant bezig om mee te denken, verbindingen te leggen en iedereen ‘aan’ te zetten. Dat vraagt energie en een grote investering, maar als de connectie eenmaal goed is, dan volgt de rest wel. In onze projecten komen heel veel disciplines samen. Gezamenlijk doen we kennis en inspiratie op. Doordat we eigenlijk bij elk project pionieren, worden deze samenwerkingen bijna altijd duurzaam.’

 

Vervlochten met het vakmanschap

‘Elk project komt voort uit vakmanschap dat met het landschap is vervlochten. Daarin liggen enorme duurzaamheidsopgaven verscholen. Maar voordat je dat ziet, moet je eerst anders leren kijken naar de omgeving. Vaak is de relatie met het landschap heel concreet: mensen vestigen zich ergens met een reden. We zijn met de studenten dan ook altijd met een hoger doel bezig, maar doen dat wel heel concreet. Bijvoorbeeld: wat zie je allemaal als je van school naar huis fietst? Wat voor gewassen zie je? Hoe is het landschap ingericht? Wie heeft zich er gevestigd en waarom? Ook onderzoek naar materialen die je tegenkomt, levert heel veel informatie en kennis op. En wat nog mooier is: veel studenten leren ook iets over zichzelf en waar ze vandaan komen. Waarom gingen hun voorouders naar kleigrond? Of vestigden ze zich bij de zee?

 

Afgelopen jaar gingen veel projecten niet door zoals we gewend waren. We hebben toen ingezet op bestaande projecten en minder op de uitrol van het project in nieuwe provincies. De komende jaren hebben we de ambitie om nog meer projecten op te zetten, maar ook om meer aanwezig te zijn in het onderwijs zelf. Afgelopen jaren hebben we ons gefocust op het leren kennen van de juiste mensen en het leggen van verbindingen. Het gaat dus verder dan het geven van een les. Maar dat is ook het vakmanschap van de toekomst. Leren met je handen, maar ook het zoeken naar nieuwe perspectieven en manieren waarop je iets doet en je naar de dingen kijkt.’

Mbo-studenten over LAND&HAND

 

 • ‘Ik vind het leuk dat het echt wordt.’
 • ‘Het programma zit vol met inspiratie en nieuwe dingen.’
 • ‘Heel leerzaam om op de verschillende plekken te kijken en op de locaties les te hebben.’

 

Over het VEENspa-project in Drenthe

Student vakschool Cibap: ‘Wij zijn vrij praktisch gericht en van het doen. En bij dit project is ook de onderliggende laag belangrijk. Zo van: wat bedoel je er mee? Wat wil je ermee zeggen? Dat is wel een andere manier van denken.’
Docent vakschool Cibap: ‘Op het moment dat de relatie tussen iedereen goed zit, er vertrouwen is, maar ook het idee leeft dat we wat van elkaar kunnen leren, dan staat iedereen aan.’ 
 

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project met €27.600. Land&Hand is een vernieuwend mbo-project waarbij ontwerptechnieken en denkwijzen de basis voor mbo-studenten vormen om zich te verhouden tot duurzaamheidsvraagstukken in het lokale landschap. Onder begeleiding van professionele kunstenaars gaan studenten zelf aan de slag met het ontwikkelen en uitwerken van duurzame ideeën. Ontwerp en vormgeving vormen hierbij voornamelijk een middel om bewustzijn te creëren. Fonds 21 steunt dit project binnen het programma Kunsteducatie voor mbo’ers, waarmee we instellingen willen stimuleren kwalitatief en toegankelijk kunsteducatief aanbod te ontwikkelen voor jongeren die een mbo-opleiding volgen.

Interview

Memento Mori, altijd op de eerste rang

Nineties Productions - Memento Mori

Memento Mori, altijd op de eerste rang

Misschien had de timing van Memento Mori van Nineties Productions niet beter gekund. ‘Ineens kwam de dood dichterbij, maar werd alles gereduceerd tot cijfers. Het liefst houden we de dood buiten de deur’, aldus Yannick Noomen, drijvende kracht achter het collectief Nineties Productions en acteur in Memento Mori. Terwijl de lichten in de theaterzalen doofden, zochten de jonge makers van Nineties Productions naar andere manieren om de voorstelling voor het voetlicht te brengen in een bijzondere periode.

Het werd een hybride vorm van crossover tussen performance, dans, muziek, poëzie en web-art die live te zien was op Zoom en (wanneer dat mogelijk was) in de zaal voor een klein publiek. Yannick: ‘Met Memento Mori wilden we een ode aan de sterfelijkheid brengen. Een stuk in de zaal over ons eigen einde en de taboes die we moeten doorbreken, maar door de pandemie liep dat anders.’

Yannick Noomen (foto: www.ninetiesproductions.nl)

Een nieuwe plek voor bezinning

‘Toen we ons realiseerden dat de locatievoorstelling op Oerol geen optie meer was, gingen we op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Welke risico’s konden we nemen? Al snel werd duidelijk dat een nieuwe plek voor bezinning binnenshuis was geworden. We waren enthousiast over de mogelijkheden om het internet als nieuwe locatie te beschouwen.

 

‘Maar om over te kunnen stappen naar dit idee, moesten we het hele team opnieuw vragen. Gelukkig ging iedereen akkoord met deze toch wel heel andere voorstelling. We repeteerden eerst met behulp van Zoom. Daarna voor camera’s met op de achtergrond een green screen. Dat leverde allemaal nieuwe inzichten op. Toen de maatregelen werden versoepeld, werkten we door in de studio.

 

Memento Mori ging zowel online als offline in première. Maar de online uitvoering was nog best een uitdaging. Er was weinig kennis in het veld, mensen smachten naar de zaal, en de digitale infrastructuur liep achter. Dat maakte het wel spannend. We moesten mensen op verschillende manieren overtuigen en ervaringen laten opdoen.’

 

Sensitief, maar ook afstandelijk.

‘Hoewel je in het theater meer energie voelt, zijn dingen online een stuk sensitiever. Daar speel je meer op ritme. Je hoeft geen zaal meer te vullen met stem en lichaam. Wat ook anders is, is de focus: er gaat een hoge concentratie naar het scherm. Hierdoor hanteer je andere speelstijlen dan op het podium. Meer filmacteren; kleiner en losser, met een andere timing. Aan het eind van de speelreeks bereikten we tussen de 100 en 180 bezoekers. Dat was voor mij als speler ook wel het maximum, anders raak je het contact kwijt. Het is de eerste voorstelling die ik online speel en dat was een bijzonder gevoel. Van tevoren konden we niet voorspellen hoe dat zou uitpakken. De aanwezigheid van het publiek was veel meer voelbaar dan ik had gedacht. Een stuk intiemer; iedereen zit met z’n webcam op de eerste rij.’

 

Virtuele wereld

Nineties heeft zich met het volgende online project, Nineties Lab, inmiddels verplaatst van Zoom naar het online platform Ohyay. Hiervoor hebben ze een virtuele wereld ontworpen inclusief barretjes, disco en een foyer om in na te praten. Het internet en digitaal theater maken heeft voor dit collectief nog meer mogelijkheden. Yannick: ‘We zijn voorlopig nog niet klaar met onderzoeken. Ook tof is dat we meer publiek over de hele wereld kunnen bereiken. Onlangs hebben we een voorstelling voor publiek uit Jakarta gespeeld. Voor de periode na de lockdown heeft dit heel veel potentie. Dan krijgt online theater wellicht een bestaansrecht op zichzelf. Het is niet ons doel offline theater te vervangen, maar al deze veranderingen maken bij ons creativiteit los en daar zijn we voorlopig nog niet mee klaar’.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Nineties Productions valt binnen onze definitie van jongere carrières. Daaronder verstaan we makers die ten minste drie jaar geleden zijn afgestudeerd, meerdere producties op hun naam hebben staan en wier werk lof krijg van pers, publiek en vakgenoten. Nineties Productions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de gezichtsbepalende jonge theatercollectieven van het land. Ze hebben scherp oog voor producties met een hoge actualiteit en urgentie, en bereiken op een toegankelijke manier een veelal jong publiek. Fonds 21 steunt dit project met €40.000.

Bestuursverslag

inleiding

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële projecten gericht op Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van de 21e eeuw. We ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, passend en/of nieuw publiek weten te bereiken. Fonds 21 is een zelfstandige stichting gevestigd te Utrecht die haar financiering ontvangt van Stichting Beheer SNS REAAL, eveneens een onafhankelijke stichting. Sinds 2014 beschikt het fonds over een donatiebudget van ruim €10 miljoen per jaar. Het vermogen van Stichting Beheer SNS REAAL wordt op een duurzame wijze belegd.

 

In 2020 heeft het bestuur van Stichting Beheer SNS REAAL besloten het donatiebudget eenmalig te verhogen met €1.625.200 bestemd voor een stimuleringsregeling voor kunst en cultuur en voor de deelname aan het Kickstart Cultuurfonds. In juni 2020 lanceerde Fonds 21 een stimuleringsregeling om aanvragers aan te moedigen nieuw, coronaproof aanbod te ontwikkelen. Het coronavirus heeft enorme impact gehad op de samenleving en ons dagelijks leven. De cultuursector is ontwricht en ook organisaties die actief zijn binnen het jongerendomein zijn zwaar getroffen. Fonds 21 voelt zich samen met de aanvragers verantwoordelijk voor het stimuleren van projecten en aanbod die van betekenis zijn voor publiek en de samenleving. Met het Kickstart Cultuurfonds verleent Fonds 21 in gezamenlijkheid met andere fondsen noodhulp aan de culturele sector.

Kunst & Cultuur, Kunst & Educatie en Jongeren & Maatschappij

Het profiel van Fonds 21 is gericht op Kunst & Cultuur, Kunst & Educatie en Jongeren & Maatschappij. Fonds 21 streeft naar een landelijke spreiding van te ondersteunen projecten. De ondergrens van een projectaanvraag is €10.000.

 

Het bevorderen van een kwalitatief goed aanbod van kunst en cultuur, dat beschikbaar is voor een breed, passend en/of nieuw publiek in de Nederlandse samenleving van nu, is de kern voor de ondersteuning van projecten Kunst & Cultuur. Het fonds ondersteunt actuele projecten van professionele kunstinstellingen in de verschillende kunstdisciplines. Vastgesteld is dat circa €6 miljoen van het donatiebudget wordt besteed aan projecten in de podiumkunsten, beeldende kunsten, vormgeving, architectuur, film, nieuwe media, digitale cultuur, literaire kunsten en educatie.

 

Binnen Kunst & Educatie worden projecten gesteund die als basis professionele kunst hebben en daarnaast bijdragen aan het leren en reflecteren over kunst en/of aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording. Aanvragen binnen dit aandachtsgebied kunnen alle kunstdisciplines betreffen en gericht zijn op alle leeftijden. We hebben de voorkeur voor projecten die zich richten op jongeren (12-30 jaar) in het algemeen en mbo-studenten in het bijzonder. Aanvragers kunnen zowel kunstinstellingen zijn als maatschappelijke organisaties. Aan projecten binnen Kunst & Educatie wordt circa €2 miljoen van het donatiebudget besteed.

 

Binnen Jongeren & Maatschappij ligt de focus op de thema´s Ondernemen, Taalvaardigheid, Mediawijsheid en Omgaan met Geld, vanuit de gedachte dat de hiervoor benodigde vaardigheden de zelfredzaamheid van jongeren versterken. Het 'empoweren’ van jongeren tussen 12 en 30 jaar staat centraal. Hiervoor is jaarlijks circa €2 miljoen beschikbaar.

 

 

288 projecten ondersteund

In 2020 heeft Fonds 21 €10,1 miljoen toegekend aan aanvragen binnen het reguliere toekenningenbeleid. Er werden 469 aanvragen ingediend, waarvan er 7 direct werden afgewezen omdat zij niet voldeden aan de algemene voorwaarden. In totaal ontvingen 288 projecten een financiële bijdrage. Het gemiddelde toekenningsbedrag was €34.928; een daling ten opzichte van 2019, toen het gemiddelde bedrag van een toekenning €39.535 was. Deze daling wordt veroorzaakt doordat er in 2020 minder grote, meerjarige toekenningen hebben plaatsgevonden dan in 2019.

 

Ten opzichte van 2019 (666 aanvragen) zijn er minder aanvragen ontvangen. In 2020 is 30% van de behandelde aanvragen afgewezen. Dit percentage was in 2019 hoger, namelijk 57%. Organisaties die niet eerder een toekenning van Fonds 21 hebben gehad moesten vanaf januari 2020 – voordat zij een aanvraag konden indienen – eerst een vooraanvraag indienen. Op basis van de verstrekte informatie liet Fonds 21 binnen drie weken weten of een project in beginsel voldeed aan onze voorwaarden en criteria. Door het digitaliseren van deze vooraanvraag is de verhouding tussen toekenningen en afwijzingen aanzienlijk verbeterd.

 

Met het toekennen van financiële ondersteuning aan in totaal 288 projecten binnen het reguliere toekenningenbeleid wil Fonds 21 een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. 70% van het jaarbudget is toegekend aan projecten voor Kunst & Cultuur (€7.002.700). 14% is toegekend aan projecten die vallen binnen Kunst & Educatie (€1.390.885). Projecten binnen Jongeren & Maatschappij ontvingen 16% (€1.665.643) van het beschikbare donatiebudget.

 

Van oudsher weten instellingen en organisaties Fonds 21 goed te vinden, met name instellingen en organisaties in de podiumkunsten. Binnen die discipline werd 62% (€4.364.700) van het totale budget besteed. In de overige disciplines (beeldende kunsten & vormgeving en film, mediakunst & digitale cultuur) werd ondersteuning verleend voor respectievelijk 20% (€1.425.500) en 15% (€1.050.500) van het totale budget. Het percentage dat besteed werd aan projecten in de literaire kunsten bedroeg in 2020 3% (€162.000) van het totale beschikbare budget.

 

Aandacht was er ook voor projecten die zich richten op leren over en met kunst. Binnen Kunst & Educatie heeft Fonds 21 in 2020 2% (€165.300) van het totaal beschikbare budget besteed aan projecten binnen het meerjarige programma ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’. Fonds 21 wil kunstinstellingen stimuleren om kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren die een mbo-opleiding volgen.

 

Binnen Jongeren & Maatschappij heeft Fonds 21 in 2020 aan projecten binnen het thema Ondernemen 44% (€730.643) van het totaal beschikbare budget besteed. Binnen het thema Omgaan met Geld 8 % (€135.000), binnen Mediawijsheid 22% (€362.000) en binnen Taalvaardigheid 26% (€438.000).

 

 

Stimuleringsregeling: nog eens 49 aanvragen ondersteund

Bovenop het reguliere donatiebudget van 2020 werd er €1.125.200 toegekend aan 49 aanvragen binnen de stimuleringsregeling. Op 15 juni 2020 werd de Stimuleringsregeling Kunst & Cultuur geopend, ter stimulering van het maken van nieuw en coronaproof aanbod in een periode waarin veel geplande projecten en activiteiten geannuleerd of verschoven moesten worden vanwege de coronacrisis. Met de stimuleringsregeling wilde Fonds 21 eraan bijdragen dat het publiek ook in tijden van corona met kunst en cultuur in aanraking kan komen. Voorwaarde van deelname aan de regeling was dat het project nieuw werd ontwikkeld en nog in 2020 kon worden uitgevoerd binnen de geldende coronamaatregelen.  Aanvragen konden tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend. Binnen de regeling zijn 55 aanvragen ontvangen, waarvan er 6 zijn afgewezen. Het gemiddeld toegekende bedrag binnen de stimuleringsregeling is €22.963. De meeste aanvragen binnen de stimuleringsregeling werden ingediend onder Podiumkunsten (80%). De hoogste toekenning (€200.000) werd gedaan binnen Film, Mediakunst & Digitale Cultuur voor het project “Dashboard / Online filmfestivals”.

interview

Het typische filmfestivalgevoel, maar dan online

Lees interview
Het typische filmfestivalgevoel, maar dan online

Beleid

In het beleid van het fonds is nu opgenomen dat uitvoerenden en kunstenaars betaald dienen te worden volgens de richtlijn kunstenaarshonoraria, de geldende cao of de cao-normen. Bij de beoordeling van projectaanvragen wordt meegewogen of honoraria volgens de geldende normen worden betaald. In aanvulling hierop onderschrijft Fonds 21 de Fair Practice  Code en de Governance Code Cultuur. Bij de beoordeling van projectaanvragen wordt de onafhankelijkheid van bestuur van de aanvrager meegewogen.

 

Fonds 21 hecht belang aan de evaluatie van ondersteunde projecten. In 2020 heeft een interne werkgroep Evaluatie zich gebogen over het beleid van Fonds 21, het evaluatieproces van aanvragen en de evaluaties van de aanvragers. De wens is om de opgedane kennis uit deze evaluaties breder te delen. Fonds 21 hecht ook belang aan publieksonderzoek en aan het hebben van een visie op publiek en wil dit graag bij aanvragers stimuleren. De kosten voor publieksonderzoek kunnen worden opgenomen op de begroting van een projectaanvraag.

 

Fonds 21 maakt zijn beleid kenbaar via de website, nieuwsbrieven en sociale media. De website is hét communicatiemiddel voor het fonds. In 2020 is veel aandacht besteed aan het uitdragen van de beleidsdoelstellingen en criteria, opdat meer passende aanvragen zouden worden ingediend. Met behulp van de Dossiers-pagina op de website deelt Fonds 21 informatie en kennis. Zo plaatste het fonds in 2020 een dossier over de gevolgen van het coronavirus voor zijn aanvragers. Ook werd er op de website aandacht besteed aan de digitalisering van projecten ten tijde van corona.

Bestuur

Fonds 21 is lid van de FIN en van de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC).

 

Vergaderingen en besluiten

Het bestuur heeft in 2020 inzicht gekregen in de binnengekomen aanvragen, de toekenning van donaties en de organisatiekosten. Elk kwartaal is een management- en projectrapportage voorgelegd aan het bestuur.

 

In 2020 vergaderde het bestuur vier keer: op 19 maart, 23 juni, 17 september en 14 december. Marie Hélène Cornips, algemeen directeur tot 31 augustus 2020, was bij de eerste drie vergaderingen aanwezig. Henk Christophersen, algemeen directeur per 1 september 2020, was aanwezig bij de vergaderingen in september en december. In 2020 werd naast het reguliere toezicht op financiën, bedrijfsvoering en beleid in de vergaderingen door het bestuur aandacht besteed aan:

 

 • Project- en managementrapportages

 • Jaarrekening 2019 en bijbehorende accountantscontrole Jaarverslag 2019

 • Toegekende projecten Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij 2019

 • Overzichten toekenningen en afwijzingen per maand 2020

 • Prognose 2020

 • Begroting 2021

 • ISAE3402 verklaring

 • UBO-registratie

 • Controleprotocol

 • Donatiebudget 2021, budgetverdeling Kunst & Cultuur, Kunst & Educatie en Jongeren & Maatschappij

 • Loonkosten 2021

 • Update Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 • Pensioenregeling

 • Herbenoeming bestuursleden

 • Afscheid algemeen directeur Marie Hélène Cornips

 • Werving en benoeming nieuwe algemeen directeur

 • Benoeming Hicham Khalidi, nieuw commissielid Kunst & Cultuur

 • Kickstart Cultuurfonds

 • Stimuleringsregeling Fonds 21

 • Evaluatie Kunst & Educatie, leren over en met kunst

 • Evaluatie verplichte vooraanvragen via de website

 • Uitkomsten interne werkgroep Evaluatie

 • Verkenning aanpassingen beleid Jongeren & Maatschappij

 • Beleid publicaties

 • Functioneren interne organisatie

 • Nadere kennismaking met (nieuwe) medewerkers van Fonds 21

 • Gevolgen coronamaatregelen voor aanvragers

 • Uitzonderingen beleid in het kader van corona Dossier corona

 • Aanvraag Holland Festival 2021

 • Aanvraag Opera Forward Festival 2022

 • Concept bestuursverslag 2020

 • Relevante (neven)functies bestuur

 • Vooruitblik 2021
   

De jaarrekening over 2019 is door accountant Dubois & Co van een goedkeurende controleverklaring voorzien. Het bestuur heeft kennisgenomen van deze verklaring en de jaarrekening en het verslag vastgesteld.

 

Door de directiewisseling per september 2020 is er niet zoals gebruikelijk een functioneringsgesprek door de voorzitter en de vicevoorzitter gevoerd met de algemeen directeur. Dit zal in 2021 hervat worden.

 

De zelfevaluatie van het bestuur die in december 2020 zou plaatsvinden is vanwege de prioriteit die gegeven werd aan andere onderwerpen, met betrekking tot steunmaatregelen in deze pandemie, doorgeschoven naar maart 2021. Bovendien heeft de nieuwe directeur alsdan met het bestuur alsdan voldoende ervaring opgedaan om ook gedegen input te leveren.

Commissies toewijzing

Aan de commissies worden projectaanvragen voorgelegd boven €50.000. Het bestuur beslist over aanvragen vanaf €250.000.

 

 

De Commissie Toewijzing Kunst & Cultuur BESTOND in 2020 UIT:

 • Marente Bloemheuvel
 • Henk Christophersen (per 1 september 2020)
 • Marie Hélène Cornips (tot 31 augustus 2020)
 • Bert Janmaat
 • Dianne Zuidema

 

In 2020 vergaderde de commissie Kunst & Cultuur vier keer: op 4 maart, 10 juni, 23 september en 25 november. In totaal heeft de commissie in 2020 24 projectaanvragen behandeld, die alle 24 werden toegekend.

 


De Commissie Toewijzing Jongeren & Maatschappij BESTOND IN 2020 UIT:

 • Henk Christophersen (per 1 september 2020)
 • Marie Hélène Cornips (tot 31 augustus 2020)
 • Frank Maas
 • Yvonne van Sark

 

In 2020 vergaderde de commissie Jongeren & Maatschappij vier keer: op 11 maart, 3 juni, 10 september en 18 november. In totaal heeft de commissie in 2020 11 projectaanvragen behandeld, waarvan 9 projectaanvragen werden toegekend.

Organisatie

In 2019 gaf onze algemeen directeur Marie Hélène Cornips te kennen na elf jaar haar functie te willen neerleggen; daarbij gaf zij het bestuur ruim de tijd om een opvolger voor haar te vinden. Ze liet een professionele organisatie achter, met een door haar opgezet nieuw helder beleid gebaseerd op twee pijlers, Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Een beleid dat zij samen met het team steeds proactiever uitvoerde, waarbij veelal langdurige samenwerkingsverbanden met aanvragers werden aangegaan en met hen werd meegedacht over mogelijkerwijs te ontwikkelen projecten. Het bestuur is Marie Hélène veel dank verschuldigd en ziet haar node gaan. Op verzoek van het bestuur doet Marie Hélène in 2020-2021 onderzoek naar de vraag hoe en waar, los van het reguliere beleid van Fonds 21, eenmalige extra gelden zouden kunnen bijdragen tot bloei binnen onze doelgroepen na de pandemie.

 

Per 1 september 2020 trad Henk Christophersen aan als nieuwe algemeen directeur; zijn eerste honderd dagen zijn voorbij en het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat hij met zijn kennis, ervaring en enthousiasme een belangrijke bijdrage zal gaan leveren aan de weer verdere ontwikkeling van Fonds 21.

 

Wegens vertrek werd op interim basis per 15 april 2020 een nieuwe medewerker financiële administratie aangesteld.

 

De gemiddelde personeelsbezetting bedroeg in 2020 8,85 fte. 2 functies worden met externen ingevuld (controller en medewerker financiële administratie).

Risicomanagement & Governance

Algemeen

Fonds 21 hanteert en onderhoudt een stelsel van systemen, procedures, limieten, rapportages en controles om de risico’s te beheersen. De structuur en organisatie van de processen zijn ingericht conform de geldende wet- en regelgeving en de eigen doelstellingen. De risico’s van het fonds worden vastgesteld door de directie en het bestuur. Monitoring van het risicomanagement is ondergebracht bij de directie en de controller. Zij analyseren de risico’s, bereiden beleids- en richtlijnen voor en coördineren het risicomanagement. In de volgende paragrafen zijn de verschillende onderkende risico’s nader toegelicht.

 

 

Operationeel risico

Fonds 21 loopt in zijn bedrijfsvoering operationele risico’s. Het operationele risico heeft betrekking op de kans dat het fonds schade of verlies leidt als gevolg van inadequate of falende processen, systemen, menselijk gedrag of externe gebeurtenissen. Het fonds tracht deze risico’s zoveel mogelijk te beperken door te zorgen voor duidelijke beleidslijnen, rapportages en procedures voor alle bedrijfsprocessen. Veel beheersmaatregelen zijn ingebed in IT-systemen en vastgelegd in procedures en werkinstructies. Opleiding, ervaringsniveau en betrokkenheid van de medewerkers werken hierbij ondersteunend.

 

De omvang van de organisatie brengt een beperkte mate van afhankelijkheid van bepaalde personen met zich mee. Een speciaal onderdeel van het operationeel risicomanagement is IT-beveiliging en bedrijfscontinuïteit. De werkzaamheden om risico’s te beheersen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. Bij strategische beslissingen worden de consequenties met betrekking tot de operationele risico’s consequent in beeld gebracht en gemonitord.

 

 

Projectrisico

Door aanvragers ingediende projectvoorstellen worden afgewogen, beoordeeld en geëvalueerd. Onderdeel van de besluitvorming is de beoordeling van de mogelijkheid dat het fonds niet correct wordt voorgelicht en de beslissing over het al dan niet toekennen van een bijdrage neemt op basis van onjuiste informatie. Een ander element van het projectrisico is het mogelijke afbreukrisico van projecten. Het proces van oordeel- en besluitvorming is vastgelegd in het beleid van het fonds en vertaald naar werkprocedures en een bevoegdhedenmatrix. Beslissingen omtrent het toekennen van projecten worden genomen op basis van mandaten, waarbij de verschillende niveaus geacht worden de pro’s en contra’s van aanvragen te onderkennen. De projecten worden zowel van tevoren als achteraf geanalyseerd en de bevindingen van deze analyse worden vastgelegd in de projectadministratie. Bij eventuele vervolgaanvragen wordt de eerdere gang van zaken meegewogen in de oordeelsvorming. Projectrisico’s worden tevens beperkt door het werken met voorwaardelijkheid van toezeggingen. In geval van meerjarige toekenningen wordt door middel van het regelmatig toetsen van de werkelijkheid aan de voorwaarden het projectrisico beperkt. Ten slotte wordt voor projecttoekenningen vanaf €25.000 een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant verlangd.

 

 

Risico’s en financiële omvang van samenwerkingsverbanden

Fonds 21 is voor zijn financiering geheel afhankelijk van Stichting Beheer SNS REAAL. Indien door Stichting Beheer wordt besloten de financiering van Fonds 21 te beëindigen, wordt de mogelijkheid geboden gedurende twee jaar na aankondiging van de beëindiging de lopende verplichtingen af te wikkelen. Gelet op de jarenlange nauwe relatie tussen Fonds 21 en Stichting Beheer SNS REAAL (Beheer) en de sterke vermogenspositie van deze stichting wordt de kans op een beëindiging van de financiering door Beheer als zeer laag ingeschat. Bovendien is er sprake van een gedeeltelijke bestuurlijke integratie, waardoor het risico van het beëindigen van de financiering door Beheer verder gemitigeerd wordt. Voor meer inzicht in de financiële positie van Beheer verwijzen wij naar de website van Beheer, alwaar onder meer de jaarrekening van Beheer is opgenomen.

 

 

Financiële risico’s

Het financieel resultaat van Fonds 21 is opgebouwd uit drie posten:

 • Jaarlijkse bijdrage van en eventuele resultaatsuppletie door Stichting Beheer SNS REAAL
 • Doelbestedingen (projecttoekenningen minus vrijval van eerder toegekende bedragen)
 • Bureaukosten

 

 

Resultaatsuppletie

Resultaatsuppletie door Stichting Beheer SNS REAAL vindt plaats conform de statuten. In de samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Beheer SNS REAAL en Fonds 21 zijn afspraken opgenomen over het donatiebeleid en de maximale liquiditeitspositie van Fonds 21.

 

 

Toekenningen en vrijval van eerder toegekende bedragen

Toekenningen vinden plaats conform de begroting. Toegezegde bedragen, die in het jaar van toekenning vrijvallen, kunnen alleen worden herbesteed in het jaar van toekenning. Volgens procedure worden projecten die achterstallig zijn met betrekking tot de afrekening gerappelleerd.

 

 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de medewerkers van Fonds 21 is vastgelegd in en gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling. De beloning van de directeur wordt vastgesteld door het bestuur en valt buiten de Arbeidsvoorwaardenregeling. Zie navolgend onder ‘Kosten bestuur en commissies’ voor het beleid ten aanzien van de beloningen van leden van het bestuur en de commissies.

 

 

Kosten bestuur en commissies

Bestuurders ontvangen een vast bedrag per jaar en een vergoeding voor gemaakte onkosten. Bestuurders die bezoldigd worden als bestuurder van Stichting Beheer SNS REAAL ontvangen geen vergoeding van Fonds 21. Commissieleden ontvangen een vergoeding op basis van de geschatte tijdsbesteding per vergadering waar zij aanwezig zijn.

 

 

Toekomstinformatie, belangrijkste variabelen in de begroting

 

Toekenningen

Fonds 21 is voor zijn budgettoekenningen afhankelijk van de financiële ruimte die Stichting Beheer SNS REAAL biedt. Dit budget wordt telkens voor één jaar toegezegd. Het fonds zet zijn gelden uit na beoordeling en toekenning van aanvragen. Hierbij gaat het fonds voor inhoudelijke kwaliteit en voor een brede financiering van projecten.

 

Bureaukosten

Ook in 2020 is scherp gelet op de bureaukosten. Deze bedroegen ruim 11% van de totale lasten. Directie en bestuur vinden dat een sobere organisatie past in het huidige tijdsgewricht.

 

Meer dan 90% van de bureaukosten betreft vaste kosten. Het gaat hierbij met name om de personeelskosten van medewerkers met een vast dienstverband, huur-en leaseverplichtingen, alsmede kosten voor  communicatie. Ook ten aanzien van andere kosten bestaan er vaste verplichtingen zoals de contracten voor de schoonmaak en de licenties voor het gebruik van de ICT-systemen. Minder dan 10% van de kosten is aan te merken als variabel. Deze kosten worden gemaakt om de bureauorganisatie te kunnen uitvoeren maar zijn niet gebaseerd op vaste contracten.

 

 

Reputatierisico

Binnen de organisatie wordt door middel van bewustwording en betrokkenheid van medewerkers getracht het reputatierisico te minimaliseren. Dit omvat onder andere het opleiden van medewerkers, het zo transparant mogelijk afleggen van verantwoording over activiteiten en het zorgvuldig selecteren van samenwerkingsverbanden. Speciaal onderdeel van het reputatierisico is het risico dat nevenfuncties van bestuursleden, directie en medewerkers meebrengen. Door middel van het monitoren van de hoofd- en nevenfuncties wordt het reputatierisico zoveel mogelijk beperkt. In geval van een mogelijke situatie van belangenverstrengeling en dergelijke wordt er direct gehandeld om mogelijke reputatieschade van het fonds en het individu te voorkomen (zie ook paragraaf Compliance en integriteit).

 

 

Compliance en integriteit

Fonds 21 kent interne beleidsregels en procedures die waarborgen dat de bedrijfsvoering plaatsvindt overeenkomstig relevante wet- en regelgeving inzake personen en zakelijke partners. Daarnaast wordt toezicht gehouden op de mate waarin het fonds zijn eigen regels en procedures naleeft. De interne aspecten van integriteit betreffen het voorkomen en zo nodig transparant beheren van tegenstrijdige belangen en het afschermen van vertrouwelijke informatie. De externe aspecten van integriteit hebben vooral betrekking op het toekennen van donaties. Medewerkers van Fonds 21 worden periodiek bijgeschoold over de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (AVG), alsmede op het gebied van de financiële aspecten van het donatiebudget (toekennen, bewaken en afrekenen van projecttoezeggingen). In 2020 hebben geen incidenten plaatsgevonden op het gebied van compliance en integriteit. Fonds 21 is niet betrokken geweest bij gerechtelijke procedures of sancties die samenhangen met het niet nakomen van wet- en regelgeving.

 

 

Vooruitblik 2021

Door Stichting Beheer SNS REAAL is voor 2021 een regulier donatiebudget toegezegd van €10,6 miljoen. De verhouding in het te besteden budget tussen Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie blijft hetzelfde. De totale bureaukosten zijn geraamd op €1,5 miljoen. Streven is talrijke, diverse en nieuwe, maar vooral ook bij de projecten passende publieksgroepen te bereiken door ondersteuning van een keur aan kwalitatief goede projecten. De aandacht blijft uitgaan naar evaluatie van ondersteunde projecten. De impact van gehonoreerde projecten blijft onverminderd van belang.

 

Om het aantal niet-passende aanvragen terug te dringen wil het fonds blijven inzetten op het uitdragen van de beleidsdoelstellingen en criteria. Communicatie via de website, maandelijkse nieuwsbrieven en langs andere kanalen spelen daarin een belangrijke rol. De dossiers op de website worden in 2021 verder aangevuld om kennis te blijven delen met aanvragers.

 

Oók voor 2021 heeft Fonds 21 extra gelden vrijgemaakt voor deelname in het Kickstart Cultuurfonds om in gezamenlijkheid met andere fondsen noodhulp te verlenen aan de culturele sector. Voorts zal een aanvullend budget beschikbaar worden gesteld (Fonds 21 EXTRA) ter ondersteuning van bekende aanvragers onder meer op het gebied van digitalisering, publieksontwikkeling, het tegengaan van verschraling en het behoud van kwaliteit. Toekenningen in het kader van deze regeling zullen zoveel mogelijk in 2021 plaatsvinden en een meerjarig karakter hebben (voor de periode 2022-2025).

 

In 2021 zal er extra aandacht uitgaan naar het signaleren en in kaart brengen van de effecten van het coronavirus op onze aanvragers, ons aanvraagproces, onze werkwijze en ons beleid. Het is van belang om deze informatie en bevindingen te verzamelen en onderling te delen om doorlopend een beeld te blijven vormen van de sector, tegen welke problemen de aanvragers aanlopen, hoe wij ons coulant kunnen opstellen en waar Fonds 21 kan bijdragen aan het stimuleren van aanbod ten tijde van corona. De aangepaste projectplannen en uitgestelde projecten zijn onlosmakelijk verbonden met onze adviespraktijk en de werkwijze van Fonds 21.

 

Niet alleen de coronacrisis was bepalend voor het afgelopen jaar, ook de aandacht voor diversiteit en inclusie tekende 2020. Fonds 21 onderschrijft de waarden van de Code Diversiteit & Inclusie en zal dit jaar de naleving ervan nog steviger verankeren in zijn beleid. We zien dat er in de cultuursector en in maatschappelijke jongerenprojecten al goede stappen worden gezet. Ons beleid is gericht op de vernieuwing en verbreding van publiek en op gelijke kansen.

 

In 2021 zal binnen de discipline Podiumkunsten extra aandacht zijn voor producties van makers met een jongere carrière. Ook aan producties van jeugdtheater zal Fonds 21 ruim aandacht besteden: voor deze producties zijn extra middelen beschikbaar.

 

Binnen Kunst & Educatie zal er specifieke aandacht uitgaan naar het stimuleren van kunsteducatieaanbod voor mbo’ers. Vanwege de coronamaatregelen is het in deze tijd lastig om projecten te organiseren waar mbo’ers fysiek aan deelnemen of bij aanwezig zijn. Toch blijft het stimuleren van goed aanbod voor deze doelgroep onverminderd belangrijk. Om het aandachtsgebied ‘Kunst & Educatie’ duidelijker te profileren wordt de commissie Jongeren & Maatschappij dit jaar uitgebreid met een extra commissielid.

 

In de altijd veranderende praktijk waarbinnen Fonds 21 opereert is het nodig regelmatig ons beleid kritisch onder de loep te nemen. In 2020  is begonnen met het evalueren van het beleid van de pijler Jongeren & Maatschappij; zowel op inhoud als vorm. Hoewel de thema’s van de pijler nog steeds actueel zijn acht Fonds 21 het noodzakelijk een aantal aanpassingen door te voeren. De eerste helft van 2021 wordt dat verder uitgewerkt. Ook kijkt Fonds 21 wat het aanvullend kan betekenen voor jongeren die zijn geraakt door de coronacrisis. Jongeren ondervinden veel negatieve gevolgen van de maatregelen, er is een toename in kansenongelijkheid. Ook op de arbeidsmarkt worden jongeren onevenredig hard geraakt. Zij werken het meest op basis van nulurencontracten en in zwaar getroffen sectoren als de horeca en evenementen. Verder zijn er nauwelijks stagemogelijkheden. Fonds 21 onderzoekt wat het kan doen om initiatieven te steunen die langetermijn-oplossingen bieden voor de effecten van corona op jongeren.

Gebeurtenissen na balansdatum

Ook voor  2021 heeft het bestuur een aantal budgetdonaties toegezegd bovenop het reguliere donatiebudget. Het gaat daarbij om extra budget voor regelingen en samenwerkingen die ondersteuning bieden bij de gevolgen van de coronapandemie.

 

Het betreft:

 • Een bijdrage, evenals in 2020, aan het Kickstart Cultuurfonds 2021, een noodfonds samengesteld uit verschillende fondsen, voor de kunst- en cultuursector;
 • Een bijdrage aan de Stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona vanuit Fonds 21;
 • Een bijdrage aan de regeling Fonds 21 EXTRA die zich richt op reeds bekende aanvragers van Fonds 21 en ondersteuning geeft op het gebied van digitalisering, publieksontwikkeling en het tegengaan van verschraling en behoud van kwaliteit, zodat partijen relevant kunnen zijn naar de toekomst (2022-2025).

 

Behalve dat we constateren dat de pandemie grote gevolgen heeft voor onze aanvragers, waarvoor het fonds dus extra ondersteuning biedt, heeft de pandemie geen invloed op de continuïteit van Fonds 21. Wel zal het hybride werken van het fonds in de toekomst meer standaard dan uitzondering zijn en onderzoeken wij nu de extra investeringen die daarvoor nodig zijn.

 

 

Dankwoord


Het bestuur van Fonds 21 dankt iedereen ten zeerste die in 2020 heeft bijgedragen aan de resultaten van het fonds. We danken de aanvragers voor hun bijzondere initiatieven. We danken de leden van de commissies toewijzing voor hun inzet en toewijding. We danken de medewerkers van het bureau en de directeur, die zeker in deze tijd bijzonder mogen worden genoemd,  voor hun inzet en enthousiasme.

 

 

Bestuur Fonds 21

Utrecht, 18 maart 2021

Relevante (neven)functies

Per 31 december 2020

 

E.H. Swaab (Els, 1946), voorzitter

Jurist/Arbiter

Lid Tuchtraad Financiële Dienstverlening

Voorzitter STAK Maarsen Groep

Voorzitter Pensioenraad Zorg en Welzijn

Lid Bestuur STAK Goudse Verzekeringen BV

Voorzitter College van Regenten Fonds Sluyterman van Loo

Voorzitter Bestuur Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Voorzitter bestuur Stichting Videma

Vicevoorzitter Restitutie Commissie

 

 

 

N. Albayrak (Nebahat, 1968), vicevoorzitter

Vice President External Relations Integrated Gas & New Energies Shell International (hoofdfunctie)

Lid Raad van Commissarissen Unilever

Lid Raad van Commissarissen NS

Lid Raad van Advies van topvrouwen.nl

 

 

 

A.H.A. Hoevenaars (Nol, 1949)

Niet-uitvoerend lid van het Bestuur Chesnara BV

Lid Bestuur Stichting Beheer SNS REAAL

Bestuurslid Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg

 

 

 

J.M. Overmeer (Jan, 1946)

Voorzitter Bestuur Stichting Beheer SNS REAAL

 

 

 

H.D Christophersen (1963), algemeen directeur Stichting Fonds 21

Lid College van Regenten Fonds Sluyterman van Loo

 

2020 in het kort

Resultaten

In 2020 heeft Fonds 21 337 projecten ondersteund met een financiële bijdrage. Aan deze projecten heeft het fonds ruim €11,1 miljoen besteed.

 

Aanvragers die niet eerder een toekenning van Fonds 21 hebben ontvangen, worden vanaf 2020 verplicht een vooraanvraag aan te leveren, alvorens zij een aanvraag kunnen indienen. Het resultaat hiervan is dat Fonds 21 met 469 aanvragen in 2020 minder aanvragen heeft ontvangen dan in 2019. In 2020 zijn 484 aanvragen behandeld. Het gemiddeld toegekend donatiebedrag is €34.432. In 2020 zijn 337 van de 484 behandelde aanvragen toegekend. Dat betekent een toekenningspercentage van 70%. Doorlopend aandachtspunt van Fonds 21 is het terugdringen van het aantal niet-passende aanvragen. Met de invoering van de vooraanvraag heeft Fonds 21 hierin een grote stap kunnen maken.

Fonds 21 in het kort

Onze missie

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds. Door het steunen van ideële doelen op het gebied van Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij willen wij een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van de 21e eeuw. Wij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, passend en/of nieuw publiek weten te bereiken. Daarbij hebben we oog voor vernieuwing en experiment.

 

Maar we zijn ook een betrokken partner en adviseur, met scherp zicht op de kansen en uitdagingen van nu. Door middel van programma’s en regelingen geven we een impuls aan actuele thema’s die een evidente meerwaarde hebben voor een of meer sectoren, om zo samen met andere partijen onze doelen te bereiken. Dit doen we bijvoorbeeld met het programma Kunsteducatie voor mbo’ers, waarin we kunst- en cultuurinstellingen stimuleren om kwalitatief en toegankelijk kunsteducatieaanbod te ontwikkelen voor mbo-studenten.

 

In 2020 vroeg de coronapandemie om acute hulp aan de culturele sector. Daarom hebben we de stimuleringsregeling Kunst & Cultuur geïnitieerd, bedoeld om culturele organisaties aan te moedigen nieuw, coronaproof aanbod te ontwikkelen, zodat het publiek ook in deze moeilijke tijd kon genieten van kunst en cultuur. Ook droeg Fonds 21 bij aan het Kickstart Cultuurfonds. Dit tijdelijke fonds werd opgericht om snel financiële ondersteuning te bieden aan podia, musea en producenten die door de coronamaatregelen in zwaar weer terechtkwamen.

Stedelijk Museum - Ulay Was Here
Onze doelstellingen

Fonds 21 wil een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving van nu. Met een donatiebudget van ruim €10 miljoen dat jaarlijks beschikbaar wordt gesteld door Stichting Beheer SNS REAAL ondersteunen wij projecten van professionele culturele instellingen en van organisaties die met hun initiatieven de zelfredzaamheid van jongeren stimuleren.

 

Projecten binnen de pijler Kunst & Cultuur moeten een hoge mate van artistieke kwaliteit hebben, gericht zijn op een passend en zo mogelijk nieuw publiek, actueel zijn en een landelijk bereik hebben. Jaarlijks is het grootste deel van ons donatiebudget gereserveerd voor initiatieven in de podiumkunsten, beeldende kunsten, vormgeving, architectuur, film, mediakunst, digitale cultuur en literaire kunsten.

 

Binnen pijler Kunst & Educatie ondersteunen we kunsteducatieprojecten van organisaties die opereren op het snijvlak van onze pijlers Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Hiermee willen we ons profiel als fonds met een focus op jongeren en kwalitatieve kunst versterken.

 

Doel van de pijler Jongeren & Maatschappij is het vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke kansen van jongeren. Onze focus ligt op de thema’s Ondernemen, Taalvaardigheid, Mediawijsheid en Omgaan met Geld, vanuit de gedachte dat de hiervoor benodigde vaardigheden de zelfredzaamheid van jongeren versterken.

interview

Klassen: Impactprogramma voor gelijke kansen in het onderwijs

Lees interview
Klassen: Impactprogramma voor gelijke kansen in het onderwijs
Onze doelgroepen

Onze belangrijkste doelgroepen zijn professionele kunst- en cultuurinstellingen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor onze thema’s op het gebied van jongeren. Verder richten wij onze communicatie op beleidsbepalers, collega-fondsen, sectorinstituten en kennisinstituten. Ook willen we graag het Nederlands publiek kennis laten nemen van de projecten die we steunen. Alle projecten die wij ondersteunen worden gepubliceerd op onze website. We laten helder zien waar we als fonds voor staan, zodat aanvragers weten waarvoor ze bij ons terechtkunnen.

Toekenningen

Inleiding

Voor projecten binnen Kunst & Cultuur is circa €6 miljoen donatiebudget gereserveerd. Circa €2 miljoen is bestemd voor Jongeren & Maatschappij en voor projecten binnen Kunst & Educatie is jaarlijks circa €2 miljoen beschikbaar. Organisaties kunnen gedurende het hele jaar voorstellen voor financiële ondersteuning indienen. De projectaanvragen die bij Fonds 21 binnenkomen, worden beoordeeld aan de hand van een aantal voorwaarden en criteria. De voorwaarden, criteria en afwijzingsgronden zijn terug te vinden op onze website. Aanvragen worden uiterlijk binnen vier maanden behandeld.

 

In sommige gevallen vindt Fonds 21 alleen financiële steun niet voldoende. Regelmatig willen we een bepaalde sector of een thema extra ondersteunen, een impuls geven aan kennisdeling of een hiaat vullen. In dergelijke gevallen initiëren we programmaregelingen. In 2020 initieerden we een stimuleringsregeling om culturele instellingen te stimuleren nieuw en coronaproof aanbod te ontwikkelen. Ook droegen we bij aan het Kickstart Cultuurfonds, het tijdelijke fonds dat werd opgericht om snel financiële ondersteuning te bieden aan podia, musea en producenten die door de coronamaatregelen in zwaar weer terecht waren gekomen.

 

 

Coronavirus

In 2020 heeft Fonds 21 opnieuw een groot aantal projecten mogelijk gemaakt, al was het een jaar dat vrijwel volledig werd gedomineerd door het coronavirus. Hard getroffen werden projecten die zich richten op de maatschappelijke kansen voor jongeren. Zware klappen waren er ook voor de culturele sector. Projecten werden afgelast, verplaatst of kregen een alternatieve invulling. 2020 was een uitzonderlijk moeilijk jaar voor onze aanvragers, maar het was ook een jaar waarin zij met allerlei initiatieven hun creativiteit en weerbaarheid toonden. Organisaties stelden alles in het werk om ervoor te zorgen dat er aanbod werd ontwikkeld voor publiek en dat jongeren konden deelnemen aan projecten die hun maatschappelijke kansen vergroten. We zagen een veelvoud aan online initiatieven ontstaan en voor het fysieke aanbod haalden organisaties alles uit de kast om een veilige omgeving te creëren voor bezoekers en medewerkers.

 

 

Veranderende werkpraktijk

De gevolgen van het coronavirus hadden ook hun weerslag op onze werkpraktijk. We ontvingen veel vragen van organisaties die voor de uitvoering van hun project werden getroffen door de coronamaatregelen. Vragen over onze toekenning bij uitstel of annulering van een project, maar ook vragen over wijzigingen in de uitvoering van een project. Fonds 21 heeft direct na bekendmaking van de eerste lockdown in maart gecommuniceerd zich coulant op te stellen als het gaat om het nakomen van de afspraken. Omdat de verschillen per project te groot waren om één richtlijn te hanteren, zijn de gevolgen van de maatregelen per project behandeld. Dat ging zowel om reeds toegekende aanvragen als om nieuw ontvangen aanvragen. Uiteraard bleven we aanvragen toetsen aan onze algemene voorwaarden en criteria, maar we keken ook actief naar hoe we aanvragers zo goed mogelijk konden bijstaan. Dat betekende dat een groot deel van onze werkzaamheden in 2020 uit maatwerk bestond.

 

 

Spreiding

Fonds 21 streeft naar een landelijke spreiding van de te ondersteunen projecten. We hebben een voorkeur voor projecten die in meerdere provincies te zien zijn of een publiek uit meerdere provincies bereiken. In 2020 hebben we 337 projecten toegekend verspreid over Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Door de coronapandemie is een groot aantal projecten in aangepaste vorm uitgevoerd. Enkele projecten konden volledig fysiek plaatsvinden, maar een groot aantal organisaties moest kiezen voor een online uitvoering van hun project. Het geografisch bereik nam hierdoor in veel gevallen toe. Ook kozen organisaties voor een hybride oplossing, waarbij het project deels fysiek en deels online werd uitgevoerd.

 

 

Vooraanvraag

De afgelopen jaren heeft Fonds 21 relatief veel verzoeken om een financiële bijdrage moeten afwijzen. Om de belasting voor aanvragers, administratie en adviseurs te verminderen, hebben we de selectie aan de poort in 2020 verder versterkt. Organisaties die niet eerder een toekenning van Fonds 21 hebben ontvangen worden verplicht een vooraanvraag aan te leveren. Op basis van de verstrekte informatie laat Fonds 21 binnen drie weken weten of een project in beginsel voldoet aan onze voorwaarden en criteria. Pas daarna kan de organisatie een aanvraag indienen. De verplichte vooraanvraag heeft geleid tot een significante afname van het aantal niet-passende aanvragen. In 2020 zijn 337 van de 484 behandelde aanvragen toegekend. Dat betekent een toekenningspercentage van 70%. Ter vergelijking: het toekenningspercentage in 2019 was 43%.

Kunst & Cultuur

Fonds 21 steunt initiatieven van professionele kunstinstellingen die een groot of juist een ander, nieuw publiek willen bereiken. In 2020 hebben we binnen ons reguliere donatiebudget in de pijler Kunst & Cultuur 218 aanvragen toegekend voor een bedrag van in totaal €7.002.700.

 

 

Een belangrijke drijfveer voor Fonds 21 is het bevorderen van een kwalitatief goed aanbod van kunst en cultuur, gericht op een passend en/of nieuw publiek. We hebben daarbij aandacht voor bijzondere projecten en experimenten voor een kleiner en/of nieuw publiek. In 2020 ondersteunden we een breed scala aan projecten op het gebied van muziek, theater, dans, beeldende kunst, film, digitale cultuur, literatuur, fotografie, design, mode, architectuur en interdisciplinaire projecten. Ook festivals, publicaties en mediaproducties konden rekenen op onze financiële ondersteuning.

 

 
Verdeling toekenningen Kunst & Cultuur per discipline in aantallen en bedrag
Podiumkunsten (134) 4.364.700
Beeldende Kunsten & Vormgeving (45) 1.425.500
Film, Mediakunst & Digitale Cultuur (31) 1.050.500
Literaire Kunsten (8) 162.000

Totaal

7.002.700

Stimuleringsregeling Kunst & Cultuur

Als betrokken partner heeft Fonds 21 in 2020 buiten het reguliere donatiebudget extra gelden vrijgemaakt om culturele organisaties aan te moedigen nieuw, coronaproof aanbod te ontwikkelen. Met deze stimuleringsregeling droeg Fonds 21 eraan bij dat het publiek ook in tijden van corona met kunst en cultuur in aanraking kon komen. Voorwaarde van deelname aan de regeling was dat het project nieuw werd ontwikkeld en voor het grootste deel in 2020 kon worden uitgevoerd binnen de geldende coronamaatregelen. Binnen de stimuleringsregeling zijn in totaal 49 projectaanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van €1.125.200.

Toekenningen stimuleringsregeling per discipline in aantallen en bedrag
Podiumkunsten (39) 646.900
Beeldende Kunsten & Vormgeving (6) 229.800
Film, Mediakunst en Digitale Cultuur (1) 200.000
Literaire Kunsten (2) 27.500
Kunst & Educatie (1) 21.000

Totaal

1.125.200
interview

BLKNWS - Dichtbij (t)huis

Lees interview
BLKNWS - Dichtbij (t)huis

Kickstart Cultuurfonds

In 2020 werd een nieuw fonds opgericht voor de culturele sector: het Kickstart Cultuurfonds. Het tijdelijke fonds is het resultaat van een samenwerkingsverband van Fonds 21, de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, VandenEnde Foundation, Stichting Droom en Daad, Ammodo, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds, Fonds 1818 en Stichting Zabawas en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vanuit het fonds werd €16 miljoen beschikbaar gesteld om de culturele sector te helpen bij het aanpassen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. Theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea konden een aanvraag indienen bij het Kickstart Cultuurfonds.

 

Podiumkunsten

 

Van de 218 projecten die er in 2020 binnen Kunst & Cultuur werden toegekend zijn er 134 aanvragen binnen Podiumkunsten gehonoreerd, dat is 61%. In totaal kenden we €4.364.700 toe aan projecten op het gebied van Podiumkunsten, dat is 62% van het totaal aan Kunst & Cultuur uitgegeven budget (€7.002.700). Het gemiddeld toegekende bedrag binnen Podiumkunsten is €32.572. De aanvragen die binnen de stimuleringsregeling Kunst & Cultuur zijn gehonoreerd zijn hierbij niet meegerekend.

 

Het totaal aantal in behandeling genomen aanvragen voor Podiumkunsten is 195. Daarvan werden er 134 toegekend, 61 aanvragen werden afgewezen. Het percentage toekennen/afwijzen is 69%/31%. Door de verplichte vooraanvraag zijn er voor het eerst gemiddeld meer aanvragen toegekend dan afgewezen. Fonds 21 ondersteunt binnen Podiumkunsten een groot aantal terugkerende aanvragers; 20% van de gehonoreerde projecten betrof een voor Fonds 21 nieuwe aanvrager.

Impact van coronamaatregelen

De impact van het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding ervan tegen te gaan, is voor onze aanvragers en het publiek dat ze bedienen enorm. Binnen Podiumkunsten, waar de gedeelde live-ervaring de basis vormt, is het gemis groot, zowel voor publiek als voor de uitvoerenden. Festivalorganisaties, orkesten, ensembles en gezelschappen zagen zich gedwongen hun producties af te zeggen. In een enkel geval lukte het producties te verplaatsen, maar de invloed op de hele sector en de keten van aanbod en afname is groot, net zoals de (financiële) onzekerheid. 2020 stond daarmee vooral in het teken van coulance, slagkracht, maatwerk, geduld en overleg.

 

De belemmeringen en uitdagingen hebben dit jaar ook geleid tot nieuwe initiatieven, presentatievormen en onderzoek naar de relatie tussen makers en publiek, zoals bij Memento Mori van Nineties Productions, Oerol met het Imaginaire Eiland en Over het IJ. Verschillende festivals hebben gekozen voor een online of een hybride programma. De coronacrisis heeft voor een aantal ontwikkelingen in dit opzicht als een katalysator gewerkt. Wat aanvankelijk een noodgreep leek, wordt inmiddels beschouwd als een model om nu, maar zeker in de toekomst, op diverse manieren verschillende publieksgroepen te bereiken, waaronder publiek dat nog niet eerder of beperkt bereikt werd.

 

 

Aanvullende bijdrage 

Een aantal eerder toegekende projecten ontving in 2020 een aanvullende bijdrage om extra kosten voor verplaatsing, veroorzaakt door de maatregelen ten gevolge van de coronapandemie, te dekken. Onder andere The Biggest Lawsuit on the Planet van Firma Mes, Jihad van Liefde van De Meervaart, Shot van Shifft en de herneming van George en Eran worden Racisten ontvingen een aanvullende bijdrage.

 

 

Disciplines

Podiumkunsten is een verzamelnaam voor verschillende disciplines: theater, dans, muziek en crossovers. Binnen muziek maken we onderscheid tussen hedendaagse en klassieke muziek, jazz en niet-westerse muziek. De diversiteit van de ondersteunde projecten binnen Podiumkunsten is groot. Hoewel we aanvragen classificeren binnen een bepaalde discipline zijn er veel projecten die niet in één categorie te plaatsen zijn. Zo is het Ud Festival gekwalificeerd als niet-westerse muziek, maar is er in het programma ook veel aandacht voor jazz en hedendaagse muziek. In sommige categorieën is het aantal gehonoreerde projecten niet groot, maar het uitgegeven budget wel. De belangrijkste verklaring daarvoor is een aantal meerjarige toekenningen voor festivals als Opera Forward en Festival Oude Muziek.

Verdeling toekenningen Podiumkunsten per discipline in aantallen en bedrag
Theater (54) 1.259.450
Interdisciplinaire projecten (15) 971.750
Muziektheater en opera (17) 775.000
Muziek hedendaags (14) 462.500
Dans (16) 386.500
Muziek klassiek (9) 332.000
Overige, waaronder circus (4) 85.000
Muziek niet-westers (3) 72.500
Jazz (3) 20.000

Totaal

4.364.700

Het hoogste aantal toekenningen was binnen theater, zowel in aantal producties als in totaal toegekend bedrag. Daarna werd aan interdisciplinaire projecten en muziektheater en opera het grootste deel van het budget toegekend. Net als voorgaande jaren zijn het vooral de (meerjarig ondersteunde) festivals die de verhouding bepalen. Zo is Tweetakt dit jaar voor het eerst meerjarig ondersteund binnen deze categorie. We tenderen steeds meer naar meerjarige toekenningen aan festivals die goed passen binnen ons beleid. Het biedt festivals continuïteit en biedt ze de gelegenheid inhoudelijke ambities over langere termijn te realiseren. Opvallend dit jaar is een toename van het aantal ondersteunde circusproducties. Dit zijn veelal makers met een jongere carrière.

 

 

Jongere carrières

Fonds 21 geeft extra prioriteit aan projecten van makers met een jongere carrière. Om de positie van deze makers te versterken en het belang van hun werk te onderstrepen is vanaf 2020 een stimuleringsmaatregel gestart. Makers met een jongere carrière worden in de gelegenheid gesteld een groter deel van de dekking (tot 25% van de totale projectkosten) bij Fonds 21 aan te vragen. Ondersteunde projecten van makers met een jongere carrière zijn onder andere De Zaak Shell van Frascati, Bleeding Love van Nick Bruckman Producties, Pain against Fear – Naomi Velissariou voor Theater Utrecht, Dronken Deliriumdagen van Compagnie Red Yellow & Blue en Drie Zusters van Eline Arbo bij Toneelschuur Producties.

 

 

Diversiteit

Fonds 21 heeft oog voor diversiteit en vat dat begrip ruim op. We richten ons op de volle breedte van de Nederlandse samenleving. Bij de ondersteuning van projecten houden we rekening met het bereiken van een breed en divers publiek in leeftijd, (culturele) achtergrond en in opleidingsniveau. Dat laatste vooral met verschillende educatieve projecten waarbij Fonds 21 zich expliciet hard maakt voor kunsteducatie voor mbo-studenten. Voorbeelden van projecten met aandacht voor diversiteit die we ondersteunden zijn Shakti van Illusionary Rockaz Company, Het verhaal van Anders van Danstheater AYA, Reaspora van Onyx & Ivory bij DOX, Hoe ik talent voor het leven kreeg van Wat We Doen en het What you See Festival in Utrecht.

 

 

Festivals

Fonds 21 ondersteunde binnen Podiumkunsten 33 festivals voor in totaal €2.426.250 en met een gemiddeld toegekend bedrag van €73.523 per festival. Daarmee is ruim de helft van het podiumkunstenbudget (55%) aan festivals besteed. In 2019 was het aantal ondersteunde festivals vergelijkbaar (39) en het totaal toegekende bedrag iets lager met €2.195.000.

 

De verhouding ondersteunde festivals en producties is verschoven naar 25%/75%. In 2019 was dat 33%/67%. Fonds 21 ondersteunde de afgelopen jaren verschillende festivals meerjarig. Het is een van de redenen waarom het gemiddeld toegekende bedrag voor festivals toeneemt, maar het aantal festivalaanvragen lager ligt. Met meerjarige ondersteuning bieden we festivals continuïteit die uiteindelijk bijdraagt aan een scherpere programmering en professionalisering. In 2020 ontvingen de volgende festivals een meerjarige toekenning: Oerol, Tweetakt, Opera Dagen Rotterdam (O.), Festival Oude Muziek, Opera Forward Festival, Theater Festival Boulevard, Summer Dance Forever en Julidans.

 

Fonds 21 ondersteunde festivals binnen verschillende disciplines en van kleinschalig tot groot, zoals Brandhaarden, Grasnapolsky, Moving Futures Festival, Minimal Music Festival, Over het IJ Festival, Strijkkwartet Biënnale Amsterdam en Soundofmusic festival. Fonds 21 was in 2020 hoofdbegunstiger van het Holland Festival en founding partner van festival Opera Forward.

 

 

Publiek

Met de ondersteunde projecten richt Fonds 21 zich op de samenleving van nu en daarmee op een publiek met een enorme diversiteit en voor alle leeftijden: kinderen, van kleuters tot pubers, jongeren maar ook volwassenen. De een heeft misschien veel kijkervaring terwijl de ander op het punt staat voor het eerst kennis te maken met podiumkunst. Met de projecten richten we ons op een breed publiek, wat niet altijd wil zeggen dat elke productie voor iedereen hoeft te zijn.

 

 

Jeugd en jongeren

Jeugd- en jongerentheater in Nederland kent een hoge artistieke kwaliteit en bereikt een breed publiek. Kinderen met verschillende achtergronden komen in aanraking met podiumkunsten via school of vrije voorstellingen. Het ondersteunen van deze producties past bij Fonds 21 en sluit in veel gevallen aan bij projecten binnen Kunst & Educatie.

 

We ondersteunen verschillende initiatieven gericht op een jong publiek, waaronder Tweetakt, Summer Dance Forever, Brieven van Mia van George en Eran in samenwerking met Rose Stories, Onvoorspelbaar verleden van Black Sheep can’t Fly en de familievoorstelling Hokus Pokus van De Theatertroep.

 

 

Spreiding

We streven naar een landelijk bereik met de projecten die we ondersteunen. Door de coronamaatregelen kon een groot aantal projecten niet of in aangepaste vorm worden uitgevoerd. Hierdoor is het fysieke publiek dat met de door Fonds 21 ondersteunde projecten is bereikt veel kleiner dan voorgaande jaren. Tegelijkertijd zien we dat bij een aantal festivals en producties met online aanbod zoals Oerol het geografische bereik groter is geworden en het publiek in sommige gevallen jonger. Ook publiek dat (nog) geen gebruik van het aanbod op een festival of in de zaal wenst te maken wordt met het online aanbod bediend. Door online aanbod zijn belangrijke drempels weggenomen.

interview

Memento Mori, altijd op de eerste rang

Lees interview
Memento Mori, altijd op de eerste rang

 

Beeldende Kunsten & Vormgeving

 

In 2020 werden er 65 projectaanvragen behandeld binnen Beelden Kunsten & Vormgeving, 45 daarvan zijn toegekend voor een totaalbedrag van €1.425.500. Ter vergelijking: in 2019 behandelden we 78 aanvragen, waarvan er 30 werden gehonoreerd voor in totaal € 838.400. Het percentage toekenningen/afwijzingen was in 2020 69%/31% tegenover 38%/62% een jaar eerder.

Toegekend bedrag

De donatiebedragen liepen in 2020 uiteen van €10.000 tot €75.000. De kleinste toekenning werd gedaan aan de tentoonstelling Living Forgiving Remembering van Museum Arnhem in de tijdelijke presentatieruimte De Kerk. Dit is een groepstentoonstelling met werken van zeventien internationale kunstenaars van verschillende continenten waarin verzoening, tolerantie en herinneren centraal staan. De hoogste toekenning ging naar de tentoonstelling Ulay Was Here in het Stedelijk Museum Amsterdam, het grootste retrospectief ooit van het oeuvre van Frank Uwe Laysiepen.

Verdeling toekenningen Beeldende Kunsten & Vormgeving per discipline in aantallen en bedrag
Hedendaagse kunst (18) 466.500
Kunsthistorisch (10) 430.000
Vormgeving (6) 150.000
Mode (4) 129.000
Fotografie (4) 125.000
Interdisciplinair (2) 105.000
Architectuur (1) 20.000

Totaal

1.425.500

Gevolgen coronamaatregelen

Zoals voor de hele culturele sector geldt, hebben presentatie-instellingen en musea veel hinder ondervonden van de gevolgen van de coronapandemie. Tentoonstellingen werden uitgesteld of verlengd, als de bruikleengevers dat toelieten. De instellingen hebben zich snel aangepast aan de anderhalvemetersamenleving, door aanpassingen op locatie, maar ook door online aanbod te ontwikkelen. Binnen het aandachtsgebied Beeldende Kunsten & Vormgeving heeft Fonds 21 naast de 45 reguliere toekenningen ook nog 6 toekenningen gedaan binnen de stimuleringsregeling Kunst & Cultuur. Ook hebben we 2 toekenningen gedaan voor een aanvullende bijdrage aan projecten die te maken kregen met extra kosten. Verder is in 2020 een aantal aanvragen behandeld voor projecten die pas in latere jaren zullen plaatsvinden, zoals de tentoonstelling Klimt, Inspired by Monet, Van Gogh, Matisse in het Van Gogh Museum die in 2022 zal openen. Musea gaven aan behoefte te hebben aan duidelijkheid en waardeerden het zeer dat toekenningen doorgeschoven konden worden.

 

 

Educatie en actualiteit

Fonds 21 ondersteunt kwalitatief hoogstaande kunstprojecten met actualiteitswaarde die toegankelijk zijn voor een breed en/of nieuw publiek. Bij ondersteunde projecten was over het algemeen veel aandacht voor publieksbegeleiding en educatie, in veel gevallen gericht op jongeren. In steeds meer projecten worden jongeren ook betrokken bij de voorbereidingen, zoals bij festival Noorderlicht, dat als thema Generation Z had en daarmee een festival voor, door en met de doelgroep werd.

 

Mede door de gevolgen van het coronavirus is het gesprek op gang gekomen hoe om te gaan met dure ‘blockbuster-tentoonstellingen’, waarin vaak sprake is van internationale bruiklenen. De verwachting is dat er in de toekomst meer aandacht zal zijn voor de eigen collectie en dat de band met de regio wordt aangehaald. Een goed voorbeeld hiervan is de solotentoonstelling van Claudy Jongstra in Museum de Lakenhal in Leiden, waarin de verbinding werd gelegd tussen zeven eeuwen Leidse lakennijverheid en het sculpturale oeuvre van Claudy Jongstra.

 

We zagen dat er in de aanvragen in 2020 veel aandacht was voor actuele ontwikkelingen. Zo werd er gereflecteerd op maatschappelijke ontwikkelingen zoals Black Lives Matter in het project BLCKNWS van Bonnefantenmuseum (gesteund binnen de stimuleringsregeling Kunst & Cultuur) en de Amerikaanse verkiezingen in This is America I Art USA Today in Kunsthal KAdE in Amersfoort. Opvallend was verder dat een aantal projecten in 2020 het lichaam en genezing als onderwerp had, zoals Bodydrift – Anatomies of the Future in het Design Museum in Den Bosch en Stage of Recovery in De Appel (ondersteund binnen de stimuleringsregeling Kunst & Cultuur).

 

 

Spreiding

In 2020 vonden 32 projecten plaats in de Randstad en 13 projecten in de regio. Voorbeelden daarvan zijn BredaPhoto, dat in september en oktober plaatsvond in Breda en volledig ingericht was op digitaal online aanbod en het project Klaas Kloosterboer – Act between Sliding Doors in Buitenplaats Kasteel Wijlre in Limburg, waar de organisatie slim gebruikmaakte van de prachtige tuin waarin kleine groepen bezoekers konden picknicken met aansluitend een rondleiding door de tentoonstelling.

 

Er zijn in 2020 ook toekenningen gedaan voor projecten die in 2021 starten en waar we erg naar uitkijken, zoals de tentoonstelling Op de leest van Jan Jansen in Museum JAN in Amstelveen en Black Fashion Matters in het Centraal Museum in Utrecht.

interview

Ontwerpkracht als basis voor een succesvol BredaPhoto

Lees interview
Ontwerpkracht als basis voor een succesvol BredaPhoto

 

Film, Mediakunst en Digitale Cultuur

 

In 2020 zijn er in totaal 49 aanvragen behandeld binnen het aandachtsgebied Film, Mediakunst en Digitale Cultuur. Dit heeft geresulteerd in 31 toekenningen en 18 afwijzingen. De verhouding toekenningen/afwijzingen was 63%/37%. Dit is een positieve verandering ten opzichte van 2019, toen er weliswaar 66 aanvragen zijn behandeld, maar de verhouding toekenningen/afwijzingen 46%/54% was.

 

 

Toegekend bedrag

Binnen het aandachtsgebied Film, Mediakunst en Digitale Cultuur honoreerden we in 2020 totaal 31 projecten voor in totaal €1.050.500. Het gemiddeld toegekend bedrag in 2020 was €33.887. In 2019 kenden we 30 projecten toe voor €2.072.500, een aanzienlijk hoger bedrag. 2019 was echter een uitzonderlijk jaar, door het samenvallen van meerjarige aanvragen van de drie grote landelijke filmfestivals, samen goed voor €1.210.000, 61% van het uitgegeven budget. Ter vergelijking: in 2018 waren er 31 toekenningen voor totaal €1.064.000.

 

Toekenningen

De 31 toekenningen binnen Film, Mediakunst en Digitale Cultuur bestonden uit 17 filmfestivals, 11 film- en mediaproducties en 3 overige toekenningen.

 

Van de 17 ondersteunde festivals waren er 15 filmfestivals en 2 interdisciplinaire- of mediakunstfestivals. Binnen de film- en mediaproducties waren er 7 documentaires voor bioscoop en/of televisie en 4 korte animatiefilms voor de bioscoop (in het kader van Ultrakort, een samenwerking met het Nederlands Filmfonds). Overige toekenningen betroffen een tentoonstelling (in EYE Filmmuseum, Amsterdam), een manifestatie in Den Bosch en een publicatie binnen de discipline Digitale Cultuur.

 

 

Afwijzingen

Er waren in totaal 18 afwijzingen, waarvan 5 festivals, 10 mediaproducties en 2 interdisciplinaire podiumkunstprojecten en een tentoonstelling. Hier zien we duidelijk de invloed van de verplichte vooraanvraag; in 2019 zijn er nog 36 projecten afgewezen.

 

Verdeling toekenningen Film, Mediakunst & Digitale Cultuur over type project in aantallen en bedrag
Festivals (17) 615.500
Film/Mediaproducties (11) 335.000
Tentoonstellingen (1) 50.000
Manifestaties (1) 30.000
Publicaties (1) 20.000

Totaal

1.050.500

Festivals Film, Mediakunst & Digitale Cultuur in coronatijd

De coronamaatregelen hadden vooral een grote impact op de ondersteunde film- en mediakunstfestivals. 2020 ging nog goed van start met een zeer geslaagde editie van het Internationaal Film Festival Rotterdam, voor het eerst met Fonds 21 als hoofdpartner. Ruim 340.000 bezoekers bezochten het festival, waaronder 28.000 scholieren en studenten die deelnamen aan het uitgebreide educatieprogramma. Begin maart vond de 40ste jubileumeditie van Internationaal Filmfestival Assen | Vrouw en Film plaats, dat volle zalen trok met een record van 4.000 bezoekers. Op donderdag 12 maart stond men in de startblokken voor de feestelijk opening van de Roze Filmdagen op het Westergasfabriekterrein in Amsterdam. En toen viel het doek.

 

Geannuleerd werden de Roze Filmdagen, Cinéma Arabe, Da Bounce Urban Filmfestival (verplaatst naar 2021) in Amsterdam en het Noordelijk Filmfestival in Leeuwarden. Film by the Sea in Vlissingen en het GOGBOT festival in Enschede konden beide in september wél met publiek plaatsvinden, zij het met beperkte capaciteit. Een aantal festivals heeft het programma aangepast en vrijwel volledig digitaal aangeboden: Movies that Matter in Den Haag, STRP Eindhoven, Go Short in Nijmegen en het Impakt Festival in Utrecht.

 

Tot slot was er de hybride oplossing (deels fysiek/deels online): Fiber en Imagine Film Festival in Amsterdam, het Nederlands Filmfestival in Utrecht, Eastern Neighbours Film Festival in Den Haag, Architecture Film Festival Rotterdam, Cinekid, IDFA en International Queer & Migrant Film Festival in Amsterdam vonden deels plaats met – zeer beperkt – aanwezig publiek en deels online.

 

 

Voor- en nadelen

Uit de ervaringen van festivals die (noodgedwongen) kozen voor een online en hybride uitvoering kwamen zowel voor- als nadelen aan het licht. Als grootste nadeel werd de minder volledige beleving van de gepresenteerde films en kunstwerken benoemd. Daarnaast was er het gemis aan live-uitwisseling, de verwachte en onverwachte ontmoetingen van makers met publiek en makers onderling. Toch werden er ook voordelen benoemd. Dit betrof met name de toegankelijkheid: er werd een breed en ook nieuw publiek bereikt, en er was een ruimere geografische spreiding door de (inter)nationale toegankelijkheid van het programma. Met name de verdiepingsprogramma´s, talks en masterclasses werden beter bezocht dan in de live-edities. Niet alleen vanwege de capaciteit, maar ook omdat bekende internationale gasten, die niet altijd tijd kunnen vrijmaken voor een fysiek bezoek aan Nederland, beter beschikbaar waren voor deelname aan een online event. Met name voor deze verdiepende programma´s, uitwisseling van professionals en het bereiken van internationaal publiek, verwachten de festivals dat ook in de toekomst een hybride vorm gehandhaafd blijft.

 

Vanuit de stimuleringsregeling Kunst & Cultuur heeft het fonds €200.000 kunnen investeren in een online platform dat gezamenlijk is geïnitieerd en ontwikkeld door de filmfestivals in de landelijke BIS: IFFR, NFF, Cinekid en IDFA.

 

 

Mediaproducties

Het stimuleren van kwalitatief media-aanbod voor jongeren staat hoog op onze agenda. In totaal werden in 2020 11 mediaproducties ondersteund, in 2019 waren dit er nog 8. Het totale toegekende bedrag aan mediaproducties was €335.000 tegenover €202.500 in 2019, een stijging van maar liefst 65%. De verwachting is dat in 2021 de toename zal doorzetten, omdat met name digitale mediaproducties publiek kunnen bereiken in tijden dat fysieke aanwezigheid in bioscoopzalen of tentoonstellingsruimtes beperkt mogelijk is. Van de 11 producties die een toekenning kregen, was er slechts één op een jongere doelgroep gericht: De Onzichtbaren, een interactieve jeugddocumentaire voor de bioscoop van Martijn Blekendaal en producent Cerutti Film, in samenwerking met PIPSLAB. De aandacht voor de jongere doelgroep blijft actueel en urgent. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten; om een jongere – en meer diverse – doelgroep te bereiken, moeten er ook voldoende kansen zijn voor jongere en meer diverse makers om hun verhalen te vertellen. In 2021 gaan we actief op zoek naar een nieuwe generatie makers wier werk aansluit op de samenleving van de 21ste eeuw.

 

LITERAIRE KUNSTEN

 

In 2020 werden er in totaal 9 aanvragen op het gebied van Literaire Kunsten behandeld. Daarvan werden er 8 toegekend (89%) en werd er 1 afgewezen (11%). Eén aanvraag werd al voor behandeling ingetrokken omdat duidelijk werd dat het project door de coronamaatregelen niet georganiseerd kon worden. In totaal werd er voor een bedrag van €162.000 aan literaire projecten gehonoreerd. De gemiddelde toekenning per project bedroeg €20.250. Ter vergelijking: in 2019 werden er 13 literaire projecten behandeld. Daarvan werden er 7 toegekend (54%) en 6 afgewezen (46%). Het totaal toegekende bedrag in 2019 was €134.500, gemiddeld per project was dat €19.214.

In 2020 werden iets minder aanvragen behandeld dan in 2019, maar er werden er percentueel wel meer gehonoreerd. Het aantal toegekende projecten is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. Wel wordt het gemiddeld bedrag waarmee de aanvragen worden gehonoreerd ieder jaar hoger.

 

De toegekende projecten waren in 2020 op enkele uitzonderingen na afkomstig van bekende aanvragers zoals Explore the North, De Dag van de Literatuur en Read My World. Nieuw was de toekenning voor festival Winternachten in Den Haag en Wintertuin Curaçao dat door de lockdown uiteindelijk geheel online werd georganiseerd. Het Mooie Kinderboeken Festival ontving tweemaal een bijdrage van het fonds: een toekenning voor de organisatie van het festival dat op het laatste moment vanwege de coronamaatregelen verplaatst moest worden, en een aanvullende bijdrage.

 

Het aantal toegekende projecten op het gebied van Literaire Kunsten is iets vertekend. Zo wordt De Schoolschrijver, een literair project voor jongeren, voor €180.000 door Fonds 21 ondersteund vanuit Kunst & Educatie. Binnen de stimuleringsregeling Kunst & Cultuur zijn nog eens 2 projecten gehonoreerd, waaronder een coronaproof editie Wintertuin Festival in Nijmegen, dat normaal gesproken binnen de reguliere regeling was behandeld. Een aantal projecten, zoals Live Writer van Reasonable Doubt Foundation en programma’s rondom spoken word, is binnen Podiumkunsten behandeld.

 

 

Bereik en spreiding

De 8 projecten die zijn toegekend binnen Literaire Kunsten zijn redelijk verspreid over het land; van Den Bosch en Nijmegen tot Groningen, Amsterdam en Den Haag. Door de beperkende coronamaatregelen is een aantal projecten afgelast of verplaatst naar 2021. Soms is er gekozen voor een hybride vorm met deels online aanbod en waar mogelijk bijeenkomsten voor een klein publiek.

 

Van de 8 toegekende projecten zijn er 2 specifiek gericht op jeugd en jongeren: Het Mooie Kinderboeken Festival en De Dag van de Literatuur. Zowel Wintertuin als Read My World richten zich met verschillende activiteiten specifiek op lezers voor wie Nederlands niet de eerste taal is.

Toekenningen Kunst & Cultuur

 

Podiumkunsten

Op de rok van het universum
't Barre Land
12.500
Meer info
Theatervoorstelling van 't Barre Land in coproductie met De Nwe Tijd naar een roman van Tonnus Oosterhoff met landelijke tournee.
Festival 2 Turven Hoog 2020
2+
25.000
Meer info
Podiumkunstenfestival voor peuters en kleuters in Haarlem en Almere.
Afrovibes 2020 - Entanglements / Onlosmakelijk verbonden
Afrovibes
20.000
Meer info
Multidisciplinair festival in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam met theater-, dans- en muziekproducties uit Zuidelijk Afrika.
Ud Festival 2020
Amsterdams Andalusisch Orkest
22.500
Meer info
Festival rondom de ud (Arabische/Midden-Oosterse luit) dat plaatsvindt in Amsterdam, Den Bosch, Utrecht en Rotterdam.
Stillness Is A Concept
ARK - Connor Schumacher
17.500
Meer info
Interactieve dansperformance met landelijke speellijst door jonge maker over menselijkheid en de drie dimensies daarvan: zien, voelen en doen.
Bambie 20 - een woede choreografie
Bambie
15.000
Meer info
Muzikale theatervoorstelling over uitingen van woede, met landelijke tournee.
Reis naar de Maan
Barokopera Amsterdam
15.000
Meer info
Toegankelijke interdisciplinaire muziektheatervoorstelling met landelijke speellijst die aansluit bij de oorsprong van de opera comique.
Bird Lives
BeetsMeutgeert New Jazz Orchestra
10.000
Meer info
Landelijke concertserie met muziek van Charlie Parker gearrangeerd voor big band.
Gioia Live
Bitter Sweet Dance
10.000
Meer info
Cross-disciplinaire voorstelling met landelijke tournee van choreograaf Liat Waysbort en regisseur Laura Stek, waarin met dans en film de grens tussen gekte en fantasie opgezocht wordt.
Onvoorspelbaar Verleden
Black Sheep Can Fly
28.500
Meer info
Muziektheatervoorstelling met landelijke speellijst met liveband en visuele elementen voor jonge doelgroep door jonge makers.
alBahr - Mare Nostrum
Cappella Amsterdam
15.000
Meer info
Concertserie met landelijke speellijst waarin muziekculturen met elkaar verbonden worden.
Instant Loneliness
Cello Octet Amsterdam
17.500
Meer info
Laatste deel van muziektheater drieluik over eenzaamheid, uitgevoerd door jonge ensembles, met landelijke speellijst.
We'll never let you down
Cellosonate Nederland
12.500
Meer info
Kameropera met landelijke speellijst over celliste Jacqueline du Pré over verlies en over nepnieuws.
Het Luistermuseum
Club Classique
17.500
Meer info
Voorstelling waarin schilderijen op film tot leven komen, met live-uitvoeringen van muziek van Debussy tot Philip Glass.
Antropoceen, de musical
CLUB GEWALT
40.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling met landelijke speellijst van jong collectief over de vernietigende effecten van menselijk gedrag op de aarde.
Dronken Deliriumdagen (die in de volksmond ook wel Kerstmis worden genoemd)
Compagnie Red Yellow & Blue
15.300
Meer info
Zwartkomische theatervoorstelling over Kerstmis met landelijke tournee.
Mikrokosmos
ConFuse
20.000
Meer info
Landelijke concerttour langs verschillende festivals met twaalf nieuwe composities.
Murakami
Daedalus Muziekproducties
10.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling rondom Murakami's meesterwerk Kafka on the Shore.
Stating the Obvious
Dansateliers
12.500
Meer info
Choreografie voor drie dansers over taal van Ingrid Berger Myhre.
Going Primal
Dansmakers Amsterdam (Danswerkplaats Amsterdam)
15.000
Meer info
Avondvullende voorstelling van jonge choreografe bestaande uit een mix van een punkrock rave en een ritueel, met landelijke speellijst.
Het Verhaal van Anders
Danstheater AYA
35.000
Meer info
Danstheatervoorstelling van Ryan Djojokarso voor kinderen (8+ jaar) over anders zijn, landelijke tournee.
Een Mooiere Wereld
De Andersons (Stichting Manik)
10.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling voor (jong)volwassenen, over jonge ouders en het opvoeden van een kind in deze tijd, met landelijke speellijst.
Festival De Betovering 2020
De Betovering
40.000
Meer info
Negendaags internationaal kunstfestival voor de jeugd (2-12 jaar) in Den Haag.
Feminale
De Chatel sur Place
20.000
Meer info
Double bill dansvoorstelling over vrouw-zijn met landelijke speellijst.
Nederlandse Comedie
De Gemeenschap
25.000
Meer info
Mime-verwant teksttheater voor vlakkevloerpodia in heel Nederland, over hoe een familie omgaat met spanningen vanuit de buitenwereld.
Jihad van liefde - aanvullende bijdrage
De Meervaart
20.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling naar het boek van David van Reybrouck gemaakt in coproductie met het Andalusisch Orkest en George & Eran Producties, met landelijke speellijst.
Patroon
De Nieuwe Oost | theater en dans
17.500
Meer info
Solovoorstelling van Ludwig Bindervoet naar een tekst van zijn vader Erik Bindervoet in regie van Marcus Azzini.
Theatertroep Speelt
De Theatertroep
20.000
Meer info
Extra lange voorstelling met landelijke speellijst over de falende moderne mens, door jong theatercollectief.
Hokus Pokus
De Theatertroep
15.000
Meer info
Familievoorstelling over twee goochelaars op hun retour in samenwerking met Don Duyns en De Krakeling (6+ jaar).
Hamlet
De Toneelmakerij
20.000
Meer info
Door Abdelkader Benali radicaal bewerkte Hamlet, opgevoerd in Amsterdam Nieuw-West.
Een oprechte ode aan de Ironie
De Warme Winkel
23.500
Meer info
Grotezaalvoorstelling met landelijke speellijst over ironie als stijlmiddel en onderwerp.
Hotel Spijkers
de WereldDansFabriek
35.000
Meer info
Avondvullende muziektheatervoorstelling over levenshonger met landelijke speellijst.
De Jas
De Witte Pomp
20.000
Meer info
Poppen- en muziektheatervoorstelling (10+ jaar) over de kracht van het poppenspel in de Tweede Wereldoorlog, met landelijke speellijst.
Wie jij dan wel niet bent
de Zaak A (stichting Appelhof Producties)
20.000
Meer info
Jeugdtheatervoorstelling (10+ jaar) van Annelies Appelhof met een landelijke theatertour.
Delft Chamber Music Festival 2020
Delft Chamber Music Festival
11.000
Meer info
Kamermuziekfestival in Delft voor een breed publiek onder artistieke leiding van violiste Liza Ferschtman.
Reaspora
DOX
17.500
Meer info
Muziektheaterconcert van Onyx & Ivory over racisme, white privilege en koloniale erfenis (14+ jaar).
Controle
Eenvijfvijf
15.000
Meer info
Dansvoorstelling (12+ jaar) gemaakt in coproductie met Maas Theater en Dans.
Of ja
Euphoria
35.000
Meer info
Voorstelling over sociaal ongemak in coproductie met Zuidelijk Toneel.
Nighttown
Firma Ducks
25.000
Meer info
Theatervoorstelling van Liliane Brakema met landelijke speellijst over 'de ware ontmoeting' waar publiek en performers onderdeel van zijn.
Zandhonger
Firma Kluit
10.000
Meer info
Beeldende, talige voorstelling in het hele land voor kinderen (2+ jaar).
Intermezzo Flamenco Serie 2020
Flamenco Biënnale
15.000
Meer info
Serie flamencoconcerten met een mix van gevestigde namen en jonge talenten in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Maastricht.
VIII Flamenco Biënnale Nederland
Flamenco Biënnale
70.000
Meer info
Tweejaarlijks landelijk festival dat een breed overzicht van de flamenco als hedendaagse kunstvorm toont aan een breed en divers publiek.
Sonatinas 4 Feet
Fractal Collective
12.000
Meer info
Theatervoorstelling over het leven en werk van de Brazilliaanse fotograaf Alair Gomes, verteld in urban contemporary dans en poppenspel.
De zaak Shell
Frascati
15.000
Meer info
Theatervoorstelling van jonge makers, met landelijke speellijst, over het klimaatdebat en de rol van bedrijven en burgers daarin.
Strek
Frisse Oren
15.000
Meer info
Tekstloze muziekvoorstelling gespeeld door het Wervelwind Ensemble voor kinderen (3-5 jaar).
George en Eran worden racisten - aanvullende bijdrage
George en Eran Producties
21.150
Meer info
Komedie over de onmogelijkheid om goed te doen binnen het racismedebat.
De brieven van Mia
George en Eran Producties
45.000
Meer info
Theatervoorstelling met digitaal educatiepakket naar het gelijknamige jeugdboek van Astrid Sy, in samenwerking met ROSE stories.
Festival Grasnapolsky 2020
Grasnapolsky
15.000
Meer info
Zevende editie van meerdaagse kunstenfestival in de Strokartonfabriek in Noordoost-Groningen.
Safe Space
Haring
20.000
Meer info
Theaterproductie voor een breed publiek van theatermaakster en schrijfster Abke Haring over existentiële angst, met landelijke speellijst.
Erik of het klein insectenboek
Het Nationale Theater
35.000
Meer info
Theaterbeleving en educatieprogramma voor de hele familie gebaseerd op het boek van Godfried Bomans met landelijke speellijst.
Great Catch
Het Vangnet
10.000
Meer info
Circusvoorstelling (6+ jaar) van drie acts van jonge Nederlandse artiesten, met landelijke speellijst.
Babylon aan de IJssel - Gilgamesj 2021
Hexagon Ensemble
17.500
Meer info
Muziektheatervoorstelling met landelijke speellijst over het vluchtelingenvraagstuk vanuit drie perspectieven.
Holland Festival 2021
Holland Festival
281.250
Meer info
Jaarlijks terugkerend internationaal podiumkunstenfestival in Amsterdam met associate artists Gisèle Vienne en Ryuichi Sakamoto.
Gevangenis Dialogen
Ideefix
25.000
Meer info
Theatervoorstelling met landelijke speellijst over waargebeurde verhalen van twee gedetineerden.
Over het IJ Festival 2021
IJ producties / Over het IJ Festival
50.000
Meer info
Tiendaags locatietheaterfestival in Amsterdam op de NDSM-werf en andere locaties in stadsdeel Noord.
Shakti
Illusionary Rockaz Company
17.500
Meer info
Dansvoorstelling van Shailesh Bahoran over Shakti, met landelijke speellijst.
Shakti - aanvullende bijdrage
Illusionary Rockaz Company
8.500
Meer info
Dansvoorstelling van Shailesh Bahoran over Shakti, met landelijke speellijst.
De nieuwe Laura
In goed gezelschap van Laura
17.500
Meer info
Theatervoorstelling met persoonlijke verhalen over de coronacrisis, voor een breed publiek, met landelijke speellijst.
September Me 2020
Internationaal Kamermuziekfestival Amersfoort
15.000
Meer info
Vernieuwend kamermuziekfestival in Amersfoort onder artistieke leiding van het Ragazze Kwartet met in de programmering veel aandacht voor jongere carrières.
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht 2020
Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht
25.000
Meer info
Internationaal kamermuziekfestival op unieke Utrechtse locaties, waar wereldsterren en jonge professionele musici samenspelen.
Brandhaarden 2021
Internationaal Theater Amsterdam
40.000
Meer info
Theaterfestival in Amsterdam rond de jonge Franse schrijver Édouard Louis met vier voorstellingen gebaseerd op zijn boeken.
Koorbiënnale 2021
Internationale Koorbiënnale Haarlem
40.000
Meer info
Internationaal tweejaarlijks festival voor professionele koormuziek in Haarlem en Amsterdam voor een breed publiek.
Mount Average
Ism & Heit
25.000
Meer info
Multimediale performance met landelijke speellijst van jonge maker over groeiend nationalisme.
Julidans (2021 - 2022)
Julidans
80.000
Meer info
Jaarlijks festival voor internationale hedendaagse dans dat de laatste ontwikkelingen binnen het genre laat zien op diverse locaties in Amsterdam aan een divers publiek.
Piano Biennale, eerste editie
Keys to Music Foundation
25.000
Meer info
Interdisciplinair pianofestival in Gelderland, gericht op een jonger publiek.
Odette, Kater en de Lul
La Isla Bonita
30.000
Meer info
Futuristisch kostuumdrama van jong theatercollectief voor de nieuwe feminist, met landelijke speellijst.
Breakin' Convention goes NL
Luxor Theater Rotterdam
17.500
Meer info
Internationaal, avondvullend aanbod voor theater- en hiphopminnend publiek in heel Nederland.
Love Sontag
Maatschappij Discordia
10.000
Meer info
Deel 11 van de reeks Weiblicher Akt, gemaakt door de vrouwelijke leden van toneelcollectief Maatschappij Discordia.
Het Groene Meisje
MaxTak
23.500
Meer info
Muziektheatervoorstelling (6+ jaar) over de 10-jarige klimaatheldin Destiny, met landelijke tournee.
Ballade van Bodie
mc KASSETT
20.000
Meer info
Filosofisch muziektheater op locatie in western-stijl dat de menselijke eenzaamheid onder de loep neemt.
Maestro Jules onthult
Meesterwerk in Concert
10.000
Meer info
Concertserie voor een breed publiek met integrale uitvoering van muzikale meesterwerken die uitgebreid toegelicht worden.
De Boomhut 52
Meneer Monster
21.000
Meer info
Jeugdtheatervoorstelling gebaseerd op de bestseller De Waanzinnige Boomhut van 52 verdiepingen.
Niet de Vaders
Minoux
12.500
Meer info
Theatervoorstelling met landelijke tournee over de rol van de vader in het moderne regenbooggezin.
Music Meeting 2020 - Cuba 360°
Music Meeting
30.000
Meer info
Internationaal buitenfestival in Nijmegen met muziek uit alle windstreken, met als thema Cuba.
Klassiek-uitgedaagd
Music Stages
12.000
Meer info
Concertserie die klassieke muziek met andere genres combineert en muzikale werelden en publiek verbindt.
Minimal Music Festival 2021
Muziekgebouw aan 't IJ
45.000
Meer info
Vierdaags festival met alle facetten van minimal music, met topmusici en jonge talenten.
Opera Forward Festival (2021- 2022)
Nationale Opera & Ballet
400.000
Meer info
Operafestival in Amsterdam met vernieuwende programmering gericht op nieuw publiek en jongere carrières.
Bleeding Love
Nick Bruckman Projecten
17.500
Meer info
Theatervoorstelling van maker met jongere carrière over de duistere kant van liefde.
Memento Mori: in ijdele tijden
Nineties Productions
40.000
Meer info
Theatraal dansconcert als ode aan de vergankelijkheid van de mens, door jong theatercollectief met landelijke speellijst.
Interval
OFF Projects
25.000
Meer info
Voorstelling waarin dans en architectuur elkaar ontmoeten en waarin een nieuw evenwicht gezocht wordt tussen vrijheid en solidariteit.
Operadagen (2021 - 2022)
Operadagen Rotterdam
150.000
Meer info
Meerdaags eigentijds operafestival met aandacht voor nieuw publiek en jonge makers op bijzondere locaties in Rotterdam.
Falsettos
OpusOne
10.000
Meer info
Theatervoorstelling over voorbije en nieuwe relaties, acceptatie en het hervinden van balans.
Oranjewoud Festival 2021
Oranjewoud Festival
40.000
Meer info
Meerdaags festival op landgoed in Friesland met hedendaagse en klassieke muziek en randprogrammering.
Festival Oude Muziek (2021 - 2022)
Organisatie Oude Muziek
200.000
Meer info
Tiendaags festival in Utrecht dat een breed overzicht geeft van de oude muziek met concerten en een uitgebreid contextprogramma.
Fabel
Orkater
30.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling met landelijke speellijst door jonge makers in samenwerking met KO Brass.
De Gliphoeve
Orkater
33.000
Meer info
Muzikaal Muzikaal familiedrama over integratie, ontworteling, identiteit en kleur in coproductie met Bijlmer Parktheater, met landelijke speellijst.
Paradox Jazz Orchestra - Remembering the Skymasters
Paradox Jazz Orchestra
10.000
Meer info
Tour van zes concerten waarbij herontdekt repertoire van de legendarische Skymasters wordt gespeeld.
Lone Wolf
Petuda
17.500
Meer info
Multimediale live-performance van Delic en Eboman waarin muziek en beeldende kunst, dans en nieuwe media samenkomen, met landelijke tournee.
Wat soesto!
Pier21
15.000
Meer info
Theatervoorstelling geschreven door Freark Smink voor een breed publiek, over de vele dilemma's van een hedendaagse boer.
Patchsymfonie van Beethoven
Pynarello
24.000
Meer info
Nieuwe symfonie op basis van de vijf favoriete delen van het publiek gekozen uit negen symfonieën van Beethoven.
Live Writer
Reasonable Doubt Foundation
15.000
Meer info
Project in drie delen geïnspireerd op conversaties: van online live creatie tot album en performance.
Circusstad Festival 2021
Rotterdam Circusstad
40.000
Meer info
Internationaal circustheaterfestival in Rotterdam.
Decypher
Rugged Solutions
20.000
Meer info
Theatervoorstelling over het ontrafelen van grote getallen in ons leven, door jonge breakdancers met voorstellingen in het hele land.
Tonality Flux
Scordatura
12.500
Meer info
Landelijke serie concerten met nieuwe composities gebaseerd op werk van de Amerikaanse componist Partch en werk van hemzelf.
Circus Charms
SeaSession
20.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling van Frank en René Groothof & Ensemble SeaSession.
Life & Times
ShELFISH Productions
15.000
Meer info
Interdisciplinair theaterproject over kwetsbare jongeren in Groningen, met landelijke tournee.
Shot - aanvullende bijdrage
SHIFFT
6.000
Meer info
Dans- en fotografievoorstelling van Jasper van Luijck in coproductie met Korzo Theater.
Soundsofmusic festival 2020
Soundsofmusic
10.000
Meer info
Festival in Groningen met avontuurlijke actuele en elektronische muziek gericht op een breed publiek.
High Dive
Sterrenstaar
15.000
Meer info
Interdisciplinaire liedcyclus over de waarde van introspectie door jonge makers, met landelijke speellijst.
Festival Circolo 2020
Stichting Briantelli / Festival Circolo
35.000
Meer info
Festival in Tilburg voor cross-over van hedendaags circus, theater, moderne dans, muziek, vormgeving en beeldende kunst.
Moving Futures Festival 2021
Stichting Moving Futures
27.500
Meer info
Zevende editie van een reizend dansfestival met werk van een nieuwe generatie dansmakers.
Broeders verheft u ter vrijheid
Stichting Room with a View (Studio Dries Verhoeven)
32.500
Meer info
Visueel requiem voor de werkende mens, waarin de schouwburg wordt getransformeerd tot museum, open voor een groot publiek.
Plant
Stichting Sielesâlt
25.000
Meer info
Interdisciplinaire voorstelling van Nynke Laverman over de groeiende kloof tussen mens en natuur.
Stiftfestival 2020
Stift International Music Festival
10.000
Meer info
Achtdaags zomerfestival met klassieke kamermuziek op en rond Het Stift in Weerselo.
Tweetakt (2021 - 2022)
Storm
170.000
Meer info
Jaarlijks multidisciplinair theater- en kunstenfestival voor alle leeftijden (focus op 4-18 jaar) in Utrecht en Fort Ruigenhoek in Groenekan.
The Amsterdam Storytelling Festival
Storytelling Centre
15.000
Meer info
Grensverleggend vertelfestival.
Strijkkwartet Biënnale Amsterdam 2022
Strijkkwartet Biënnale Amsterdam
50.000
Meer info
Tweejaarlijks festival in Amsterdam dat aandacht besteedt aan alle facetten van het strijkkwartet met een special rond Fifty for the Future.
Summer Dance Forever (2020 - 2021)
Summer Dance Forever
80.000
Meer info
Internationaal urban dans festival op verschillende locaties in Amsterdam.
Groei
Susies Haarlok
25.000
Meer info
Audiovisuele trip die een mix is van concert, voorstelling en levende installatie, landelijke speellijst.
A Clockwork Orange (2021)
Tall Tales Company
25.000
Meer info
Circusvoorstelling vol humor, spectaculaire acrobatiek en confrontatie, met landelijke speellijst.
Oerol (2021 - 2022)
Terschellings Oerol Festival
240.000
Meer info
Jaarlijks terugkerend locatietheaterfestival op Terschelling.
De Grote Waarom Show
Tg. Winterberg
10.000
Meer info
Theatervoorstelling (4+ jaar) met poppen, objecten, video en acteurs, met landelijke tournee.
Ondergronds
tgECHO
10.000
Meer info
Hoorspel over isolement in acht delen.
De Klokkenluider van de Grote Kerk
Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk
20.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling met klassieke muziek door een orkest voor basisschoolleerlingen en families in de Grote Kerk in Alkmaar.
De Wonderbaarlijke Wereld van Boudewijn Büch
Theater Ins Blau
17.500
Meer info
Solovoorstelling met landelijke speellijst over Boudewijn Büch en over de rol van verhalen in ons leven.
Pain Against Fear
Theater Utrecht
20.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling van jonge maker over een poging af te rekenen met angst als voedingsbodem voor haat, met landelijke speellijst.
Steen of het laten van het ruimte
Theatercollectief Schwalbe
10.000
Meer info
Performance in de publieke ruimte door jong theatercollectief met landelijke speellijst.
Theaterfestival Boulevard (2020 - 2021)
Theaterfestival Boulevard
108.500
Meer info
Podiumkunstenfestival in 's-Hertogenbosch op meerdere locaties, met een veelzijdige programmering gericht op een divers publiek.
Salomonsoordeel
Theatergroep Ilay
20.000
Meer info
Theatervoorstelling op locatie over de dilemma's en consequenties van de Nederlandse asielprocedure.
The Biggest Lawsuit on the Planet
Theatergroep MES
17.500
Meer info
Voorstelling over Amerikaanse activiste die de regering-Trump aanklaagt omdat deze niets doet tegen klimaatverandering.
The Biggest Lawsuit on the Planet - aanvullende bijdrage
Theatergroep MES
5.000
Meer info
Voorstelling over Amerikaanse activiste die de regering-Trump aanklaagt omdat deze niets doet tegen klimaatverandering.
Mijn Vader
Thomas, Sacha en Jos
15.000
Meer info
Literaire theatervoorstelling door jong gezelschap op basis van het gelijknamige boek van Toon Tellegen met landelijke speellijst.
End and Beginning
Tomoko Mukaiyama Foundation
17.500
Meer info
Installatie performance met landelijke speellijst door pianiste met nieuwe en bestaande compositie.
Drie Zusters
Toneelschuur Producties
25.000
Meer info
Bewerking van klassieker door jonge regisseur over de huidige positie van vrouwen in Nederland, met landelijke speellijst en gericht op een breed publiek.
Womb m/f/x
Ulrike Quade Company
20.000
Meer info
Interdisciplinaire voorstelling over genderdiversiteit, met landelijke speellijst en voor een jong en breed publiek.
De zachte kracht
Vol Hart
12.500
Meer info
Theatervoorstelling van Simon Heijmans met landelijke speellijst voor jongvolwassenen over eenzaamheid.
Hoe ik talent voor het leven kreeg
Wat We Doen
50.000
Meer info
Voorstelling naar boek van Rodaan Al Galidi over leven in een asielzoekerscentrum, in coproductie met De Meervaart, George & Eran, Andalusisch Orkest en ICK Amsterdam.
What You See Festival 2020
What You See Festival
13.000
Meer info
Internationaal kunstenfestival in Utrecht over gender en identiteit.
Nietsnut!
Wie Walvis
15.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling (6+ jaar) over het nut van stilstaan en ruimte geven aan gedachten.
De Lamp
Wilco
20.000
Meer info
Kameropera over de val van Srebrenica met landelijke speellijst.
Der müde Tod
Wishful Singing
20.000
Meer info
Actuele combinatie van zwijgende film van honderd jaar oud en nieuwe compositie, uitgevoerd door vocaal ensemble en percussionist.
Cowboys & Ind!#ns
YoungGangsters
15.000
Meer info
Groots opgezette locatievoorstelling in rondreizend theater met landelijke tournee.
Doula's van de Stad
Zinaplatform
25.000
Meer info
Theatervoorstelling in het ITA voor een divers publiek om de feminiene krachten in de maatschappij zichtbaar te maken.
Jungleprinter
Zoutmus
20.000
Meer info
Absurdistische muziektheatervoorstelling met een landelijke tournee voor een nieuw en jong theaterpubliek.

 

Beeldende kunsten & vormgeving

Refresh Amsterdam: sense of place
Amsterdam Museum
24.000
Meer info
Tentoonstellingsproject rondom actuele stedelijke thema's met (nieuw) werk van makers uit verschillende artistieke disciplines.
Irreparable Repair
BAK, basis voor actuele kunst
10.000
Meer info
Solotentoonstelling van de Algerijns-Franse kunstenaar Kader Attia met publieks- en educatieprogramma rondom het huidige pandemische tijdperk
Brueghel en tijdgenoten: Kunst als verborgen verzet
Bonnefantenmuseum
30.000
Meer info
Tentoonstelling met kruisdragingen van Pieter Brueghel II en omgeving die maatschappelijke kritiek bevatten.
BredaPhoto 2020 - the best of times, the worst of times
BredaPhoto
50.000
Meer info
Internationale, hedendaagse fotografiebiënnale in Breda.
Klaas Kloosterboer
Buitenplaats Kasteel Wijlre
15.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling van kunstenaar Klaas Kloosterboer voor een breed publiek.
Spirit of Kindergarten
Buitenplaats Kasteel Wijlre
15.000
Meer info
Groeps- en solotentoonstellingen, educatie en randprogramma rond het gedachtengoed van de Duitse opvoedkundige Fröbel.
Black Fashion Matters
Centraal Museum Utrecht
50.000
Meer info
Tentoonstelling en randprogramma over hoe mode (couture en streetwear) sinds jaar en dag schatplichtig is aan zwarte culturen.
Over de Noodzaak van Tuinieren
Centraal Museum Utrecht
35.000
Meer info
Tentoonstelling en publieksprogramma over de tuin als metafoor voor de samenleving.
Maison Amsterdam
De Nieuwe Kerk
40.000
Meer info
Tentoonstelling over Amsterdam, mode en vrijheid voor een breed publiek in samenwerking met Amsterdam Museum.
Adrian Villar Rojas in de Oude Kerk - aanvullende bijdrage
De Oude Kerk
15.000
Meer info
Tentoonstelling en publieksprogramma in Amsterdam rondom het werk van de Argentijnse kunstenaar Adrián Villar Rojas.
Bodydrift - Anatomies of the Future
Design Museum Den Bosch
25.000
Meer info
Tentoonstelling over versmelting van mens en machine in de nabije toekomst.
In het licht van Cuyp - Aelbert Cuyp & Gainsborough - Constable - Turner
Dordrechts Museum
75.000
Meer info
Tentoonstelling over de invloed van het werk van Cuyp op de Engelse landschapschilderkunst.
Diepgeworteld. Bomen in de Nederlandse schilderkunst
Dordrechts Museum
25.000
Meer info
Tentoonstelling, magazine en educatief programma over zes eeuwen bomen in de Nederlandse schilderkunst.
Ohm-Omega
Electriciteitsfabriek
15.000
Meer info
Tentoonstelling van kunstenaar Gabriel Lester in de turbinehal van de Electriciteitsfabriek in Den Haag.
Pass it on. Personal Stories - Public Histories
FOTODOK
15.000
Meer info
Fotografietentoonstelling met een uitgebreid randprogramma, digitaal platform en publicatie.
Generation Z
Fotografie Noorderlicht
25.000
Meer info
Internationaal festival met werk van fotografen en kunstenaars die zich oriënteren op het denkraam van de generatie die is geboren na 1995.
Beeldmacht
Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
20.000
Meer info
Tentoonstelling met hedendaagse kunst over de rol van kunst in een digitale samenleving, die beheerst wordt door beeld.
Haute Bordure
Fries Museum
24.000
Meer info
Kunsthistorische tentoonstelling over borduren met landelijke uitstraling en een uitgebreid publieksprogramma.
Royal Fashion Design - Mattijs van Bergen
Grote Kerk Breda
15.000
Meer info
Presentatie van nieuwe collectiestukken van modeontwerper Mattijs van Bergen geïnspireerd door de Grote Kerk Breda en zijn recente artistieke ontwikkeling.
Willem van de Velde: Vader & Zoon
Het Scheepvaartmuseum
60.000
Meer info
Het eerste retrospectief over het 17e-eeuwse atelier Van de Velde voor een breed publiek.
Into Nature 2020, New Energy
Into Nature
35.000
Meer info
Tweejaarlijkse kunstexpeditie door het Drentse landschap met werken van (inter)nationale kunstenaars.
Lucht
Kranenburgh
15.000
Meer info
Tentoonstelling met moderne en hedendaagse kunst van gastcurator Colin Huizing over de onzichtbare en onmisbare basis voor ons bestaan: (schone) lucht.
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek - aanvullende bijdrage
Kunst in de Heilige Driehoek
15.000
Meer info
Biënnale met hedendaagse kunst en religieuze thema's in drie kloosters in Oosterhout.
This Is America | Art USA Today
Kunsthal KAdE
30.000
Meer info
Tentoonstelling over hoe kunstenaars in de Verenigde Staten opereren binnen de huidige sociaal-economische omstandigheden.
Calder Now
Kunsthal Rotterdam
75.000
Meer info
Tentoonstelling over de invloed van het werk van Calder op de hedendaagse kunst met uitgebreid educatie- en publieksprogramma.
Utrecht Down Under actuele kunst in de bieb
Kunstliefde ruimte voor beeldende kunst
25.000
Meer info
Beeldende kunstmanifestatie voor een breed publiek, in de voormalige bibliotheek in Utrecht.
LekArt festival 2021 - Gedeelde Grond III
Lek Art
17.500
Meer info
Driedaags beeldende kunstfestival langs de uiterwaarden van de Lek bij Culemborg.
Living Forgiving Remembering
Museum Arnhem
10.000
Meer info
Tentoonstelling met zeventien internationale kunstenaars met als thema's verzoening, vergeving en herinneren.
Body Language
Museum Catharijneconvent
35.000
Meer info
Tentoonstelling voor een breed landelijk publiek over het lichaam in de middeleeuwse kunst.
John Heartfield - Fotografie plus Dynamiet
Museum de Fundatie
35.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling met werk van Duitse dadaïst John Heartfield in Zwolle.
Claudy Jongstra - Solotentoonstelling
Museum De Lakenhal
25.000
Meer info
Tentoonstelling over verbinding tussen zeven eeuwen Leidse lakennijverheid en het sculpturale oeuvre van Claudy Jongstra voor breed publiek
Kaarslicht
Museum Gouda
30.000
Meer info
Tentoonstelling voor breed publiek over vier eeuwen kaarslicht in de kunst van de Lage Landen.
Fré Cohen; vorm en idealen van de Amsterdamse School
Museum Het Schip
25.000
Meer info
Tentoonstelling over leven en werk van grafisch kunstenaar Fré Cohen met uitgebreid educatie- en publieksprogramma.
Op de leest van Jan Jansen - 60 jaar schoenen & Dutch Design
Museum Jan van der Togt
10.000
Meer info
Tentoonstelling over schoenontwerper Jan Jansen en zijn invloed op (opkomende) ontwerpers.
Delfts Zilver
Museum Prinsenhof Delft
30.000
Meer info
Tentoonstelling met negentig topstukken van Delftse zilversmeden en educatieproject voor mbo-studenten.
Het Fopglas
Nationaal Glasmuseum Leerdam
35.000
Meer info
Kunsthistorische tentoonstelling over fopglazen uit de 16e tot 18e eeuw, voor een breed publiek.
N_O_W_H_E_R_E - Imagining the Global City
Paradox
30.000
Meer info
Tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum met werken van kunstenaar/fotograaf Frank van der Salm.
Rotterdamse Dakendagen 2020
Rotterdamse Dakendagen
20.000
Meer info
Architectuurfestival op de daken van Rotterdam.
Allart van Everdingen, het ruige landschap & Reinaert de vos
Stedelijk Museum Alkmaar
40.000
Meer info
Eerste overzichtstentoonstelling over 17e-eeuwse Alkmaarse meester Allart van Everdingen die het genre van het ruige landschap uitvond.
Ulay Was Here
Stedelijk Museum Amsterdam
75.000
Meer info
Retrospectief over Ulay als sleutelfiguur binnen de performance kunst, met een educatie- en publieksprogramma.
Bruce Nauman
Stedelijk Museum Amsterdam
75.000
Meer info
Eerste grootschalige, retrospectieve tentoonstelling over Bruce Nauman in Nederland, met daarbij een educatief en publieksprogramma.
Jungle, Zoro Feigl
Stedelijk Museum Schiedam
20.000
Meer info
Solotentoonstelling van kunstenaar Zoro Feigl.
John Constable
Teylers Museum
50.000
Meer info
Eerste Nederlandse presentatie van tekeningen en schilderijen van Constable, grootmeester van de Britse romantische landschapsschilderkunst.
Nola Hatterman
Uitgeverij Waanders & de Kunst / Uitgeverij de Kunst b.v.
10.000
Meer info
Publicatie over leven en werk van beeldend kunstenaar Nola Hatterman (1899-1984).
Klimt. Inspired by Monet, Van Gogh, Matisse
Van Gogh Museum
75.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling van Gustav Klimt aangevuld met werken van zijn inspiratiebronnen, waaronder Van Gogh.

 

Film, mediakunst en digitale cultuur

AFFR 2020 - Guilty Architecture
Architectuur Filmfestival Rotterdam
30.000
Meer info
Twaalfde editie van het filmfestival over stad en architectuur.
International Queer & Migrant Film Festival 2020
ART.1
12.500
Meer info
Zesde editie van filmfestival over seksuele en culturele diversiteit, in Amsterdam en met landelijke tournee.
Eastern Neighbours Film Festival
artTrace
13.000
Meer info
Filmfestival in Den Haag met films uit Oost- en Zuidoost-Europa met landelijk tourprogramma.
Tien jaar Bijlmer Parktheater
Boa Producties
10.000
Meer info
Documentaire van Frank Zichem over het Bijlmer Parktheater, diversiteit en inclusie binnen de culturele sector.
Da Bounce Urban Film Festival 2020
Capture22
27.500
Meer info
Zevende editie van filmfestival in Amsterdam rondom Urban culture.
De onzichtbaren
Cerutti Film
35.000
Meer info
Interactieve jeugddocumentaire voor de bioscoop van Martijn Blekendaal in samenwerking met PIPSLAB.
Cinekid festival 2020
Cinekid
100.000
Meer info
Filmfestival met film, televisie en nieuwe media voor kinderen (4-14 jaar) in Amsterdam en op veertig andere locaties in Nederland.
The Waste Land
Doc.Eye Film
25.000
Meer info
Artistieke documentaire van Chris Teerink over het beroemde gedicht van T.S. Eliot.
Guido van der Werve
Eye Filmmuseum
50.000
Meer info
Solotentoonstelling van beeldend kunstenaar Guido van der Werve, met publicatie en uitgebreid educatie- en publieksprogramma.
Ultrakort - Tourist Trap
Family Affair Films
25.000
Meer info
Korte animatiefilm van Vera van Wolferen in het kader van Ultrakort, een samenwerking van Fonds 21 met Nederlands Film Fonds, Vue Cinemas.
Internationaal Filmfestival Assen | Vrouw en Film 2020
Festival Vrouwenfilms Claire Obscur
15.000
Meer info
Veertigste editie van driedaags filmfestival met films waarin vrouwen voor of achter de camera een centrale rol spelen.
FIBER Festival 2020
FIBER
10.000
Meer info
Vijfdaags interdiscplinair festival op diverse locaties in Amsterdam, met audiovisuele performances, lezingen en tentoonstelling.
Film by the Sea 2020
Film by the Sea
20.000
Meer info
22ste editie van tiendaags filmfestival in Vlissingen, met jongerenjury en uitgebreid educatieprogramma.
Noordelijk Film Festival 2020
Film in Friesland
30.000
Meer info
Vijfdaags internationaal filmfestival in Leeuwarden met focus op Noordelijke Europese regio's en de drie Noordelijke provincies in Nederland.
Oorzaken#3 Listen to the future
Grenzeloos Geluid
12.500
Meer info
Driedaags festival in Amsterdam voor verhalende audio en podcasts.
Operatie Nachtwacht
Het Discours
50.000
Meer info
Artistieke televisiedocumentaire van Oeke Hoogendijk over de restauratie van De Nachtwacht in het Rijksmuseum.
Imagine Film Festival 2021
Imagine Film Festival
30.000
Meer info
Tiendaags festival voor de fantastische film in Amsterdam.
IMPAKT Festival 2020 Zero Footprint
Impakt
25.000
Meer info
Festival in Utrecht voor actuele mediakunst in interdisciplinaire context.
Ultrakort - INKT
Ka-Ching Cartoons
25.000
Meer info
Korte animatiefilm van Erik Verkerk in het kader van Ultrakort, een samenwerking van Fonds 21 met Nederlands Film Fonds en Vue Cinemas.
Kaboom Animation Festival 2021
Kaboom Animation Festival
50.000
Meer info
Tiendaags internationaal animatie filmfestival in Amsterdam en Utrecht.
Ultrakort - Steward
Keplerfilm
25.000
Meer info
Korte animatiefilm van Jim Süter in het kader van Ultrakort, een samenwerking van Fonds 21 met Nederlands Film Fonds en Vue Cinemas.
Movies that Matter (2021 - 2022)
Movies that Matter
150.000
Meer info
Internationaal film- en debatfestival in Den Haag en online, met landelijk educatieprogramma.
Acid Clouds
nai010 uitgevers
20.000
Meer info
Publicatie van Jorinde Seijdel en Niels Schrader, in samenwerking met Roel Backaert, met essays, fotografie en datavisualisaties, over de opkomst en betekenis van datacenters in Nederland.
(Im)Possible Bodies
Niet Normaal INT
30.000
Meer info
Cross-disciplinaire kunst- en technologiemanifestatie over cyborgs, in de Spoorzone in Den Bosch.
GOGBOT festival 2020
PLANETART
25.000
Meer info
Zeventiende editie van vierdaags internationaal interdisciplinair mediakunst festival in Enschede.
Wasted Beauty
SNG Film
15.000
Meer info
Documentaire van Lex Reitsma over portretfotograaf Koos Breukel.
Festival Cinéma Arabe 2020
Sphinx Art Productions
15.000
Meer info
Elfde editie van filmfestival voor Arabische film in Amsterdam met landelijk tourprogramma.
STRP Festival 2021
STRP
50.000
Meer info
Multidisciplinair festival in Eindhoven en online, met een tentoonstelling, muziek, performances, dialoog en educatie.
Ultrakort - Cliffhanger
Valk Productions
25.000
Meer info
Korte animatiefilm van Jasper Loos in het kader van Ultrakort, een samenwerking van Fonds 21 met Nederlands Film Fonds en Vue Cinemas.
East of Noon
VRIZA
50.000
Meer info
Interdisciplinair filmproject van kunstenaar Hala Elkoussy, waarin storytelling, zang, muziek en theater samenkomen.
Een Ander Stedelijk
Zeppers Film & TV
50.000
Meer info
Documentaire voor bioscoop en televisie van Sarah Vos, over de ambitie van het Stedelijk Museum in Amsterdam om de verbinding met de maatschappij aan te gaan.

 

Literaire kunsten

Regionale Cultuurindex
Boekmanstichting
25.000
Meer info
Online index die beleidsmakers, onderzoekers en bestuurders binnen de culturele sector een veelzijdige bron voor regionale ontwikkelingen biedt.
Wintertuin Curaçao Festival 2020
De Wintertuin Curaçao
12.500
Meer info
Tweede editie van verhalen- en literatuurfestival op Curaçao voor alle leeftijden.
Explore the North 2020
Explore the North
20.000
Meer info
Jaarlijks interdisciplinair kunstenfestival in Leeuwarden met een focus op literatuur en podiumkunsten.
De Mooie Kinderboekentournee 2020
Kleine Lettertjes
12.000
Meer info
Festival brengt boeken tot leven voor kinderen (3-10 jaar) in Amsterdam, Den Bosch en Hoogeveen.
De Mooie Kinderboekentournee 2020 - aanvullende bijdrage
Kleine Lettertjes
7.500
Meer info
Festival brengt boeken tot leven voor kinderen (3-10 jaar) in Amsterdam, Den Bosch en Hoogeveen.
Dag van de Literatuur 2021
Passionate Bulkboek
35.000
Meer info
Literatuurfestival voor leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo in heel Nederland.
Read My World 2020: Europa
Read My World
20.000
Meer info
Intercultureel literair festival met focus op Europa voor met name jong publiek in de Tolhuistuin en andere locaties in Amsterdam.
Winternachten internationaal literatuurfestival
Winternachten
30.000
Meer info
Meerdaags internationaal literatuurfestival in Den Haag dat vrijwel geheel online plaatsvindt.

 

Stimuleringsregeling Kunst & Cultuur

Bambie C
Bambie
10.000
Meer info
Korte mimevoorstelling met twintig speelbeurten over kleine menselijke figuren die worstelen met emoties en ideeën.
BOG. speelt en nodigt uit in Peepshow Palace Festival
BOG.
17.000
Meer info
Theatervoorstellingen in de Brakke Grond in Amsterdam met eigen werk en dat van gasten voor een jong publiek.
Shades of Light
Boilerhouse
10.000
Meer info
Locatievoorstelling in Den Haag over eenzaamheid met muziek, dans en tekst.
Say it Loud / presentatie BLKNWS
Bonnefantenmuseum
45.300
Meer info
Presentatie van het kunstwerk BLKNWS van Kahlil Joseph in het Bonnefanten in Maastricht, OSCAM in Amsterdam en het HipHopHuis in Rotterdam.
Walking on Circus
Boost Producties
20.000
Meer info
Interactieve circusvoorstelling tijdens de kerstvakantie in Amsterdam.
Club Club Gewalt Reboot
CLUB GEWALT
12.000
Meer info
Performance door jong collectief uit Rotterdam in de vorm van een hallucinant helende trip die plaatsvindt in een tuin uit de toekomst.
Stage of Recovery
De Appel
12.000
Meer info
Solotentoonstelling met performances, events en educatietraject van de Griekse kunstenaar Georgia Sagri over genezing en herstel.
Waarom is het stil in de stad
De Krakeling
20.000
Meer info
Jeugdtheatervoorstelling over de coronacrisis vanuit het oogpunt van kinderen, met landelijke tournee.
Faust [working title]
De Nationale Opera
50.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling van jonge makers over de zoektocht en het verlangen naar kennis.
Wintertuin 2020
De Wintertuin
17.500
Meer info
Interdisciplinair literair festival in Nijmegen dat on- en offline plaatsvindt.
Ads that Saved the World
Design Museum Den Bosch
17.500
Meer info
Tentoonstelling en educatieprogramma over advertenties van de Amerikaanse reclameman en activist Jerry Mander.
Stuk
Eenvijfvijf
18.000
Meer info
Dansvoorstelling met breakdance over de wereld die aan stukken ligt met landelijke speellijst.
Beethoven is Black
Geelvinck Fortepiano Festival 'Early Piano'
20.000
Meer info
Festival rond Beethoven in de context van zijn tijd, met musici en componisten van toen en nu.
Dancing Apart Together en Live
Het Nationale Ballet
50.000
Meer info
Balletvoorstelling met een combinatie van nieuwe choreografieën en bestaand werk.
Anderhalvemeterconcerten
Het Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands Kamerorkest
15.000
Meer info
Laagdrempelige concertserie met een diverse programmering gericht op een breed publiek.
De Chaos van 2020
Het NUT(Nieuw Utrechts Toneel)
20.000
Meer info
Live virtueel theater naar aanleiding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, over beeldvorming, identiteitspolitiek en de stand van de wereld.
Vliegende Hollander
Holland Opera
15.000
Meer info
Moderne multidisciplinaire opera in Veerensmederij te Amersfoort met videoprojecties van Ruben Pest en jonge musici van Carthago Consort.
Within Time
House of Makers
12.500
Meer info
Muzikale dansvoorstelling van jonge makers over abrupt verbroken beloftes.
Een feest om te janken
House of Nouws
12.500
Meer info
Mimevoorstelling (4+ jaar) over hebberigheid en begeerte.
Over Het IJ Presenteert
IJ producties / Over het IJ Festival
25.000
Meer info
Platform voor locatietheater met voorstellingen, experiment en onderzoek naar de relatie tussen kunstenaars en publiek.
corona editie Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog 2020
Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog
10.000
Meer info
Livestream van drie festivaldagen met concerten en randprogrammering.
Livestreaming
Internationaal Theater Amsterdam
17.500
Meer info
Hoogwaardige streaming in combinatie met live gespeelde voorstelling gericht op nieuw en bestaand publiek.
Dashboard / Online filmfestivals
International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA)
200.000
Meer info
Platform voor NFF, Cinekid, IDFA en IFFR om online vertoningen en events te organiseren.
Leedbewakers presenteren Køt
Jakop Ahlbom Company
10.000
Meer info
Fysieke language-no-problem-voorstelling in het Amsterdamse Bos.
Stilleed/Grond
Jan Vos
20.000
Meer info
Theatervoorstelling op locatie in Utrecht en Twente.
The Art Of The Trio: Coronaproof concertserie
Jazz & Wereldmuziek Kollektief
10.000
Meer info
Landelijke concerttour met jazz en wereldmuziek.
Strangelove
Kat op het spek
10.000
Meer info
Theatervoorstelling met landelijke speellijst waarin wordt gereflecteerd op de lockdown en de hysterie van deze periode.
Kiem
Makershuis Alkmaar
10.000
Meer info
Boerendrama over de maakbaarheid van het leven, op het land van een akkerbouwer in Schermerhorn.
How to Play the Cactus
Marimba Percussion Projects
15.000
Meer info
Serie slagwerkconcerten met nieuwe muziek op locaties met een link met de natuur.
Limburg Biënnale
Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur
15.000
Meer info
Tentoonstelling met werken van twaalf professionele kunstenaars uit Limburg die een selectie maken uit inzendingen binnen een Open Call.
Waanzinnige Boomhut van 13 Verdiepingen
Meneer Monster
10.000
Meer info
Landelijk tournee van de theatervoorstelling De Waanzinnige Boomhut van 13 Verdiepingen (5+ jaar).
Beethoven Cyclus 2020
Mokum Symphony
10.000
Meer info
Concertserie waarin alle strijktrio's en strijkkwartetten van Beethoven gespeeld worden zoals Beethoven ze bedoeld had.
Boijmans by Car Light
Museum Boijmans Van Beuningen
100.000
Meer info
'Drive thru' tentoonstelling in Ahoy met kunstwerken die het spanningsveld natuur - cultuur bevragen.
Muziekgebouw 1.5 Terrasconcerten in Muziekgebouw Park
Muziekgebouw aan 't IJ
25.000
Meer info
Musici en ensembles spelen gedurende de zomermaanden op het terras van het Muziekgebouw in Amsterdam.
Peter Gabriel JazzRockSuite
Noordpool Orkest
10.000
Meer info
Op Peter Gabriel geïnspireerde compositie voor orkest en elektronica.
60 in Real Time
OFF Projects
11.900
Meer info
Intieme performance met landelijke speellijst waarin dans, livemuziek, gesprek en reflectie op het begrip tijd samengaan.
Alles Komt Goed
Orkater
30.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling met landelijke speellijst op basis van De Pest van Camus die houvast wil bieden in de huidige tijd.
Chicken Haalhaal
Podium Mozaiek
10.000
Meer info
Zesdelige muziektheatervoorstelling in de vorm van een feuilleton voor wijkbewoners.
Ed van der Elsken (Crazy World)
Rijksmuseum
40.000
Meer info
Tentoonstelling met tachtig (deels) niet eerder getoonde objecten uit de nalatenschap van fotograaf Ed van der Elsken die zijn manier van werken tonen.
Een van ons, theatermonoloog
Stichting Blocknotes
10.000
Meer info
Theatermonoloog door Kenneth Herdigein in het Bijlmer Parktheater en festivalpodia voor een divers publiek.
3 miljoen stappen naar Sicilië
Stichting Dam&KO
10.000
Meer info
Monoloog over verlies van zekerheden.
Liefdesles
Stichting Dam&KO
20.000
Meer info
Relatiekomedie geschreven door Nhung Dam en Koos Terpstra, met landelijke speellijst.
Leidse Geluiden
Stichting jazz071
10.000
Meer info
Serie concerten met jazz, wereldmuziek en improvisatie door diverse makers voor een breed publiek.
Pianohuis
Stichting MIJ (Muziek In Jou)
12.000
Meer info
Coronaproof muziektheatervoorstelling over kleine Lena die opgroeit onder de piano van haar moeder.
Super-Sonic Jazz Festival 2020
Super Sonic
10.000
Meer info
Festival voor jong en divers publiek met hedendaagse jazz, beïnvloed door elektronische muziek en hiphop.
Klokkenluider - De Prequel
Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk
20.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling in de Grote Kerk Alkmaar voor leerlingen uit het primair onderwijs en families.
Don't Panic I'm Crying
Theater DEGASTEN
21.000
Meer info
Voorstelling als ode aan de imperfectie en bijhorende nagesprekken en workshops, voor en door jongeren die veelal niet met theater in aanraking komen.
Memory Loss Series
WArd/waRD
18.500
Meer info
Artistiek programma met dans, workshops, muziek, gesprekken, film en performances over geheugenverlies.
Festival Woordnacht 2020
Woordnacht
10.000
Meer info
Literair festival in Rotterdam met Nederlandse en Vlaamse auteurs, kunstenaars en spoken word-performers.
Kunst & Educatie

 

In 2020 ging het nieuwe aandachtsgebied Kunst & Educatie van start. Dit is een samenvoeging van de aandachtsgebieden Kunsteducatie (Kunst & Cultuur) en het thema Cultuur als Middel (Jongeren & Maatschappij). Dit nieuwe aandachtsgebied is ingevoerd omdat steeds meer kunsteducatieprojecten ook maatschappelijke vraagstukken behandelen, zoals identiteit, gender of de klimaatproblematiek. Ook ontvingen we aanvragen die we graag zouden willen steunen, maar die niet binnen de strikte criteria van de voormalige aandachtsgebieden vielen. Bovendien versterkt het aandachtsgebied het profiel van Fonds 21 als fonds met een focus op jongeren en kwalitatieve kunst. Met Kunst & Educatie geeft Fonds 21 ruimte aan organisaties die opereren op het snijvlak van onze pijlers Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Aanvragers kunnen dus zowel kunstinstellingen zijn als maatschappelijke organisaties.

In 2020 ontvingen we 79 vooraanvragen binnen Kunst & Educatie. Dit resulteerde in 38 behandelde aanvragen en 28 toekenningen. We kunnen dus stellen dat aanvragers het nieuwe aandachtsgebied weten te vinden.

 

De toekenningen betreffen vooral projecten die voorheen tussen K&C en J&M in vielen en niet voldoende aansloten bij de voormalige criteria. Kunst & Educatie geeft meer ruimte om projecten te ondersteunen die kwalitatief goed zijn en diverse vormen van educatie laten zien. De toegekende projecten zijn mooie en passende projecten die echt aansluiten bij de kern van het nieuwe aandachtsgebied – projecten die als basis professionele kunst hebben en daarnaast bijdragen aan het leren en reflecteren over kunst en/of bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording. Zo biedt het project Boys won’t be Boys Extended Version van Stichting Zou jij het zijn, een uitgebreid educatief programma over seksualiteit, gender en mannelijkheid voor scholieren en studenten (vo, mbo, hbo). De basis van het project vormt een theatervoorstelling waarin dansers, zangers, rappers, dichters en theatermakers laten zien dat het stoer is om je (als man) kwetsbaar op te stellen. Een ander voorbeeld is het project Generation Z van Stichting Oxville, dat is gericht op maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen de 8 en 12 jaar uit Amsterdam Nieuw-West en hen op speelse en creatieve wijze in contact brengt met alle facetten van film.

 

 

Buitenschoolse kunsteducatie

Fonds 21 heeft een voorkeur voor projecten gericht op buitenschoolse kunsteducatie: leren over kunst in de vrije tijd of in een informele sociale context, zoals projecten voor families met jonge kinderen of jongeren in hun vrije tijd. Onderzoek leert dat buitenschoolse educatie beter beklijft dan kunsteducatie in schoolverband. In 2020 hebben we 8 buitenschoolse educatieprojecten ondersteund en 6 projecten gericht op families en volwassenen. Het project Wereldmakers van Bijlmer Parktheater is een buitenschools educatieproject gericht op kinderen tussen de 8 en 15 jaar, waarin zij als kunstenaars behandeld worden. Zij krijgen interdisciplinaire theater- en danslessen waarin zij vaardigheden aanleren die verder strekken dan de kunsten: ze worden uitgedaagd om hun eigen toekomst en wereld te creëren, duiden en verbeelden. Het verdiepende publieksprogramma Guiding next Level tijdens de Dutch Design Week is gericht op volwassen bezoekers. Doel is om hen te ‘gidsen’ naar meer begrip, meer bewustzijn en meer waardering voor design. Vanwege de coronapandemie heeft het festival op het laatst het al aangepaste fysieke programma noodgedwongen moeten annuleren. Alle activiteiten van de Dutch Design Week 2020 hebben online plaatsgevonden.

Verdeling toekenningen Kunst & Educatie over publieksvormen in aantallen en bedrag
Jongeren tot 18 jaar (12) 448.585
Kinderen t/m 12 jaar (7) 378.000
Jongeren tot 30 jaar (3) 129.000
Algemeen publiek 150.000
Families (2) 65.000
Volwassenen (1) 55.000

Totaal

1.225.585

We willen graag een breed en bij het project passend publiek bereiken. De 28 ondersteunde educatieprojecten kennen diverse doelgroepen. De nadruk in de ondersteunde projecten ligt voor 78% van de toegekende projecten op kinderen en jongeren. Maar we blijven benadrukken dat kunsteducatie voor volwassenen net zo waardevol kan zijn. In 2021 opent de tentoonstelling over slavernij in het Rijksmuseum. Fonds 21 deed in 2020 de toezegging voor de educatieruimte binnen deze tentoonstelling. Het project Look at me Now van David Bade en Tirzo Martha gaat over (creatieve) reflectie, dialoog en verbinding. Bezoekers aan de tentoonstelling kunnen na afloop in de educatieruimte zelf meewerken aan kunstwerken en op die manier reflecteren op de soms beladen thema’s in de tentoonstelling.

interview

Ervaringen voor het leven met Beeldkracht

Lees interview
Ervaringen voor het leven met Beeldkracht

Programma Kunsteducatie voor mbo'ers

 

Onderdeel van Kunst & Educatie is het programma Kunsteducatie voor mbo’ers. Vanaf 2017 zet Fonds 21 zich in om kunsteducatie ook toegankelijk te maken voor een jong en praktisch opgeleid publiek; bij voorkeur in de vrije tijd, daar is de impact het grootst. Met het programma Kunsteducatie voor mbo'ers willen we culturele instellingen stimuleren kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren van 16 tot en met 21 jaar die een mbo-opleiding volgen. In 2018 en 2019 schreef Fonds 21 een Open Call uit voor kunsteducatieprojecten gericht op mbo-studenten. Dit leverde in 2019 25 aanvragen op waarvan er 15 werden toegekend. Vanwege de groeiende belangstelling van culturele instellingen voor de mbo-student als doelgroep, heeft Fonds 21 besloten om deze instellingen de komende jaren te blijven aanmoedigen om kwalitatief kunsteducatieaanbod voor mbo-studenten te ontwikkelen. Met ingang van 2020 kunnen aanvragen doorlopend worden ingediend.

Helaas liep het aantal aanvragen en toekenningen in 2020 flink achter bij die van de Open Calls in 2018 en 2019. Eén van de oorzaken hiervan is het coronavirus. We horen van veel aanvragers die in contact staan met onderwijsinstellingen dat de ontwikkeling van kunsteducatieprojecten in deze periode geen prioriteit heeft. Met name mbo-opleidingen bleken hun handen vol te hebben aan het digitale onderwijs en het betrekken van studenten. Fonds 21 blijft mbo-studenten als doelgroep de komende jaren onder de aandacht brengen. Inmiddels is Fonds 21 in contact met een aantal culturele instellingen die bezig zijn met de ontwikkeling van pilotprojecten.

interview

Land&Hand: handen en voeten geven aan het vakmanschap van de toekomst

Lees interview
Land&Hand: handen en voeten geven aan het vakmanschap van de toekomst
Toekenningen Kunst & Educatie

 

Kunst & Educatie

Wereldmakers
Bijlmer Parktheater
10.000
Meer info
BWereldmakers is een buitenschools interdisciplinair educatieproject met een artistieke en pedagogische inslag voor kinderen (8-15 jaar).
Laboratorium: Revolt
Cecilia Moisio
15.000
Meer info
In aanloop naar de jongerenvoorstelling Revolt wordt het politieke en maatschappelijk engagement van de doelgroep onderzocht.
Huizen van Talenten, een bijzondere aanvraag.
De Meervaart
50.000
Meer info
Gezamenlijk educatieprogramma van De Meervaart en de Hermitage gericht op kinderen en jongeren.
De Schoolschrijver (2021 - 2022 )
De Schoolschrijver
180.000
Meer info
Educatieproject waarin professionele schrijvers op scholen in achterstandswijken lezen en schrijven in de klas.
Beeldkracht
De Vrolijkheid
90.000
Meer info
Jonge asielzoekers werken middels creatieve workshops aan het vormen van eigen identiteit.
Guiding next Level. Publieksprogramma Dutch Design Week 2020
Dutch Design Foundation
55.000
Meer info
Publieksbegeleidingsprogramma tijdens de Dutch Design Week 2020 in Eindhoven met als doel bezoekers bewust te maken van de rol van design in onze samenleving.
MovieZone (2020-2021): Learning by doing
Eye Filmmuseum
94.085
Meer info
Landelijk jongerenplatform voor filmeducatie voor jongeren (15-19 jaar).
Connect with your Future 2020
FutureBites
19.500
Meer info
Meerdaags evenement en binnenschools workshoptraject waarin jongeren enthousiast worden gemaakt voor het creatief gebruik van technologie.
Stagedive
Growing Young
30.000
Meer info
Pilot voor Amsterdamse jongeren (14-17 jaar) met verschillende sociaal-culturele achtergronden - intensief en gericht op persoonlijke ontwikkeling.
Belle en het Beest
Het Balletorkest
30.000
Meer info
Binnen- en buitenschools educatieprogramma voor ruim zesduizend basisscholieren in de regio's Haarlem, Zaandam, Alkmaar, Eindhoven en Utrecht.
Hallo Vermeer!
Mauritshuis
35.000
Meer info
Interactieve familie-doe-tentoonstelling over Vermeer voor kinderen (3-11 jaar).
Boijmans Transit Academie: van alle Rotterdammers
Museum Boijmans Van Beuningen
50.000
Meer info
Educatieprogramma met en voor bewoners in Rotterdam-Zuid
Museum Z
Museum Dr8888
10.000
Meer info
Jongerenproject over het museum van de toekomst.
Voices of Tolerance ART Production
Museum Ons' Lieve Heer op Solder
29.000
Meer info
Lesprogramma met kunstzinnig co-creatietraject voor bovenbouw van het vmbo in Amsterdam over diversiteit, vrijheid en tolerantie.
Digitale leermiddelen | Dansapplicaties 3 en 4
Nederlands Dans Theater
78.000
Meer info
Digitaal lesmateriaal over moderne dans en NDT voor het primair onderwijs.
Van vluchtverhaal naar toekomstperspectief
New Dutch Connections
100.000
Meer info
Empowerment- en employment-modules en maatjestrajecten voor nieuwkomers tot 30 jaar in heel Nederland.
Move it!
Noord Nederlands Orkest
40.000
Meer info
Educatief multidisciplinair podiumkunstenproject voor leerlingen van vmbo, vso en praktijkonderwijs in Drenthe en Groningen.
Activating Pasts, Practising Futures - 150 jaar Rijksakademie
Rijksakademie van beeldende kunsten
50.000
Meer info
Uitgebreide programmering en publieksbegeleiding op verschillende locaties in Amsterdam voor een breed en divers publiek.
Look at me now - Tentoonstelling Slavernij
Rijksmuseum
50.000
Meer info
Educatieruimte van David Bade en Tirzo Martha voor (creatieve) reflectie, dialoog en verbinding.
UNICEF Kinderrechten Filmfestival 2021
Stichting En...Actie
10.000
Meer info
Landelijk filmeducatieproject voor kinderen (8-13 jaar).
Generation Z
Stichting Oxville
30.000
Meer info
Kinderen (8-12 jaar) uit Amsterdam Nieuw-West ontdekken met film hun eigen talenten en ontwikkelen vaardigheden voor een betere toekomst.
STRP Spacemakers
STRP
50.000
Meer info
Buitenschools educatieproject waarin jongeren samenwerken met makers aan eigen artistieke projecten.
Taartrovers Festival 2020
Taartrovers Festival
30.000
Meer info
Landelijk festival vol film, spel en verbeelding voor kinderen (2-9 jaar).
Taartrovers Film Festival 2021
Taartrovers Festival
30.000
Meer info
Landelijk festival vol film, spel en verbeelding voor kinderen (2-9 jaar).
De kunst van jonge kinderen
TOEVAL GEZOCHT
20.000
Meer info
Kunsteducatief project in Amsterdam met twee basisscholen en kunstplatform Framer Framed.
Ode aan de Twijfel
Young Designers
14.000
Meer info
Educatief programma voor jongeren (15-17 jaar) onder leiding van kunstenaars en filosofen.
Knockout & Knockout@School
ZEP-Projecten
15.000
Meer info
Theatervoorstelling en vmbo-project over vechtsport, discipline en kwetsbaarheid, met landelijk bereik.
Boys won't be Boys Extended version
Zou jij het zijn
11.000
Meer info
Een landelijk educatietraject voor vo, mbo en hbo, op school en in het theater.

 

Kunsteducatie voor mbo'ers

Land&Hand
Ketter & Co
27.600
Meer info
Educatieproject begeleid door ontwerpers over de relatie tussen landschap, materiaal en vakmanschap gericht op mbo-studenten in diverse provincies.
Buiten zinnen online
Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid
24.000
Meer info
Mbo-project rond vooroordelen met een receptief, reflectief en creatief lesaanbod van literatuur, film, spoken word, rap en poëzie.
Verhalenwedstrijd Er Was Eens voor mbo
Passionate Bulkboek
50.000
Meer info
Landelijke verhalenwedstrijd voor mbo-studenten op alle niveaus en in alle leerjaren.
Stage Your Voice
Residentie Orkest
35.000
Meer info
Kunsteducatie project voor Haagse mbo-studenten die toewerken naar een podiumproduct geïnspireerd op de zeventien duurzaamheidsdoelen.
Droom je toekomst
Stichting Mediaprojecten
11.700
Meer info
Mbo-studenten krijgen inzicht in vaardigheden, kwaliteiten en behoeften door inzet van film en fotografie.
Kunstpracht: Nu Wij!
Westland Cultuurweb
17.000
Meer info
Buitenschools kunsteducatief project van Cultuurweb, ROC Mondriaan Westland, MaasTD en IFFR voor mbo-studenten.
Jongeren & Maatschappij
ZomerOndernemer

Inleiding

Voor alle jongeren van 12 tot 30 jaar een goede start in de samenleving, vol kansen en ontwikkelmogelijkheden. Dat vindt Fonds 21 essentieel. In 2020 ondersteunden we talrijke projecten die door een leerervaring de zelfredzaamheid van jongeren vergroten. Dat doen we binnen de thema’s Omgaan met Geld, Mediawijsheid, Ondernemen en Taalvaardigheid. In 2020 hebben 36 projecten binnen Jongeren & Maatschappij een toekenning van Fonds 21 ontvangen voor een bedrag van in totaal €1.665.643. We hebben 26 projecten afgewezen. Toegekende bedragen lopen uiteen van €10.000 voor het project Poetry Wall van Stichting het Nieuwe Optimisme, een lesprogramma dat jongeren stimuleert te reflecteren op hun verhouding met social media, tot €181.701 voor het project Bliksemstages van JINC, waarin vmbo-leerlingen door heel Nederland zich oriënteren op de arbeidsmarkt en kennismaken met werkgevers. Het gemiddeld toegekende bedrag binnen Jongeren & Maatschappij was €46.268.

 

 

Impact coronacrisis

De maatregelen rondom het coronavirus hadden in 2020 forse gevolgen voor de projecten die Fonds 21 ondersteunt binnen Jongeren & Maatschappij. Scholen waren periodes gesloten, jongeren kregen enkel het hoogst noodzakelijke onderwijs digitaal, (jeugd-)zorginstellingen en jeugdgevangenissen sloten hun deuren voor externen, en bijeenkomsten van groepen waren niet toegestaan. Het was indrukwekkend om te zien hoe flexibel zowel de aanvragers als hun doelgroepen met deze crisis omgingen. Zo koos een aantal projecten ervoor hun aanbod te digitaliseren, om zo ook thuiszittende jongeren te kunnen bereiken.

 

Maatschappelijk gezien had de coronapandemie een flinke weerslag op de doelgroep. Jongeren verloren massaal hun (bij)banen, terwijl de kosten doorliepen. Opleidingen (zeker mbo-opleidingen met een sterke focus op praktijkleren) liepen vertraging op en sectoren waarvoor veel jongeren worden opgeleid (zoals de evenementenbranche) boden weinig baanperspectief. Het gedwongen thuisonderwijs bracht ook een schrijnend inzicht in de kansenongelijkheid waarmee jongeren in Nederland te maken hebben. Lang niet iedereen bleek een thuissituatie te hebben waarin zij rustig, met voldoende hulp en de juiste materialen konden leren: met schadelijke onderwijsachterstanden als gevolg. Met de veelheid aan complexe, soms onbetrouwbare en wisselvallige informatie die de jongeren via verschillende media bereikt, werd ook mediawijsheid belangrijker dan ooit. Ook worstelden jongeren, nog meer dan andere bevolkingsgroepen, met eenzaamheid en psychische klachten als gevolg van de coronamaatregelen. Projecten die jongeren in deze uitdagingen begeleiden zijn daarmee hard nodig. Fonds 21 onderzoekt wat wij nog meer kunnen doen om deze projecten mogelijk te maken.

 

 

Jongeren & Ondernemen

 

De meeste projecten ondersteunden we binnen het thema Jongeren & Ondernemen, namelijk 16 toekenningen voor een bedrag van in totaal €730.643. Omdat de arbeidsmarkt en maatschappij in toenemende mate vragen om een ondernemende houding, wil Fonds 21 eraan bijdragen dat jongeren hier goed op voorbereid zijn. Het begrip ondernemen is veelomvattend en daarom zijn de ondersteunde projecten zeer divers. Zo begeleidt de Meesterchallenge van Technolab jongeren in een leerwerktraject, gericht op een loopbaan in het onderwijs. Ik draag dus ik ben van Stichting DWDW gaat met jongeren die begeleid wonen aan de slag met het van begin tot eind opzetten van een theatervoorstelling over identiteit.

interview

Met een zetje van FULL vol vertrouwen de toekomst in

Lees interview
Met een zetje van FULL vol vertrouwen de toekomst in

 

Jongeren & Taalvaardigheid

Onder het thema Jongeren & Taalvaardigheid droeg Fonds 21 in 2020 bij aan 7 projecten voor in totaal €438.000. Jongeren in Nederland zijn, vergeleken met andere landen in Europa, onvoldoende taalvaardig, en het leesplezier neemt af. In 2020 zagen we veel aandacht voor taalvaardigheid. Zo riepen verschillende partijen gezamenlijk op tot een leesoffensief om jongeren te stimuleren meer te lezen. Ook zagen we projecten die op alternatieve, nieuwe manieren met jongeren en taal aan de slag gaan. Bijvoorbeeld Power of Words, van Stichting Zichtbaar, waar jongeren aan de hand van woordkunst werken aan hun uitdrukkingsvaardigheid. Of het Bredebieb Leesoffensief van The Alignment House, waarbinnen jongeren actief meedenken over een actieplan om meer jongeren aan het lezen te krijgen.

 

Jongeren & Mediawijsheid

Binnen het thema Jongeren & Mediawijsheid ontvingen 11 projecten een bijdrage voor in totaal €362.000. Media raken steeds verder verweven met ons leven, mediawijsheid omvat in het verlengde hiervan een breed spectrum aan kennis, vaardigheden en bewustzijn. Ten opzichte van voorgaande jaren zien wij het aantal aanvragen gericht op het bevorderen van mediawijsheid dan ook fors groeien.

 

De gesteunde projecten zetten ieder in op een ander aspect van mediawijsheid. Zo bood de Glassroom Plus van Fers jongeren inzicht in het dataspoor dat zij online achterlaten, en gingen de deelnemers aan het project Studio Roots van Click F1 aan de hand van digitaal erfgoed aan de slag met mediaproducties rondom afkomst en familieverleden. Ook ondersteunde Fonds 21 in 2020 het project Jong en MediaSavvy van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Museumdocenten van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid bezochten scholen om door middel van workshops les te geven over verschillende aspecten van mediawijsheid.

 

Jongeren & Omgaan met Geld

Binnen het thema Jongeren & Omgaan met Geld ontvingen 2 projecten een toekenning voor in totaal €135.000. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren al op jonge leeftijd betalingsachterstanden of schulden hebben. Fonds 21 wil financieel gezond gedrag onder jongeren stimuleren en ondersteunt bij voorkeur projecten voor jongeren die een verhoogd risico op schulden lopen, bijvoorbeeld omdat er thuis weinig aandacht is voor het omgaan met geld. Het project MoneyWays van Diversion bereikt jongeren hiertoe op school. Het project SamenDoorSamen van Stichting Mano gaat juist buiten de context van de school met jongeren aan de slag.

Verdeling toekenningen Jongeren & Maatschappij over thema's in aantallen en bedrag
Ondernemen (16) 730.643
Taalvaardigheid (7) 438.000
Mediawijsheid (11) 362.000
Omgaan met geld (2) 135.000

Totaal

1.665.643

Spreiding

Door het ondersteunen van initiatieven op het gebied van Jongeren & Maatschappij willen we jongeren uit heel Nederland bereiken. In 2020 lag, net als voorgaande jaren, het zwaartepunt van de ondersteunde projecten in de Randstad. De toekenningen zijn echter flink gespreid: zo ondersteunden we in 2020 De Leuke School van Goed Bezig in Groningen, maar ook Beeldbrengers van Nimma Media in Nijmegen.


 

Toekenningen Jongeren & Maatschappij

 

Ondernemen

Impacttraject Klassen
Een van de jongens
50.000
Meer info
Landelijk impacttraject verbonden aan de documentaireserie Klassen over kansenongelijkheid met meetups en scholendagen.
ELANCE Work
ELANCE academy
35.000
Meer info
Programma om veertig jonge vrouwen met een biculturele achtergrond sociaal en economisch zelfstandig te maken.
Follow your Sun lesprogramma's middelbare scholen 2020/2021
Follow your Sun
15.000
Meer info
Lesprogramma voor vo gericht op vergroten van vertrouwen en inzicht van jongeren in zichzelf, elkaar en in de wereld om hen heen.
De Leuke School
Goed Bezig in Groningen
15.000
Meer info
Traject voor kwetsbare jongeren in Groningen, waarin zij life skills en werkervaring opdoen en toegang krijgen tot maatschappelijke ondersteuning.
Humanity in Action Fellowship en Action Projects 2020
Humanity in Action Nederland
15.000
Meer info
Jongeren onderzoeken maatschappelijke uitdagingen en komen in actie voor mensenrechten, democratie en een inclusieve samenleving.
Bliksemstages op het vmbo in 7 nieuwe JINC-steden
JINC
181.701
Meer info
Vmbo-leerlingen krijgen kijkje in de keuken bij bedrijven, zodat ze weten wat de arbeidsmarkt te bieden heeft.
What's Next uitvoeringsfase
Move
45.000
Meer info
Talentbewustwordingsprogramma voor vmbo-bovenbouwleerlingen aan gericht op LOB.
Project Paspoort naar je Toekomstdroom 2021
Paspoort naar je Toekomstdroom
20.000
Meer info
Loopbaanoriëntatieprogramma voor jongeren om hen inzicht te geven in talenten, hun dromen en hun mogelijkheden in studie- en beroepskeuze.
School des Levens met GOUDen Rand
STEK
50.000
Meer info
Jongeren in Den Haag, Den Bosch en Eindhoven worden gestimuleerd ondernemend en actief deel te nemen aan de samenleving en hier verantwoordelijkheid in te nemen.
Ik draag dus ik ben
Stichting DWDW
20.000
Meer info
Theatervoorstelling in Groningen met jongeren die begeleid wonen over identiteit.
Meesterchallenge
Technolab Leiden
35.000
Meer info
Leerwerktraject voor jongeren uit de regio Leiden die vastlopen bij de keuze van hun vervolgopleiding.
ZomerOndernemer 2020
The New Entrepreneur
105.000
Meer info
Jongeren tussen de 15 en 23 jaar starten tijdens de zomervakantie hun eigen bedrijf.
Triple ThreaT - changing lives - changing attitudes
Triple ThreaT
22.942
Meer info
Jongeren in Haarlem maken kennis met ondernemerschap en maken daarin de eerste stappen.
FULL
Twisted
40.000
Meer info
Leer-werkroute voor jongeren uit Almere met afstand tot arbeidsmarkt.
Het PlusWhat Programma
Wedowe
36.000
Meer info
Jongeren tussen de 16 en 27 jaar met afstand tot de arbeidsmarkt worden voorbereid op werk in de creatieve (media) industrie.
Jouw Opstelling Voor Succes (2020)
Young UP
45.000
Meer info
Ondersteunen van jongeren (en jongvolwassenen) bij veroveren en behouden van een plek op de arbeidsmarkt.

 

Taalvaardigheid

Wurdspøken
De Nieuwe Oost | pop
20.000
Meer info
Hiphopproject voor jongeren in de noordelijke en oostelijke provincies op het snijvlak van dialect en meertaligheid.
Taal & Poëzie 2020/2021
IMC Weekendschool
136.000
Meer info
Buitenschools creatief taalonderwijs voor leerlingen van weekendscholen op tien vestigingen van IMC Weekendschool en twee locaties IMC on Tour.
Jongerentop010
LOKAAL
35.000
Meer info
Rotterdamse jongeren in dialoog over eigen veerkracht en toekomst van hun stad.
Stap op de Rode Loper! (2021 - 2022)
Samenleving & Kunst Amsterdam
152.000
Meer info
Lespakket en reeks evenementen met het doel vrij lezen onder bovenbouw vmbo'ers uit Groningen, Amsterdam, Eindhoven Utrecht en Leeuwarden te stimuleren.
Boekenweek voor Jongeren 2020
Stichting Lezen
25.000
Meer info
Landelijk leesbevorderingsproject met auteursbezoeken, voor jongeren in het vo en mbo.
Power of Words
Stichting Zichtbaar
50.000
Meer info
Amsterdamse jongeren werken aan hun uitdrukkingsvaardigheid en beeldvorming van henzelf en hun wijk door middel van media en woordkunst.
Bredebieb Leesoffensief
The Alignment House
20.000
Meer info
Jongeren, bibliotheken en andere partners komen tot een lokaal actieplan om de leesvaardigheid en het leesplezier van jongeren te verhogen.

 

Mediawijsheid

Studio Roots
Click F1
20.000
Meer info
Jongeren ontwikkelen digitale vaardigheden tijdens een zoektocht naar hun eigen wortels.
Ithaka Filmt 2021
Common Frames
25.000
Meer info
Film als middel voor de ontwikkeling, zelfredzaamheid en mediawijsheid van jongeren (12 -18 jaar) die net in Nederland zijn.
Love=Love?! Amsterdam
Discussiëren Kun Je Leren
10.500
Meer info
Masterclasses en dialoogsessies voor Amsterdamse scholieren om lhbti-emancipatie bespreekbaar te maken.
Glass Room Plus in bibliotheken
Fers
35.000
Meer info
Interactieve installatie die jongeren inzicht geeft in dataverzameling en -verwerking.
Poetry Wall
Het Nieuw Optimisme
10.000
Meer info
Lesprogramma met digitale kunstinstallatie dat jongeren stimuleert te reflecteren op hun verhouding tot social media.
Medialogica in de klas
Human
40.000
Meer info
Masterclasses voor jongeren (12-25 jaar) over de werking van publieke opinie en media.
Homies in School
Kikid
20.000
Meer info
On- en offline weerbaarheidsprogramma door en voor jongeren in het middelbaar (beroeps)onderwijs.
Jong en media savvy! Beeld en Geluid en jouw klas
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
98.000
Meer info
Jongeren in voortgezet onderwijs en mbo worden mediawijs met workshops in het museum en in de klas.
Beeldbrengers Gelderland
Nimma Media
50.000
Meer info
Jongeren uit Gelderland worden mediawijzer door zelf (onder begeleiding) als mediamaker aan de slag te gaan.
Hakuna Academy
Story Academy
25.000
Meer info
Educatief-artistiek project voor het vergroten van zelfregie en kansen van kwetsbare jongeren.
Scholieren Filmfestival 2020
The Young Kieslowski
28.500
Meer info
Leerlingen organiseren zelf een filmfestival in Leiden.

 

Omgaan met geld

MoneyWays 2021
Diversion
100.000
Meer info
Landelijk programma dat met peer education taboes over omgaan met geld, schulden en armoede onder jongeren doorbreekt.
SamenDoorSamen 2021
Stichting Mano
35.000
Meer info
Intensief begeleidingstraject voor jongvolwassen statushouders om hun economische participatie en financiële zelfredzaamheid te vergroten.

Communicatie

Communicatie
Boijmans Van Beuningen - Drive Thru, Foto Aad Hoogendoorn

De communicatie van Fonds 21 richt zich hoofdzakelijk op de (potentiële) aanvrager. Het is onze belangrijkste doelgroep. Verder richten wij onze communicatie op beleidsbepalers, collega-fondsen, sectorinstituten, kennisinstituten en het publiek. Het belangrijkste communicatiemiddel is de website (www.fonds21.nl), waar we onze achterban informeren over ons beleid middels de algemene voorwaarden, criteria, toekenningen, nieuws en andere projecten. Ook vinden we het belangrijk om kennis en informatie met anderen te delen. We zijn namelijk meer dan alleen financier van projecten, we willen ook graag een betrokken partner en adviseur zijn. Om organisaties zo goed mogelijk te kunnen bedienen staan op onze website digitale dossiers. Deze dossiers bevatten informatie over fondsinitiatieven en relevante onderwerpen voor de culturele sector en het jongerendomein. Kennis en informatie wordt per onderwerp ontsloten en geduid en voor iedereen beschikbaar gesteld. Zo is er in 2020 een dossier gepubliceerd met daarin relevante informatie over de gevolgen van de coronamaatregelen voor onze aanvragers. In 2020 telde de website 38.778 bezoekers, zij waren goed voor 253.099 paginaweergaven. Om de communicatie zo goed mogelijk af te stemmen op onze doelgroepen monitoren en optimaliseren we de website doorlopend in samenwerking met digitaal bureau Vruchtvlees.

 

In 2020 hebben we een aantal aanpassingen op de website doorgevoerd. Zo is voor het inbedden van het nieuwe aandachtsgebied Kunst & Educatie de voorwaardenpagina opnieuw vormgegeven. Ook moeten organisaties die niet eerder een toekenning van Fonds 21 hebben gehad ons eerst een vooraanvraag voorleggen. Op basis van de verstrekte informatie kunnen we organisaties binnen drie weken laten weten of een project in beginsel voldoet aan onze voorwaarden en criteria. Pas daarna kunnen zij een aanvraag indienen. Het verplicht stellen van de vooraanvraag heeft geleid tot een flinke toename van het aantal passende aanvragen.

 

Een belangrijk doel van onze communicatie is verantwoording afleggen over onze activiteiten en bestedingen. Naast de website informeren we onze doelgroepen ook via een maandelijkse nieuwsbrief en via sociale media. In 2020 hebben we een aantal extra nieuwsbrieven verstuurd om onze achterban zo goed mogelijk te informeren over de rol van Fonds 21 in tijden van corona en wat Fonds 21 voor aanvragers kan betekenen. De nieuwsbrief telde eind 2020 ruim 1.900 abonnees. Op sociale media is Fonds 21 actief op Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram. We gebruiken deze kanalen om kennis te delen, doelgroepen te betrekken bij de organisatie en om onze naamsbekendheid te vergroten. Op Twitter wordt Fonds 21 gevolgd door 5.500 gebruikers, het aantal volgers op Facebook bedraagt 2.500. Dat is iets meer dan een jaar eerder. Op LinkedIn zagen we een sterke stijging. Het aantal volgers groeide van bijna 1.300 gebruikers in 2019 tot meer dan 3.000 in 2020. Ook op Instagram maakte Fonds 21 een sprong, van ruim 1.200 in 2019 naar meer dan 1.500 volgers in 2020.

Naamsbekendheid

Door te adverteren in programmaboekjes, op websites, sociale media en/of op het (bioscoop)scherm bij projecten die we ondersteunen werkt Fonds 21 aan het vergroten van de naamsbekendheid. De advertenties die bijdragen aan de zichtbaarheid van het fonds bij ondersteunde projecten worden ontworpen door Irma Boom Office. In 2020 verschenen er onder meer advertenties voor het Holland Festival, NFF, IFFR en IDFA. Ook is in 2020 een bioscooptrailer voor IDFA gemaakt over Fonds 21.

Organisatie

Medewerkers

Fonds 21 is een kleine en slagvaardige organisatie. In 2020 heeft het team weer hard gewerkt om de aanvragen binnen de gestelde termijn te behandelen en aanvragers van goede informatie te voorzien. De gemiddelde personeelsbezetting in 2020 bedroeg 8,85 fte. Er zijn twee vacatures ingevuld die ontstonden wegens vertrek. Per 1 september 2020 heeft Marie Hélène Cornips na 11 jaar afscheid genomen als algemeen directeur van Fonds 21. Zij is opgevolgd door Henk Christophersen. In 2020 heeft ook Yurda Toktaş onze organisatie verlaten. Zij was sinds 2012 werkzaam als medewerker financiële administratie. Per 15 april 2020 is Juriaan van Duuren op interim-basis aangesteld als haar opvolger.

 

 

Thuiswerken

Op 12 maart 2020 kondigde het kabinet landelijke maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Eén van die maatregelen was de oproep tot thuiswerken. Het team van Fonds 21 werkte vanaf dat moment zoveel mogelijk vanuit huis.

 

Overzicht medewerkers per 31 december 2020:

 

 

 

Directie

Henk Christophersen

 

Directiesecretaris

Laura Teeuwisse

 

Projectadvies

Joke Ballintijn

Heleen Cousijn

Marijke Evers

Mathilde Heijns

Gouke Hilte

Rianne Koelmans

 

Projectondersteuning

Willemieke Bongers

 

Communicatie

Niels Lindenhovius

 

Financiën

Martin Bauman

Juriaan van Duuren

Jaarrekening

Balans per 31 december 2020

Bedragen in €

Staat van baten en lasten over 2020

Bedragen in €

Kasstroomoverzicht over 2020

Bedragen in €

Toelichting bij de jaarrekening

1          Algemene toelichting

 

Activiteiten

De activiteiten van het fonds betreffen het bevorderen van culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten door middel van het toekennen van donaties in de pijlers Kunst & Cultuur, Kunst & Educatie en Jongeren & Maatschappij.

 

Vestigingsadres

Stichting Fonds 21 is feitelijk gevestigd aan de Orteliuslaan 27 te Utrecht.

 

Verbonden partijen

Stichting Beheer SNS REAAL te Utrecht is een verbonden partij van Fonds 21. De aard van de verbondenheid is gelegen in het feit dat twee van de vier bestuursleden van Fonds 21 worden benoemd op voordracht van Stichting Beheer SNS REAAL.

 

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden, binnen de grenzen van een jaarlijks vast te stellen budget, de bestedingen van Fonds 21 te vergoeden. De omvang van de financiële verhouding en transacties met Stichting Beheer SNS REAAL zijn in de balans en de staat van baten en lasten tot uitdrukking gebracht.

 

 

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van de waardering van activa en de schulden en de grondslagen voor de bepaling van het resultaat zijn niet gewijzigd ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

 

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

 

Schattingen

De directie van Fonds 21 maakt schattingen die van belang zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het inzicht noodzakelijk is, worden deze schattingen vermeld bij de toelichting op de betreffende posten.

 

Alle bedragen zijn in euro’s tenzij anders vermeld.

 

2          Grondslagen van de waardering van activa en passiva

 

De jaarrekening 2020 is opgesteld in overeenstemming met RJ 640, Verslaggeving voor organisaties zonder winststreven.

 

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd.

 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

 

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

 

Reserves en fondsen

Op grond van een overeenkomst wordt jaarlijks, binnen de grenzen van de toezegging, een zodanig bedrag gesuppleerd door Stichting Beheer SNS REAAL dat het resultaat van het fonds nihil is. Als gevolg hiervan kent het fonds geen reserves en vermogen. Stichting Beheer SNS REAAL staat garant voor de verplichtingen aangegaan door Stichting Fonds 21.

 

Langlopende en kortlopende schulden

Langlopende en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

 

Verplichtingen inzake toegezegde donaties

Verplichtingen worden ten laste gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de aanvrager is medegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de toezegging wordt uitgekeerd.

 

De toegezegde donaties aan aanvragers zijn opgenomen voor de nominaal toegezegde bedragen onder aftrek van betaalde voorschotten.

 

De verplichtingen worden verlaagd indien en voor zover toegezegde donaties geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.

 

 

Operationele leasing

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten gedurende de looptijd van het contract.

 

3          Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

 

Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten.

 

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

 

De toegezegde donaties worden in het jaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de aanvrager is medegedeeld, als last in de staat van baten en lasten opgenomen.

 

De baten bestaan uit de vergoeding die Fonds 21 ontvangt van stichting Beheer SNS REAAL voor de uitvoering van haar activiteiten. De baten worden verantwoord ter hoogte van de jaarlijkse bestedingen (bestedingen aan de doestelling en uitvoeringkosten eigen organisatie). Derhalve zijn jaarlijks de lasten gelijk aan de baten.

 

Toegezegde donaties die door aanvragers niet worden opgevraagd worden na het verstrijken van de afrekentermijn ingetrokken en als baten in de staat van baten en lasten opgenomen onder de post ‘Vrijval reeds toegezegde donaties’. Eveneens wordt hieronder opgenomen het verschil tussen toegezegde garanties en de lagere werkelijke afrekening.

 

 

Afschrijvingen

Immateriële en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

 

Personeelskosten

Salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan de medewerkers.

 

Pensioenlasten

Fonds 21 heeft de pensioenregeling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het boekjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

 

De pensioenregeling van Fonds 21 valt onder de Nederlandse Pensioenwet. Fonds 21 betaalt op contractuele basis premie aan het Pensioenfonds. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen onder de overlopende activa indien zij leiden tot een terugstorting of tot vermindering van toekomstige betalingen. Premies die verschuldigd zijn maar nog niet betaald, worden als verplichting op de balans opgenomen.

 

De pensioenregeling van Fonds 21 is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds SNS REAAL, die de pensioenregeling uitvoert voor de werkgevers de Volksbank en VIVAT. Fonds 21 is aangemerkt als aangesloten werkgever. De afspraken zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst die Pensioenfonds SNS REAAL heeft gesloten met Fonds 21.

 

De pensioenregeling betreft een (voorwaardelijke) middelloonregeling waarvan de kosten gezamenlijk worden gedragen door de werkgever en de werknemer.

 

Het Bestuur van het Pensioenfonds beslist jaarlijks of en in hoeverre de pensioenrechten en pensioenaanspraken worden geïndexeerd op basis van maximaal de ‘Consumentenprijsindex alle huishoudens’. De indexatie wordt gefinancierd vanuit het beleggingsrendement, er is geen reserve voor gevormd en er wordt geen premie voor betaald.

 

De dekkingsgraad van Pensioenfonds SNS REAAL bedraagt ultimo 2020 111,1% (DG UFR, voorgeschreven door DNB, 2018 109,7%) hetgeen hoger is dan de wettelijk vereiste minimale dekkingsgraad van 104,3%. Het betreft de voorlopige cijfers van Pensioenfonds SNS REAAL.

 

 

Rente en bankkosten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Toelichting op de balans per 31 december 2020

4          Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van het fonds ook al zijn zij inmiddels volledig afgeschreven.

5          Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van het fonds. Het verloop is als volgt:

 

6          Vorderingen en overlopende activa

De vordering op Stichting Beheer SNS REAAL is niet rentedragend. Van de vordering heeft een bedrag van € 1.201.000 een langlopend karakter. De ontvangst van de vordering is afhankelijk van de liquiditeitsbehoefte van Fonds 21. Er zijn geen aanvullende contractuele bepalingen en er zijn geen zekerheden gesteld. Het verloop van de rekening courant met Stichting Beheer SNS REAAL is als volgt:

Overige vorderingen

De overige vorderingen en vooruitbetaalde posten bestaan uit de huur van het eerste kwartaal 2021 en de vordering op het Pensioenfonds SNS REAAL voor de teveel betaalde pensioenpremie in 2020.

 

7          Liquide middelen

Het betreft direct opvraagbare banktegoeden, met uitzondering van de bankgarantie ad € 21.669 afgegeven voor de huurovereenkomst met Creative Valley.

 

8          Langlopende schulden

Van de toegezegde donaties aan aanvragers is het deel dat betrekking heeft op de jaren na 2021 verantwoord onder de langlopende schulden. De langlopende schulden hebben een looptijd van meer dan één en minder dan vijf jaar.

 

9          Kortlopende schulden

De toegezegde donaties aan aanvragers betrekking hebbend op de jaren tot en met 2021 zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Eventuele voorschotbetalingen zijn in mindering gebracht. De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

 

10           Belastingen en premies

11        Overige kortlopende schulden

De overige te betalen posten bestaan onder andere uit de reserveringen voor het jaarverslag, de accountantskosten en de verlofuren.

 

 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

 

Stichting Beheer SNS REAAL

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden, binnen de grenzen van een jaarlijks vast te stellen budget, de bestedingen van Fonds 21 te vergoeden. In de overeenkomst die Stichting Beheer SNS REAAL en Fonds 21 hebben afgesloten zijn afspraken opgenomen over het donatiebeleid en de maximale liquiditeitspositie van Fonds 21.

 

Huurverplichtingen

Het bureau van het fonds is gevestigd in Creative Valley aan de Orteliuslaan 27 te Utrecht welk pand met ingang van 1 augustus 2014 is gehuurd voor een periode van 5 jaar plus een aansluitende periode van 5 jaar tegen een te indexeren huursom van € 93.100 per jaar. Hiervoor is als zekerheidsstelling een bankgarantie afgegeven zoals vermeld in de toelichting op de liquide middelen.

 

De specificatie van de huurverplichtingen is als volgt:

Operationele leasing

Er wordt een copier geleased met als expiratiedatum 31 maart 2024. Het leasecontract ten behoeve van de auto is in december 2020 beëindigd.

 

De specificatie van de verplichtingen uit hoofde van operationele leasing is als volgt:

Gedurende het verslagjaar zijn de volgende betalingen inzake operationele leasing in de staat van baten en lasten verwerkt:

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

12        Baten

 

Bijdrage van Stichting Beheer SNS REAAL

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden de totale bestedingen van Fonds 21 in 2020 te vergoeden.

 

13        Besteding aan de doelstelling

14        Uitvoeringskosten eigen organisatie

De verwachte omvang van het medewerkersbestand (inclusief externen) voor 2021 is 9,6 FTE. Er zijn geen medewerkers werkzaam in het buitenland.

De personeelskosten zijn in 2020 gestegen ten opzichte van vorig jaar door onder meer niet begrote wervingskosten voor de directiefunctie, alsmede een maand dubbele kosten voor deze functie in het kader van het inwerken van de nieuwe directeur.

 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de medewerkers van Fonds 21 is vastgelegd in en gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling. De beloning van de directeur wordt vastgesteld door het bestuur en valt buiten de Arbeidsvoorwaardenregeling. Zie navolgend onder ‘Kosten bestuur en commissies’ voor het beleid ten aanzien van de beloningen van leden van het bestuur en de commissies.

 

 

Kosten bestuur en commissies

Bestuurders ontvangen een vast bedrag per jaar en een vergoeding voor gemaakte onkosten. Bestuurders die bezoldigd worden als bestuurder van Stichting Beheer SNS REAAL ontvangen geen vergoeding van Fonds 21.

 

Commissieleden ontvangen een vergoeding op basis van de geschatte tijdsbesteding per vergadering waar zij aanwezig zijn.

 

 

Afschrijvingen

De afschrijvingslasten daalden, doordat een  deel van de inventaris in 2019 en 2020 geheel is afgeschreven (invloed ruim € 14.000).

 

 

 

VASTSTELLING

De jaarrekening is opgesteld door de directie en vastgesteld door het bestuur op 18 maart 2021.

 

 

mr. E.H. Swaab                                                                  

Voorzitter

 

mr. N. Albayrak                                                                             

Vicevoorzitter

 

drs. A.H.A. Hoevenaars                         

Bestuurslid

 

drs. J.M. Overmeer

Bestuurslid

Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum

Ook voor 2021 heeft het bestuur een aantal budgetdonaties toegezegd bovenop het reguliere donatiebudget. Het gaat daarbij om extra budget voor regelingen en samenwerkingen die ondersteuning bieden bij de gevolgen van de coronapandemie. 

 

Het betreft:

 • Een bijdrage, evenals in 2020, aan het Kickstart Cultuurfonds 2021, een noodfonds samengesteld uit verschillende fondsen, voor de kunst- en cultuursector;
 • Een bijdrage aan de Stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona vanuit Fonds 21;
 • Een bijdrage aan de regeling Fonds 21 EXTRA die zich richt op reeds bekende aanvragers van Fonds 21 en ondersteuning geeft op het gebied van digitalisering, publieksontwikkeling en het tegengaan van verschraling en behoud van kwaliteit, zodat partijen relevant kunnen zijn naar de toekomst (2022-2025).

 

Behalve dat we constateren dat de pandemie grote gevolgen heeft voor onze aanvragers, waarvoor het fonds dus extra ondersteuning biedt, heeft de pandemie geen invloed op de continuïteit van Fonds 21. Wel zal het hybride werken van het fonds in de toekomst meer standaard dan uitzondering zijn en onderzoeken wij nu de extra investeringen die daarvoor nodig zijn.

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

De statuten bevatten geen specifieke bepaling ten aanzien van de resultaatbestemming. Door de aard van de organisatie zijn de baten en lasten over het boekjaar aan elkaar gelijk. Met inachtneming van voorgaande heeft het bestuur de jaarrekening in zijn vergadering van 18 maart 2021 vastgesteld.

 

Colofon

Colofon

Deze site is een uitgave van Stichting Fonds 21, Utrecht

 

 

Ontwerp en technische realisatie:

 

Vruchtvlees, Den Haag

 

Beeld:

 

De gebruikte foto’s zijn afkomstig van websites van organisaties of projecten die door Fonds 21 in 2020 gesteund zijn. Diegenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich tot Fonds 21 wenden.